Zápis č.10 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 9.12.2019 více

O nás

Jak jsme začínali.

Z počátků atletické činnosti na Moravě a ve Slezsku se nám zachovaly některé cenné písemné dokumenty:

13. 8. 1908 se konaly v Přerově studentské závody na Křivé za vedení prof. Večeři. V běhu na 100 m zvítězil Jan Lacina časem 12, 2s. před Večeřou.

29. 6. 1911 na studentských závodech v Kroměříži zvítězil v běhu na 100 m Lechner v čase 12, 0 s., na 400 m na Mašlán za 49,0 s.? / v tomto případě se určitě jedná o chybu v zápise závodů nebo délce tratě. V poměru k ostatním výkonům docílených v tomto závodě mohl být ve skutečnosti odpovídající čas cca 59, 0 s./s. V dálce skončil Havlík výkonem 580 cm, ve skoku vysokém Křenek 140 cm, v disku Horák 29, 00 m, v hodu oštěpem Janoch 49, 8 m a v běhu na 800 m Stratil za 2: 20, 0 min.

23. 6. 1912 na studentských závodech v Holešově za vedení prof. Šváry byl uspořádán pětiboj žáků do 16 let. Zvítězil Kostrouch s výkony: 100 m 13,5 s., dálka: ‚437 cm, výška ‚115 cm, koule 5 kg 7, 95 m, oštěp 30,80 m. V pětiboji do 18 let zvítězil Otto Dvouletý – 100 m 12,9 s., dálka 506 cm, výška 120 cm, koule 9, 95 m, oštěp 309,87 m;

4. 8. 1912 se konaly v Prostějově národní slavnosti za účasti členů SK Prostějov a Janíka /Hoplíčka / ze Slavie Praha. V pětiboji zvítězil dr. Černý /8,5 bodů/, druhý Janík /Hoplíček / 7 bodů, třetí Choudonský s 5 body. Na dalších místech skončili Dočkal 4,5 bodů, Páleník 3 body a Jiří Wolker /pozdější slavný český básník/ 2 body. Oštěp vyhrál Janík 46, 80 m, výšku Černý a Dočkal 143 cm, dálku Černý 515 cm, 100 m Janík 11,3 s., 300 m Černý 40, 6 s.;
V roce 1902 působil v Přerově účastník olympijských her v roce 1900 v Paříži ing. Ondřej Pukl, člen AC Sparty, držitel chodeckých a vytrvaleckých českých rekordů, jakož i organizátor atletických závodů v Sokole Přerov;
Cvičitelé tělocvičných spolků vykonali ve prospěch atletiky mnoho průkopnické práce. Dochovala se celá řada zpráv o sokolských závodech i závodech DJT ve vícebojích, ve kterých byl mimo nářadí závod v běhu, skoku a vrhu. Např. v Přerově se konal v roce 1911 závod ve víceboji dorostu Sokolské župy středomoravské /bradla, kůň, hrazda, běh na 100 m a skok daleký/.
Podobný závod pro řemeslnický dorost byl uskutečněn v roce 1912 ve Vítkovicích i jinde. Župní věstníky a almanachy jsou dokladem, že sokolské jednoty a později DTJ již před první světovou válkou byly masovou základnou atletiky.
První atletický odbor v našem kraji byl založen v dubnu 1913 při Sportovním klubu Olomouc. 1. Října 1916 konalo se v Olomouci zásluhou Friedla Mistrovství Moravy; 15. října prof. Večeřa zorganizoval při gymnáziu v Olomouci závody. Ve dnech 15. až 18. Srpna 1918 byl uspořádán další ročník Mistrovství Moravy. V prvním poválečném roce 1919 bylo založeno další středisko, kde se rozvíjela atletika – bylo to v Ostravě, kde v části Orlová založil SK Slezská Sparta, propagátor vytrvaleckých závodů na Těšínsku, pan S. Moravec. Do dějin atletiky kraje se zapsal tento atletický klub dvěma ročníky závodu o mistrovství Těšínska na 10 kilometrů Ostrava – Orlová. Mariánské Hory uspořádaly vytrvalecké běžecké závody v srpnu 1920. Stojí za zmínku, že si běžci museli při těchto závodech v ulici Přemyslovců vykopat krumpáčem startovací jamky za přítomnosti strážníka, který zastavil uliční provoz. První ostravský startér Antonín Podešva odstartoval běžce z vojenské pušky.
Z iniciativy Antonína Záviše, který byl duší všeho atletického dění v Mariánských Horách, vybudovali si na jaře 1920 členové atletického klubu 300 m dlouhou atletickou dráhu a to pod Hulváckým kopcem. Byla to první běžecká dráha na Ostravsku bez škvárového povrchu, hliněná. Propagátoři v Mariánských Horách utvořili samostatný AC Mariánské Hory, aby se mohli věnovat atletice ještě intenzivněji. Pozornost byla zaměřena zejména na výchovu žactva a dorostu.
29. července 1920 byl se souhlasem ČAAU zřízen Ostravský atletický okrsek. Bylo to prvé okrskové zřízení, podle jehož vzoru přistoupila ČAAU ke zřízení okrsků v celé oblasti své působnosti.
Na Ostravsku se konaly 14. června 1922 závody při krajském sletu Sokola. Byl to do této doby největší závod na Ostravsku, kterého se zúčastnili téměř všichni nejlepší atleti z Moravy. V roce 1922 pronikla atletika i do Vsetína, kde se konaly propagační závody v přespolním běhu, který vyhrál s velkým náskokem Varadínek.

