Zpravodaj č. 1 družstev MSK mladších žáků a žákyň 2018 více

Pozvánka na valnou hromadu Moravskoslezského krajského atletického svazu

Ve středu 22. března 2017 se začátkem v 16.30 hodin v restauraci STADION, Závodní ulice 2891/86,703 00 Ostrava 3 na Městském stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

PROGRAM:

1.zahájení
  a) schválení programu VH
2.volba komisí    
  a) volba předsedy zasedání VH
  b) volba mandátové komise
  c) volba volební komise
  d) volba návrhové komise
  e) jmenování zapisovatele VH
3.výroční zpráva předsedy MSKAS o činnosti v roce 2016
4.zpráva o hospodaření MSKAS v roce 2016 a návrh rozpočtového záměru na rok 2017, schválení účetní závěrky
5.zpráva revizní komise
6.zpráva mandátové komise
7.volba předsedy, členů výboru a revizora MSKAS
8.Volba delegátů na VH ČAS
9.diskuze, různé
10.schválení návrhu na usnesení
11.závěr VH

 

Podle článku 5 odstavce 3 směrnice ČAS č. 10/2015- Jednací řád valných hromad KAS, je delegátem vyslaným oddílem/klubem-členem Moravskoslezského KAS (dále jen člen MSKAS), NA ZASEDÁNÍ VH VŽDY OSOBA, KTERÁ JE PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OPRÁVNĚNA JEDNAT ZA ČLENA  MSKAS A JAKO TAKOVÁ JE ZAPSÁNA DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH A V PŘÍPADECH, KDY JE PODLE ZÁPISU VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU OPRÁVNĚNO ZA ČLENA MSKAS JEDNAT VÍCE OSOB, NEŽ JAKÝ JE POČET DELEGÁTŮ, KTERÝ MŮŽE ČLEN MSKAS PODLE STANOV ČAS K ÚČASTI NA JEDNÁNÍ VH VYSLAT, MUSÍ ČLEN MSKAS JÍM VYSLANÉ DELEGÁTY K ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VH PÍSEMNĚ ZMOCNIT. PLNÁ MOC MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA NEJPOZDĚJI DO ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ VH.

Pozvánka platí pro jednoho delegáta vyjma klubů/oddílů :

Sdružení sportovních klubů Vítkovice-atletický klub 6 delegátů

Sokol Opava 3 delegáti

TJ TŽ Třinec 2 delegáti

Atletika – Poruba 2 delegáti

 

Dále pozvánka platí pro stávající členy výboru MSKAS a pozvané hosty.