Zpravodaj č. 1 družstev MSK mladších žáků a žákyň 2018 více

Zápis č.3 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek,Hoferek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka, Šuška, Valčuhová, Duda, Korbel

Omluveni
Černý, Buzek, Zvolánková

Kontrola zápisu
- Oblečení rozhodčích – polokošile – řešit za přítomnosti hospodáře MSKAS – úkol trvá

Podle plánu práce
- hodnocení VH MSKAS –vše proběhlo v pořádku, na dnešním jednání výboru MSKAS byli do funkcí zvoleni členové výboru takto:     Michal Buzek – zástupce SCM, trenér mládeže

Vladimír Černý – soutěžní komise
Oldřich Klepek – archivní komise
Václav Kubenka – předseda komise rozhodčích
Jaromír Korbel – komise mládeže
Ivo Polášek – místopředseda MSKAS
Emílie Szmeková – komise mládeže
Stanislav Šuška – komise mládeže
Hana Valčuhová - revizor
Oldřich Zvolánek – sekretář MSKAS
Bohuslava Zvolánková – hospodář MSKAS

- Na VH MSKAS byl předsedou zvolen Josef Nejezchleba.
Výbor MSKAS určil své funkční období od 22.3.2017 do 31.3.2021.

- VH ČAS proběhla bez problému, menší zdržení při počítání mandátů. Došlo k rozdílu jednoho hlasu mezi odevzdanými volebními lístky a spočítanými mandáty. Z našeho kraje byl zvolen Oldřich Zvolánek do funkce místopředsedy ČAS, Miroslav Mařádek jako předseda komise mládeže ČAS. Renata Struhalová jako členka dozorčí rady ČAS. Z Moravských krajů byla ještě zvolena Zuzana Marková do dozorčí rady ČAS.


- Soutěže na dráze se rozbíhají. Termínovka na květen:
3.5. – štafetový pohár družstev – O-Poruba
4.5. – 1. kolo družstev staršího žactva – Opava
6.5. – 1. kolo družstev mládeže ( Gigant ) – Břeclav
7.-8.5. – Mistrovství MaS ve vícebojích žactva – Třinec
10.5. – pohár rozhlasu – F-M
11.5. – 1. kolo družstev mladšího žactva – Opava
13.5. – extraliga a 1. a 2. liga – dle rozlosování
16.5. – krajské finále štafetového poháru - Ostrava
21.5. – 2. kolo družstev mládeže ( Gigant ) – Ostrava
23.5. – 2. kolo družstev staršího žactva – Třinec
24.5. – pohár rozhlasu krajské kolo – Opava
25.5. – 2. kolo družstev mladšího žactva – Třinec
Okresní kola štafetového poháru 26.4. F-M,Opava, 27.4. Havířov, Třinec přeložil kolo z 26.4. na 3.5.
Zrušený závod atletické ligy přípravek, který se měl konat v Třinci se koná tamtéž 9.5.

Změna termínu soutěží:
4. kolo staršího žactva se koná 5.9. v úterý v Ostravě a 6.9. ve středu se koná Beskydský pohár přípravek v Ostravě. Zrušeny jsou tedy termíny 11.9. a 12.9. z důvodu konání Evropských her mládeže v Brně. Další termín zůstává 14.9. – 4. kolo družstev mladší žactvo Ostrava.

Různé
- Čas dodal medaile pro mistrovství Moravy a Slezska družstev – celkem 183ks, pokryje to všechny soutěže.

- Letní olympijské hry mládeže 24.-29.6. 2017 – vedoucí trenér Tomáš Kopecký. Další nominovaní trenéři: Jaromír Korbel – Opava, Jana Feilhauerová – Kopřivnice, Alice Pišová – F-M, Romana Šestáková – Bruntál, Nikol Šebestíková – O-Poruba.

- Hospodářka MSKAS p. Zvolánková upozorňuje na platby za přihlášená družstva mládeže. Termín do 30.4. – sekretář MSKAS rozešle na přihlášené kluby tabulku a upozorní na konec termínu plateb.

- Řídící soutěže družstev staršího žactva Jaromír Korbel – nutno najít řídícího soutěže mladšího žactva – SPĚCHÁ! Žádáme oddíly, aby nahlásili sekretáři MSKAS případné zájemce. Výbor MSKAS upozorňuje, že je přihlášeno hodně družstev, proto pořadatelé musí k soutěžím přistoupit zodpovědně, případně upravit časový pořad tak, aby soutěže probíhaly bez závad. Při dobré vůli se vše dá zvládnout.

- P. Kubenka žádá oddíly z F-M a Třince, aby doplnili své zástupce do komise rozhodčích. V podzimním termínu (listopad) uspořádáme školení rozhodčích 2.třídy, výjezdní školení – prostory zajistí do konce června p. Zvolánek.

- Rozdělení oštepů 400g pro soutěže družstev mladšího žactva – výbor MSKAS rozhodl, že každý pořadatel dostane 3 oštěpy tzn., že se to týká Sokola Opavy, Třince, F-M a Vítkovic.

- MSKAS ve spolupráci s Atletikou Poruba jmenovitě se Standou Šuškou pořádá seminář pro trenéry oštěpu dne 5.5. Rozpis byl na oddíly poslán, věříme, že se semináře zúčastní hojný počet trenérů.

- MSKAS se zabýval ještě halovou sezónou, kdy došlo k nešťastné události při MČR – Gigant v hale. Při rozcvičování vylétla koule 5kg ze sektoru a nešťastně zranila závodnici. Výbor MSKAS a komise rozhodčích projednala celou záležitost. Důrazně napomenula rozhodčího – vrchníka disciplíny Františka Novotného. Po posouzení celé situace se výbor MSKAS rozhodl netrestat dále rozhodčího p. Novotného a nominovat jej normálně ke všem dalším soutěžím. P. Zvolánek informoval výbor MSKAS, že závodnice obdržela finanční odškodné od SSK Vítkovice v dostatečné výši a považuje celý případ za uzavřený. V hale se připravuje bezpečnostní opatření – úprava vrhačské klece tak, aby k podobným případům nedocházelo.

Příští schůze se koná 22.5. 2017


Zapsal: O.Zvolánek