Zpráva předsedy MSKAS Ostrava 22.3.2017 více

SCM

SCM Ostrava

Výběr do SCM provádí vedoucí trenér SCM ve spolupráci s asistenty a osobními trenéry. Atleti jsou do SCM zařazováni s výhledem dlouhodobého setrvání v SCM. Návrh na zařazení atletů ve věku 15-18 let je v pravomoci vedoucího trenéra SCM dané oblasti. Konečné zařazení a rozdělení do skupin je na rozhodnutí svazového trenéra mládeže a komise mládeže! O zařazení atletů věkové kategorie 19-21 let (do VSCM) rozhoduje trenérská rada ČAS a komise mládeže. Závodníci jsou do SCM zařazování na základě kritérií, kterými se řídí trenér SCM, trenérská rada ObAS a ČAS.

SCM Ostrava 2017
výkonnostní limity SCM pro zařazení 2017

 

SCM Třinec

SCM Třinec 2015
Zpravodaj SCM - rozpočet 2014
Výsledky SCM 2014
Seznam členů SCM Třinec 2014