Výsledky po 4. kole ALMP 2018 více

POZVÁNKA - školení trenérů atletiky - atletický TŽ

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Pořadatel: z pověření MSKAS pořádá SSK Vítkovice

Vedoucí školení: PhDr. Danuše Vandrolová, CSc.

Termín: 29. – 30.9.2017

Začátek školení: 29.9. v 8,00 hodin        

Místo školení: Městský stadion Ostrava – Vítkovice (atletický oddíl - AK SSK Vítkovice)

Účastnický poplatek: 2000,-Kč, MSKAS 1.500,-Kč. Úhrada účastnického poplatku před školením. Potvrzení o přijetí platby bude vystaveno na místě.

Přihlášky: posílejte písemně na adresu: ssk.vitkovice@volny.cz nejpozději do 25.9.2017

Jízdné: nebude propláceno

Stravování: vlastní

Program školení: dle propozic pro školení „Trenér žactva“ (TŽ)

S sebou:            
- psací potřeby
- sportovní oděv a obuv pro vnitřní a venkovní prostory
- seminární práci (dle předlohy)
- potvrzení mateřského oddílu/klubu o členství (text: Potvrzuji, že ………… je členem/členkou oddílu/klubu……….. Doporučujeme její/jeho účast na školení TŽ.   podpis zástupce oddílu, razítko)

Vzor seminární práce

 

Případné dotazy zodpoví vedoucí školení PhDr. Vandrolová (mobil 777 341 916)