Výsledky po 4. kole ALMP 2018 více

Zápis č.2 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni

Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka, Buzek, Černý,

 

Omluveni

Valčuhová, Duda

 

Kontrola zápisu 

 • Knihy 120 let atletiky vydány členům MSKAS,
 • Olomouc 11.1. – pracovní schůze, domluvena termínovka, vč.soutěží družstev, kros uspořádá Hodonín, brožura letních soutěží bude dokončena do konce března (Šoba, Černý),
 • Rozhodčí – platná směrnice o rozhodčích je od 1.10.2016, přihláška na rozhodčího 3.třídy se podává přes atletický oddíl, 2.třída ke krajské komisi rozhodčích a 1.třída ke komisi ČAS, směrnici lze nalézt na stránkách atletika.cz,
 • čestný člen – návrhy se předkládají na výbor MSKAS, předkládají členové výboru, na titul může být navržen ten, kdo dosáhl 60-ti let věku a po dobu nejméně tří celých funkčních období, úspěšně pracoval ve výboru MSKAS, nebo ten, kdo úspěšně pracoval dlouhodobě v atletice jako trenér či jinak se zasloužil o rozvoj atletiky, předseda MSKAS po skončení svého funkčního období (3x4roky) může obdržet titul Čestný předseda MSKAS, zatím známí Čestní členové MSKAS – pánové Velecký, Mokeš, Ranný, Cempírek,

 

Podle plánu práce 

 • hodnocení MMaS – krajských přeborů v hale, velký zájem a účast závodníků, organizačně a technicky probíhaly závody vesměs na vysoké úrovni, členové MSKAS doporučují u žáků provádět přísnější výběr, nepovolit start všem přihlášeným, kritika byla zejména na pořádání vícebojů – nešel rozhlas v tunelu (už opraveno na dalších závodech fungoval), změny v časovém pořadu byly hlášeny pozdě, chyba byla ve zvyšování u skoku do výšky, ve vícebojích má být stále po dvou cm., nebyly dodrženy časové intervaly odpočinku závodníků, půl hodiny mezi disciplínami, pro trenéry nebyly včas poskytovány informace o změnách,
 • MSKAS se dále podílel na pořádání MČR Gigant, vynikající výkony – 6 nových rekordů ČR, v průběhu závodu došlo bohužel k incidentu u vrhu koulí, kdy koule šla mimo ochrannou síť a zasáhla odrazem závodnici při běhu na 400m, která spadla a přes ní spadla ještě jedna závodnice, tuto situaci bude řešit krajská komise rozhodčích ve středu 1.3.2017,
 • Příprava VH – p.Zvolánek předložil materiály na VH MSKAS, po úpravách byla schválena pozvánka, která bude rozeslána nejpozději 22.2.2017, VH se koná podle jednacího řádu, který schválil ČAS dne 13.10.2015 a je platný od 1.11.2015, lze nalézt na stránkách atletika.cz, stejně tak letošní volební VH se bude konat podle volebního řádu ze dne 12.4.2016, který je platný od 1.5.2016, rovněž na stránkách atletiky, tajemníkem volební komise byla jmenována Iva Heczková, ke které musí být zaslány návrhy na kandidáty do výboru MSKAS, nejpozději 10 dní před konáním VH MSKAS, tzn.12.3.2017, adresa: iheckova@seznam.cz, kandidátní lístek musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, souhlas kandidáta a jméno toho, kdo kandidáta navrhuje, VH volí předsedu MSKAS a po té bez funkcí další členy výboru, revizora zvlášť, zvolený výbor poté zvolí ze svých členů pracovníky do těchto funkcí: místopředseda, sekretář, hospodář, předseda sportovní komise, předseda komise rozhodčích, předseda trenérské rady, předseda komise mládeže, předseda archivní komise, členové výboru (komise mládeže), celkem tedy 12 členů, přičemž revizor má hlas poradní, s právem zúčastňovat se schůzí, výbor MSKAS navrhuje dva kandidáty do výboru ČAS, místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek, předseda komise mládeže ČAS Miroslav Mařádek, na VH ČAS  budeme volit 10 delegátů, další 4 delegáti jsou přímá volba z klubu/oddílu: Atletika Poruba, Sokol Opava, SSK Vítkovice, TJ TŽ Třinec, celkem tedy 14 delegátů, VH ČAS se koná 22.4.2017 v Nymburce,
 • Zpráva o hospodaření – hospodářka MSKAS informovala o finanční situaci kraje a přípravě na účetní závěrku, která musí být hotova do 30.3., celková zpráva o hospodaření i účetní závěrka bude přednesena na VH MSKAS po kontrole revizorem, výbor MSKAS bere na vědomí,

Různé

 • Výborný 25.ročník Beskydské laťky, laťku sledovalo na 4.000 úžasných diváků,
 • Klepek informoval o brožuře Ostravské kalendárium, je v něm celkem 516 záznamů, z toho 24 o atletice, pro zajímavost - atletický stadion se stal 2x stavbou roku dle různých kritérií,
 • Kubenka informoval o možnosti objednat pro rozhodčí polokošile cca za 200,-Kč/kus, o zakoupení rozhodne nový výbor MSKAS,
 • Zvolánek informoval, že 7.4. - 8.4. proběhne školení trenérů žactva, přihlášky na adresu ssk.vitkovice@volny.cz, dle nových směrnic ČAS, se může na trenéra 3.třídy hlásit pouze nositel titulu trenér žactva s dvouletou praxí.

 

Termín VH MSKAS je 22.3.2017 v 16,30 – Restaurace Stadion, Ostrava