Výsledky Beskdyského poháru Ostrava více

Zápis ze schůze MSKAS, která se konala na Městském stadionu ve Vítkovicích

Přítomni:
Szmeková – SCM Třinec, Sajdok - ZŠ E.aD.Zátopkových Třinec, Stanislav Šuška – ZŠ Porubská 832 Ostrava, Kopecký – ZŠ Kudeříková Havířov, Buzek – SCM Ostrava, Černý – SG D.a E.Zátopkových Ostrava,
Ředitel ZŠ Englišova Opava – Jan Škrabal – zástupce trenéra Korbela, Augustin Šulc – AK SSK Vítkovice- zástupce trenérky Legerské  

Omluveni:
Polášek, Klepek, Legerská, Korbel

Za MSKAS:
Zvolánková, Zvolánek, Kubenka, Nejezchleba, Valčuhová


Jediným bodem jednání byly oponentury ST, SpS, SCM, SG.
Písemné vyhodnocení činnosti nebylo předloženo, protože zatím nebyla obdržena osnova na hodnocení ze strany ČAS. Všichni přítomni podle stanoveného programu jednotlivě informovali o činnosti svých středisek.
Kontrola zápisu z 10.10.2016:
- Zápis byl schválen bez připomínek

CISO
- p.Sobčíková předala písemné hodnocení o činnosti CISO za rok 2017, pro rok 2018 je celkem zařazeno 16 atletů, úroveň finanční podpory v CISO se udržuje na vysoké úrovni a zařazení atleti mají výborné podmínky pro přípravu. V průběhu roku byli vyřazeni: Jana Slaninová – pro neplnění výkonnostních kritérií, Nikol Tabačková – přechod do SC Dukla Praha. Do budoucna bude určitě činnost CISO zkvalitněna, zejména co se týká finančních prostředků, kde zájem Magistrátu města Ostravy a Moravskoslezského kraje je velký, aby úroveň činnosti CISO byla udržena.

SG D.a E.Zátopkových
- podrobnou písemnou zprávu podal Vladimír Černý, úroveň práce SG je velmi vysoká. V SG je zaměstnáno 7 trenérů, kteří úzce spolupracují s AK SSK Vítkovice. V areálu SG pracuje rehabilitace, lékař, takže o regeneraci atletů je dobře postaráno. Kluby a oddíly na studium do SG předávají dostatečný počet atletů. Dne 7.11. 2017 bude na SG Den otevřených dveří pro specializaci atletika a pro ostatní sporty 23.1.2018, vždy od 16:00 hodin. Výbor svazu poděkoval za práci p. Černému a dalším trenérům a popřál další úspěchy SG.


SCM Třinec
- v roce 2017 bylo zařazeno 16 osob, v průběhu sezóny 1 atlet zraněn. Nově se předpokládá, že bude zařazeno 7 osob, které mají splněný limit. Lékařské prohlídky proběhnou v měsíci listopadu. P. Szmeková navrhuje, aby obecné testy SCM proběhly po krajích, speciální testy, aby se pro SCM řešily na Moravě. Dále navrhuje projednat na ČAS, aby prohlídky byly zdarma - hrazeny ze strany ČAS, v současné době je tato situace řešena nespravedlivě (běžci a SG mají prohlídky hrazeny). Dále hovořila o kategorii C, pro závodníky není zařazení do této kategorie vůbec motivační, tato kategorie ztrácí úplně význam.

SCM Ostrava
- p. Buzek konstatoval, že je zcela jiný systém práce, než byl- financování jde přes ČAS. Je přesvědčen, že limity pro zařazování atletů jsou zcela jasné. V roce 2017 bylo v SCM Ostrava zařazeno 22 atletů, z toho Tabačková, Symerský, Sigmund přešli do resortních středisek. Zatížení pro atlety jsou prohlídky, které si musí hradit a nejlevnější prohlídka v současné době stojí 1150,- Kč.
- p.Buzek informuje, že povinné testy pro členy SCM proběhnou dne 7.11. dopoledne v atletické hale Ostrava.


SpS Ostrava
- zpráva byla předložena písemně, konkrétní informace podal p. Šulc. Členská základna k 30.9. – 217 žáků a 455 – přípravka. V roce 2017 závodilo 7 družstev, všechna A družstva postoupila do nejvyšších soutěží. Testy atletů proběhly v dubnu a v září, pětiboj pro mladší žactvo proběhl 3.5. a 21.9. Na halovém MČR závodilo 17 atletů- získali 5 medailí, na dráze 24 atletů se ziskem 4 medailí. 3 atleti reprezentovali na ME žactva, na SG bylo předáno 12 atletů. S klubem a SpS spolupracuje celkem 35 trenérů. Ve spolupráci s AK SSK Vítkovice se SpS snaží vytvářet kvalitní podmínky i pro hobby atlety.


ST ZŠ Englišova
- tradičně vynikající výsledky v soutěžích ČAS i AŠSK, uvažuje se o oddělení ST ZŠ Englišova od Sokolu Opava tak, aby byla zajištěna kvalitnější práce a činnost ST. Velké úspěchy má ST v atletickém čtyřboji, poháru rozhlasu, ale i v dalších soutěžích. Výbor MSKAS věří, že případné oddělení od Sokola Opava nebude na úkor atletického hnutí v Opavě a přeje ST ZŠ Englišova mnoho dalších úspěchů do budoucna.


