Výsledky po 4. kole ALMP 2018 více

Zápis č.6 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Polášek,  Klepek, Černý, Šuška, Nejezchleba, Buzek, Szmeková, Kubenka

Omluveni
Valčuhová

Kontrola zápisu
- Oblečení rozhodčích – polokošile – budou dovezeny dne 29.8.2017- distribuci a rozdělení provede p. Valčuhová
- Na kritickou připomínku k vícebojům v Kladně zatím nikdo nereagoval. P. Zvolánkovi bylo uloženo, aby se dotázal předsedy sportovní komise.

Podle plánu práce
- Podzimní sezóna připravena, soutěže družstev se rozbíhají, zatím vše bez problémů. V září se koná mnoho akcí, jak ze strany atletiky, tak školní soutěže. Termínově velmi nabito.
- Termínovka na září:

2.-3.9. MČR 22 M,Ž – Praha
4.-6.9. EU KIDS ATHLETICS GAMES – Brno
5.9.     4.kolo družstev staršího žactva – Ostrava Vítkovice
9.9.     baráže o postupy – dle vylosování
10.9.    MČR družstev M,Ž – Plzeň
14.9.    4.kolo družstev ml. Žactva – Ostrava Vítkovice
16.9.    3.kolo družstev mládeže J,Jky,D,Dky – Olomouc
16.9.    PMEZ J,Jky - Brno
17.9.    MMaS družstev starší žáci – Šumperk
23.-24.9.MČR žáků- jednotlivci – Břeclav
24.9.     MMaS maratonu M,Ž – Ostrava
25.9.    Finále družstev mladšího žactva MS kraje – Ostrava Vítkovice
26.9.    Atletický čtyřboj staršího žactva – krajské finále - Opava
27.9.    Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva – Olomouc
28.9.    MČR J,Jky družstev – Ostrava Vítkovice
28.9.     MČR D,Dky družstev – Praha

- Středoškolský atletický pohár – brožura uvádí okresní kola do 22.9. a na stránkách ČAS je uvedeno do 19.9. Okresní kola MS kraj Ostrava 13.9. FM , Opava 14.9., FM 15.9. Termíny pro další okresy budou doplněny. Krajské finále se koná v Opavě 25.9. Informace podala p. Szmeková, doplnili Korbel, Buzek.
- O přípravě družstev MČR  juniorů a juniorek, které se koná v Ostravě Vítkovicích, podal informaci p. Zvolánek. Rozpis a propozice budou zaslány na ČAS, řídícím pracovníkům. P. Kubenka požádal o informaci, zda při soutěži budou využity nášlapové bloky, optické měření a PC na stolky pro rozhodčí. Ověří p. Zvolánek a podá včas informaci pro skupinu rozhodčích. K rozpisu bude přiložena pro družstva nabídka ubytování v Ostravě.
- Školení trenérů 3.třídy se bude konat v termínech – 1.konzultace 2.-5.11 a 2.konzultace 16.-19.11. v Ostravě. Vedoucí školení Dr. Vandrolová. Školení TAP a školení TŽ bude ještě termínově upřesněno, ale předpokládáme, že se  bude konat v měsíci říjnu. Zájemci o školení 3.třídy trenérů sledujte stránky ČAS – odkaz jak se stát trenérem, zde je podrobně uvedeno jak se přihlásit a co musí budoucí trenér splňovat. Cena kurzu 4.000,- Kč.
- Školení rozhodčích 3.třídy proběhlo v letošním roce v jarních měsících na podzimní termín je plánováno školení rozhodčích 2.třídy ve vztahu ke konání Kontinentálního poháru v roce 2018. P. Zvolánek projedná na OV KP a bude na příští schůzi MSKAS informovat.

Různé
- P. Buzek požádal, aby při přípravě halové termínovky byly nejdříve uspořádány krajské přebory jednotlivců a následně víceboje MMaS. Dále spolu s p. Šuškou upozornili na testy SCM – obecné – musí být v kraji uspořádány v průběhu měsíce listopadu. P. Korbel upozornil, že ještě nejsou určeny termíny přespolního běhu pro školy (AŠSK), termín přespolního běhu MMaS 11.11. 2017 Hodonín.
- P. Korbel důrazně upozorňuje, že ve 4.kole soutěže družstev staršího žactva v Ostravě Vítkovicích, nebude připuštěn ke startu nikdo z mladšího žactva MB, kromě disciplín, které mladší žactvo nemá, tzn. tyč, 100m překážek 200m překážek apod.
- Nejezchleba, Zvolánek - MSKAS se musí zabývat problémy, které nastaly v chůzi. Členové výboru MSKAS byli seznámeni s návrhem na určité řešení nastalých problémů. Zejména jde o to získat a zapojit do soutěží družstev mládeže (žactvo) chůzi, tak aby se stala součástí pravidelných soutěží družstev. Proběhla velká diskuze, zatím bez konkrétních závěrů. Výbor MSKAS se bude nadále zabývat tímto problémem. P. Zvolánek jako místopředseda ČAS osloví další oddíly i v jiných krajích, aby se našlo optimální řešení pro rozvoj tohoto olympijského sportu.
- P. Zvolánek vyzval členy výboru MSKAS, kteří ještě neodevzdali prohlášení člena statutárního orgánu spolku, aby tak učinili nejpozději do 25.9.
- P. Nejezchleba pozval členy výboru a samozřejmě všechny běžce na Hornickou desítku do FM, která se letos koná 4.11.
- P. Szmeková požádala o zapůjčení sady KIDS ATHLETICS do Českého Těšína, kde je velký zájem o založení atletického klubu a rozjetí atletické činnosti. Sada bude zapůjčena dne 5.9.
- P. Zvolánek napíše klubům, z nichž se žáci zúčastnili Olympiády mládeže, aby zaslali na adresu SSKV faktury na vyplacení částek, které oddíly potřebovaly na přípravu dětí pro Olympiádu. Jedná se o tyto kluby: Atletika Poruba, Třinec, Bohumín, Bruntál, FM, Havířov, Kopřivnice, Opava, Vítkovice. Hospodářka MSKAS p. Zvolánková rozpočítá částku a na základě toho budou oddíly osloveny.
- P. Klepek informoval o úmrtí JUDr. Vladimíra Zítka, který zemřel dne 27.8. Zemřel ve věku 92 let. Rodák z Koryčan byl dlouholetým členem výboru atletického klubu ve Vítkovicích, velmi aktivní rozhodčí, v letech 1971-1984 byl předsedou komise rozhodčích ve Vítkovicích, od roku 1974 byl předsedou Městského atletického svazu v Ostravě a pracoval jako člen komise rozhodčích Moravskoslezského kraje (Severomoravského). Čest jeho památce!

 

Termín příštího jednání – pondělí 18.9.2017, 16,00 hodin – zasedačka SSKV