Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 26.11.2018 více

Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění účasti družstev

A. Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění účasti družstev dospělých v soutěžích extraligy mužů a žen, I. ligy mužů a žen a II. ligy mužů a žen v roce 2018

1. Finanční úplata bude poskytnuta atletickému oddílu nebo atletickému klubu jehož družstvo/družstva budou v souladu se Soutěžním řádem řádně a včas přihlášena k soutěži

a) extraligy mužů anebo
b) extraligy žen anebo
c) I. ligy mužů anebo
d) I. ligy žen anebo
e) II. ligy mužů anebo
f) II. ligy žen.
Finanční úplata bude poskytnuta těm atletickým oddílům nebo atletickým klubům za zajištění účasti těch družstev, která se uvedených soutěží zúčastní.  Finanční úplata za zajištění účasti družstev dospělých bude poskytnuta atletickým oddílům nebo atletickým klubům po podpisu smlouvy o zajištění účasti družstev v soutěžích družstev dospělých mezi atletickým oddílem (prostřednictvím právnické osoby, jejíž je atletický oddíl součástí) nebo atletickým klubem a Českým atletickým svazem.  

2. Finanční úplata bude sjednána a poskytnuta za podmínek stanovených v bodě 1. a to v následující výši

a) Extraliga mužů     50.000 Kč/družstvo
b) Extraliga žen        50.000 Kč/družstvo
c) I. liga mužů          40.000 Kč/družstvo
d) I. liga žen            40.000 Kč/družstvo
e) II. liga mužů        30.000 Kč/družstvo
f) II. liga žen            30.000 Kč/družstvo

3. Finanční úplata bude poukázána na účet atletického oddílu nebo atletického klubu na základě faktury vystavené za tím účelem atletickým oddílem nebo atletickým klubem nejdříve 15 dnů po uskutečnění 1. soutěžního kola dané soutěže. Splatnost faktury nesmí být kratší než 14 dnů.


B. Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění zpracování osobních údajů a zaslání povinné dokumentace v roce 2018

1. Finanční úplata bude poskytnuta atletickému oddílu nebo atletickému klubu, přihlášenému v roce 2018 k činnosti.  Finanční úplata bude poskytnuta atletickým oddílům nebo atletickým klubům po podpisu smlouvy o zpracování osobních údajů mezi atletickým oddílem (prostřednictvím právnické osoby, jejíž je atletický oddíl součástí) nebo atletickým klubem a Českým atletickým svazem.,

2. Finanční úplata bude sjednána a poskytnuta za podmínek stanovených v bodě 1. a to ve výši 150 Kč za každou fyzickou osobu vykázanou ve stavu evidence členské základny daného atletického oddílu nebo atletického klubu podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2018.

3. Finanční úplata bude poukázána na účet atletického oddílu nebo atletického klubu na základě faktury vystavené za tím účelem atletickým oddílem nebo atletickým klubem 1. května 2018. Splatnost faktury nesmí být kratší než 14 dnů.