SpS Havířov
- informaci o činnosti SpS Havířov podal p. Kopecký, činnost se udržela na dobré úrovni, celkem se stará o atlety v Havířově 9 trenérů, členská základna je 45 žáků a 130 dětí v přípravce. Práce SpS Havířov se zlepšila a do budoucna se počítá, že počet dětí bude narůstat. Problém je získávat od rodičů kontaktní údaje jako telefon a email a pokud bude na ČAS s tímto problém, ať navrhne jiné řešení, a nebo Havířovu v této chvíli nevadí, že budou jejich žáci z SpS vyřazeni.

SpS Třinec
- Zprávu o činnosti SpS Třinec podal p. Sajdok- zařazeno 160 atletů a dostatečný počet dětí v přípravkách. O činnost SpS Třinec se stará v současné chvíli 15 trenérů. Stejný problém jako v Havířově, rodiče dětí nechtějí dávat osobní kontakty. ČAS by měl zvážit jak tuto situaci řešit, protože od příštího roku se mění zákony o ochraně osobních údajů a požadované kontakty se mohou stát problémem nejen u SpS. Spolupráce s atletickým klubem na výborné úrovni.

ZŠ Porubská    
- P. Šuška podal informace o ST ZŠ Porubská, práce se daří a od loňského roku se zlepšila i spolupráce s ředitelstvím ZŠ. Pro činnost SpS je předpoklad, že se zlepší podmínky pro trénink, protože je naplánována rekonstrukce stadionu v Porubě tak, aby odpovídal atletickým pravidlům. Zatím využívají tréninkové prostory u ZŠ Porubská a nyní i vrhačské centrum na stadionu Maraton klubu Seitl. Spolupráce se ZŠ Heleny Salichové a se ZŠ Jistebník. Výbor MSKAS děkuje za práci trenérům ST ZŠ Porubská.

Diskuze

- v diskuzi zazněla kritika hostování cizinců v žactvu a dorostu, kdy je možno hostování řešit po celý rok. MČR družstev žactva v Jablonci bylo tímto silně ovlivněno a startovali zde slovenští závodníci na úkor českých. To je opravdu velmi špatné. Někteří žáci přijeli do Jablonce a nemohli kvůli tomuto stavu startovat. Tuto kritiku vyslovili trenéři napříč všemi středisky SpS i SCM.
- dále byla kritizována hodnotící kritéria pro pásma SpS na období 2017 – 2020, zejména body, kde je uvedeno, že SpS by mělo mít zařazeno do soutěží kromě družstev žactva dvě družstva v kategorii dorostu/juniorů. Tuto podmínku nemá šanci mnoho SpS dodržet, a proto nemohou vůbec pomýšlet na to, že by mohla být zařazena do prvního pásma. Tato podmínka platí i pro druhé pásmo a je rovněž pro mnoho SpS nesplnitelným úkolem. Trenéři žádají, aby se těmito body komise mládeže zabývala a tento požadavek z kritérií vyřadila.
- další diskuze proběhla ohledně prohlídek, jak již bylo zmíněno ve vystoupení p. Szmekové. Návrh je umožnit placení prohlídek z rozpočtu SCM.
- p. Kopecký předložil návrh na úpravy soutěže družstev mladšího žactva v MS kraji pro rok 2018, návrh byl akceptován, proběhla ještě další diskuze a konečné řešení bude předloženo na jednání MSKAS dne 20.11. 2017 a poté systém soutěže bude rozeslán na oddíly a zařazen do soutěžní brožury MSKAS 2018.
- kritika na MČR družstev žactva v Jablonci – kladivo se házelo v sektoru, kde nebyla vyznačená výseč.
- p. Nejezchleba informoval o činnosti atletiky ve F-M, v současné době mají 600 členů, byli úspěšní v mládežnických kategoriích na MČR. Pokud budou platit stávající podmínky pro SpS, F-M nemá zájem se do této struktury zařadit.
- všichni trenéři kritizovali termínovou listinu, zejména velmi pozdní závody žactva (říjen), proč nezávodit v letních měsících- červen! Zároveň uvedli, že MČR žactva, by bylo nejvhodnější pořádat v měsíci červnu vždy o posledním víkendu a pokud argumentace, že mezistátní utkání bude v září a není z čeho nominovat, trenéři navrhují, aby mezistátní utkání proběhlo začátkem července. Nikdo v tom nevidí žádný problém.
- dále trenéři kritizovali nevhodnost termínů, které určuje pro své soutěže AŠSK, mnohdy se kříží, a nebo jsou velmi blízko s termíny ČAS.
- proč letos bylo MČR družstev 28.9.  v termínu státního svátku a ne o víkendu? Pro všechny kluby by to bylo příznivější, než termín, ve kterém letos MČR proběhlo.
- p. Kubenka informoval o školení rozhodčích II. třídy, které proběhne v druhé polovině dubna 2018. Rozhodčí budou nominováni na kontinentální pohár v září 2018.


Termín příštího jednání výboru MSKAS 20.11.2017 v 16,00 hodin v zasedací místnosti SSKV.