Atletika v kraji Ostrava 1949 - 1960
Ve dvou ukazatelích se kraj Ostrava v letech 48 - 49 umístil na prvním místě v republice. Bylo to v počtu 113 uspořádaných podniků. Z nejvýznamnějších to byly Masarykovy hry uspořádané skutečně velkoryse s mezinárodní účastí, dále utkání Československo – Rumunsko a Armádní přebory. Uspořádání těchto podniků i hodnota výkonů na nich docílených měly velký vliv na vysokou návštěvnost diváků, která nebyla dlouho překonána. Návštěvy diváků byly ve Vítkovicích desetitisícové a mnohatisícové v Opavě.
Mimo účasti na Spartakiádě v roce 1955 bylo největší událostí uspořádání mistrovství republiky ve Vítkovicích v roce 1954. Dokonalost provedení této akce po stránce organizační bylo důvodem, že se později mistrovství konalo v našem kraji ještě několikrát. Ve stejném roce bylo ve Vítkovicích uskutečněno utkání Anglie – ČSR žen.
V roce 1956 byly zrušeny dobrovolné sportovní organizace a nahrazeny jedinou organizací. Od tohoto roku nastala pravidelnost v soutěžích oddílů a řízení tělovýchovy prováděly odbory, Sokol, školství a ozbrojené složky. Vedení krajské sekce bylo v tomto roce svěřeno Vlastimilu Vaculovi.

1961 – 1968
Sídlo atletické sekce bylo dáno umístěním KV ČSTV do Ostravy. Aby sekce mohla operativně a pružně řídit atletickou činnost a agendu, byla většina členů krajské sekce z Ostravy nebo blízkého okolí. Tím si řízení atletiky přeneslo z hanácké části kraje do ostravské. Je pochopitelné, že celá změna řízení se neobešla v komentovaném období bez potíží. V letech 1967 – 1968 byla krajská atletika řízena Oblastní soutěžní komisí se sídlem v Ostravě. Sekci úspěšně řídil předseda Rudolf Dušek, kterého vystřídal v roce 1962 ing. Zdeněk Motyka a v roce 1964 František Klusal.

1969 – 1971
Předsednictvo Slezské župy pracovalo v tomto složení: Rudolf Polame, předseda, Karel Obluk, místopředseda a disciplinární komise, ing. Josef Holub, místopředseda a PVK, Otto Halečka, základní atletika, Milan Janecký, mládež, Gustav Kalivoda, trenérská rada, MUDr. Miroslav Lesák, zdravotník, Jaroslav Paják, STK, Dr. Jaroslav Ryneš, rozhodčí, Ladislav Čiháček, hospodář, Vladimír Šimek, revizní komise a Vlastimil Vacula, jednatel.
Při ustavení Severomoravského atletického svazu 5. Května 1971 byli výše jmenovaní funkcionáři zvoleni i do předsednictva Krajského svazu a k nim přibyli Ladislav Polame, jako místopředseda, ing. Oldřich Král jako člen. Čestným členem předsednictva byl jmenován zasloužilý pracovník Josef Přidal.

1972 – 1992
V roce 1976 došlo ve vedení výboru atletického svazu Sm KV ČSTV Ostrava ke změnám. Z funkce předsedy odešel dlouholetý obětavý funkcionář Rudolf Polame na vlastní žádost. Také místopředseda Ladislav Polame nemohl ze zdravotních důvodů funkci vykonávat. Předsedou VAS byl zvolen ing. Pavel Prostějovský.

V dalších funkcích:
Oblúk Karel, místopředseda – disciplinární komise
Plšková Anna, místopředseda – politicko-výchovná komise
Pelán, Rostislav, sekretář
Cempírek Josef, komise rozhodčích
Halečka Otto, komise základní atletiky
Hradil Otakar, sportovně-technická komise
Janecký Milan, trenérsko-metodická komise
Klečka Jiří, sportovně-technická komise
MUDr. Lesák Miroslav, zdravotní komise
Měch Václav, hospodářská komise
Šimek Vladimír, sportovně-technická komise
Velecký Bohumil, předseda sportovně technické komise
Mokeš Pavel, kandidát předsednictva
Slanina Jan, trenérsko-metodická komise

V roce 1992 byli do výboru atletického svazu Sm KV ČSTV Ostrava zvoleni:
Hoferek Vlastimil, předseda
Hradil Otakar, místopředseda
Zvolánek Oldřich, sekretář
Cempírek Josef, komise rozhodčích
MUDr. Lesák Miroslav, zdravotní komise
Novotná Věra, komise mládeže
Měch Václav, hospodářská komise
Zvolánková Bohuslava, hospodářská komise
Mokeš Pavel, komise mládeže, statistika
Černý Vladimír, sportovně-technická komise
Ranný Jiří, organizační komise
Lindovský Vladimír, trenérská rada
Korbel Jaromír, trenérská rada
Polame Rudolf, čestný člen předsednictva

Tento výbor pracoval ve stejném složení až do změny státoprávního uspořádání v roce 2000. Po vzniku nových krajů byl Sm kraj rozdělen na Olomoucký, Moravskoslezský a část oddílů ze Sm kraje byla rozdělením území převedena do kraje Zlínského. V těchto třech krajích vznikly nové výbory a na území Sm kraje vznikl Moravskoslezský krajský atletický svaz.