Zápis č.10 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 9.12.2019 více

Zápis č.10 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni:
Nejezchleba,Mařádek,Kopecký,Klepek,Kubenka,Valčuhová,Szmeková,Šuška.Zvolánková,Zvolánek

Hosté:
Hoferek

Omluveni:
Buzek,Černý,Korbel


Kontrola zápisu

- Proběhla druhá část školení rozhodčích III. třídy, celkem vyškoleno 14 nových rozhodčích, školitelé Rudolf Šimek, Jaroslav Chalupa - ,děkujeme jim za kvalitní práci. Bohužel se bez omluvy na školení nedostavilo 6 přihlášených.
- Vánoční laťka v Třinci 6.12. – velká účast, kvalitní soutěž pro družstva z oddílů.
- Beskydský pohár přípravek a Atletická liga přípravek – výbor MSKAS odsouhlasil poplatek za družstvo  přihlášené v soutěži 1000,- Kč . Poplatek  přihlášená družstva zaplatí do 31.3.2020 na účet MSKAS 172966848/0300 .
- Omluva z účasti na Mezikrajovém utkání staršího žactva 14.12.2019 v Praze zaslána k rukám Davida Bora.

Podle plánu práce

- Halová sezona kompletně připravena, vydán rozpis soutěží „HALOVÉ SOUTĚŽE 2020“, zpracoval Vladimír Černý, výbor vyslovuje poděkování za kvalitní práci. Sezona zahájena 5.12.2019 finále SAP , následuje Vánoční hala 13.12. a 14.12.2019. Zahajovací závody 4.1.2020 a následují další závody dle termínové listiny.
- Byl předložen plán práce na I. pololetí roku 2020, po diskusi a drobných úpravách schválen, viz příloha zápisu.
- Předseda MSKAS Josef Nejezchleba zhodnotil činnost MSKAS v roce 2019 jako kvalitní, jednání v pracovní atmosféře. Rovněž soutěže, které jsou řízeny MSKAS proběhly na vynikající úrovni bez problémů. Velký dík patří všem, kteří se na činnosti MSKAS po celý rok podíleli.

Různé

- Hospodářka MSKAS podala informaci o ekonomické situaci , rezerva financí by měla pokrýt bez problémů celou halovou sezonu, s tím, že bylo zvýšeno startovné za osobu na 200,- Kč při soutěžích MMaS.
- Sekretář MSKAS žádá oddíly, aby co nejdříve zaslali přihlášky k soutěžím  pro letní sezonu 2020. Zatím přišlo pouhých pět přihlášek !!! Údaje z nich je třeba zpracovat a připravit na losování pořadatelů v Olomouci dne 8.1.2020. Prosím zapracujte a přihlášku zašlete co nejdříve na E-mail : ssk.vitkovice@volny.cz.
- Informace předsedy MSKAS – přidělení překážek na oddíly 65 ks/ oddíl – Třinec a Atletika Poruba – jedná se o překážky soutěžní se s možností nastavení snížené výšky pro mladší žactvo.
- Informace o proběhlém školení trenérů III.třídy atletiky a TŽ,TAP. Pod vedením Dr. Dany Vandrolové proběhlo na velmi kvalitní úrovni, přejeme všem novým trenérům mnoho úspěchů v práci.
- Kvalitní a zajímavé školení rozhodčích chůze proběhlo v Pardubicích, z MS kraje velká účast, věříme, že práce rozhodčích přispěje ke zkvalitnění závodů nejen v kraji.
- Práce na nových stránkách MSKAS , ještě není rozběhnutá,  sekretář pošle  kontakt na správce stránek T. Kopeckému.
- Informace o změně vedoucího trenéra SpS v Třinci - Stanislav Sajdok junior bude od 1.1.2020 trenérem SG Dany a Emila Zátopkových v Ostravě. Trenérem v Třinci bude jmenován Stanislav Sajdok starší. Výbor MSKAS bere na vědomí.
- Úspěch závodnice Třince na ME v přespolním běhu v Lisabonu Tereza Chlebíková byla šestá v kategorii do 23.let. Je to velký úspěch , patří jí velká gratulace a dík. Gratulujeme trenérovi Vladimíru Černému , i k dalším výsledkům jeho svěřenců na ME.
- Stanislav Šuška otevřel problém závodů přípravek, malošků, mateřinek- velmi se rozmohly, ale nejsou stanovena žádná pravidla, metodika. Mnohdy se závodů vůbec neúčastní kvalifikovaní rozhodčí a závody probíhají bez daných mantinelů…Určitě se musí stanovit nějaké mantinely pro tyto soutěže, nehledě na to, že mnohdy probíhají přes  atletickou kancelář a výsledky jdou do tabulek, kde nemají v daném případě co dělat. Otázka na ČAS- oddělení Atletika pro děti.
- Upozorňujeme oddíly, že ČAS vypsal výběrové řízení na trenéry SCM – úvazkové, podmínky a kriteria na webových stránkách ČAS přihlášky končí už 16.12.2019!!!
- V této souvislosti výbor MSKAS pokládá otázku na výběrová řízení SpS na nový olympijský cyklus- kdy bude vyhlášeno, jaká budou kritéria, jaké bude rozdělení  na kraje? Počet SpS? Budou o přidělení SpS spolurozhodovat KASy??? Výbor MSKAS ukládá sekretáři zjistit informace o tomto tématu, dotázat se na ČASu.
- T.Kopecký informoval o opravené hale v Havířově na ZŠ Kudeříkové – oprava v hodnotě 30 mil. Kč se speciálním povrchem bude předána k užívání 19.2.2019. Havířovští obnoví všechny halové závody, které dříve pořádali, včetně halového čtyřboje v březnu 2020.
- V diskusi bylo otevřeno téma atletických kroužků jak fungují, kolik jich vzniklo v kraji, kolik v jiných krajích – téma pro manažera MSKAS M.Mařádka.
- Informace o finále SAP M.Mařádek – výborně proběhlo po technické a organizační stránce, padl český rekord v běhu na 1500m dorostu Jakub Davidík ze Stříbra – gratulujeme, byly další výborné výkony.
- Informace o Krajském vrhačském poháru, Krajském chodeckém poháru, připravuje se Krajský běžecký pohár, sekretář zjistí informace o KBP u J.Ševčíka.
- H.Valčuhová informovala o účasti na rozšířeném zasedání komise rozhodčích 14.12.2019 v Praze.
- O.Klepek hodnotil průběh jednání výborů MSKAS jako obsahově kvalitní a vysoce pracovní.
- Dotaz  pořadatelů závodů – jak budou probíhat obnovy licencí ATLETICKÁ KANCELÁŘ  pro rok 2020? Sekretář zjistí u p. Petra Blažeje.


Termín příštího jednání 13.1.2020 v 17.00 hodin – zasedačka SSKV