Zápis č.10 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 9.12.2019 více

PLÁN PRÁCE NA I.POLOLETÍ 2020

13.1.2020

1. informace o jednání  krajů dne 8.1.2020 - Olomouc
2. příprava MMaS Ostrava, krajských přeborů
    - finanční zajištění - B.Zvolánková
    - rozhodčí - V.Kubenka, Hana Valčuhová
    - záv.kancelář – V.Černý,
    - měření – On Line Systém Petr Blažej
    - organizační - O.Zvolánek
3. příprava letní sezóny – V.Černý, O.Zvolánek
4. různé

17.2.2020

1. průběžné hodnocení MMaS v hale, krajských přeborů ,M ČR m,ž, – V.Černý,O. Zvolánek
2. příprava VH – J. Nejezchleba, O.Zvolánek, B.Zvolánková
3. zpráva o hospodaření za rok 2018, zpráva revizora – B.Zvolánková, H.Valčuhová
4. různé

18.3.2020 (středa)

Valná hromada – 16,30 hodin
Sraz výboru MSKAS v 16,00 hodin (restaurace Stadion)

20.4.2020


1. hodnocení VH MSKAS – J.Nejezchleba, O.Zvolánek
2. příprava soutěží na dráze, krajské přebory, MMaS, brožura soutěží Morava 2020 – V.Černý
3. různé

18.5.2020

1. příprava ZT zpráva /22.5.2020 pátek/ O.Zvolánek
2. průběh a příprava MMaS ,krajské přebory, soutěže družstev
3. různé

22.6.2020

1. celkové hodnocení činnosti MSKAS za I.pololetí – J. Nejezchleba
2. průběh soutěží na dráze, hodnocení – O.Zvolánek
3. plán práce na II.pololetí – O.Zvolánek
4. různé

Na každém jednání výboru MSKAS je projednávána zpráva o hospodaření.