Zápis č.10 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 9.12.2019 více

Zápis č.2 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni: Nejezchleba, Valčuhová, Zvolánek, Zvolánková, Kubenka, Korbel, Klepek, Szmeková, Kopecký

Omluveni: Šuška, Černý, Buzek, Mařádek

Kontrola zápisu
- Školení rozhodčích bude uskutečněno do poloviny roku 2019, termín bude upřesněn. Zodpovídá V.Kubenka
Podle plánu práce..
- Hodnocení VH MSKAS: proběhla na výborné úrovni.
- Hodnocení VH ČAS: projednáno vše co bylo na programu, řízení VH nebylo stoprocentní, práce skrutátorů nebyla na úrovni, hlasování by se dalo zpochybnit, nebylo zcela dle pravidel, při hlasování dále nebylo postupováno podle mínění delegátů MSKAS správně, nebylo totiž hlasováno, kdo se zdržel a kdo byl proti. VH ČAS byly schváleny stanovy těsnou většinou, rovněž i návrh na třídenní pořádání MČR žactva a Gigant. Dále bylo konstatováno, že vystoupení ředitele svazu před hlasováním nebylo úplně vhodné. Delegátům MSKAS patří dík za účast na VH ČAS a za to, že splnili usnesení VH MSKAS.
- Soutěže na dráze se rozeběhnou víceboji ml. žactva a pak následují další soutěže. Protože došlo k termínové kolizi ve Vítkovicích s termíny fotbalu, neproběhne dne 24.4.2019 v Ostravě víceboj, ale ostatní města (Třinec, Opava) jej uspořádají. Karviná se zúčastní vícebojů v Třinci. Navrhovaný termín 29.4.2019 pro Ostravu je rovněž nemožný, proto výbor MSKAS rozhodl takto: Víceboje 24.4. se uskuteční v Opavě a Třinci s tím, že nebude toto utkání bráno jako 1. kolo soutěže družstev ml. žactva. Vítkovicím je uloženo uspořádat kolo vícebojů do 30.5.2019. Do soutěže družstev se budou počítat výsledky od 2.kola soutěže, které se koná 14.5. 2019 ve Vítkovicích.
- P. Korbel a Z. Duda vydají zpravodaje pro soutěže družstev st. a ml. žactva, v 1.kole st. žactva ve Vítkovicích bude 1500m překážek pro hochy i dívky, rovněž ve 3. kole v Třinci. 2. a 4. kolo ve F-M a Opavě bude v programu 1500m a 3000m chlapců.  
 -27.5.2019 se koná Krajské finále Poháru Rozhlasu v Opavě.
 -15.5.2019 se ve Vítkovicích koná Krajské kolo Štafetového poháru.
- K dalším termínům: 19.4.2019 MMaS v ½ maratonu v Olomouci, 25.4.2019 2.kolo KPP Třinec, 1.5.2019 Májové závody F-M + přípravky 3.kolo, 5.5.2019 MMaS družstev 1.kolo mládež Ostrava-Vítkovice, 7.5.2019 1.kolo družstev MMaS st. žactvo Ostrava-Vítkovice, 11.5.2019 MMaS všech kategorií Vyškov, 14.5.2019 2.kolo soutěže družstev ml. žactva Ostrava-Vítkovice a 26.5.2019 MMaS st. žactvo Znojmo.


Různé

- Upozornění pro kluby a oddíly, že je nutno upřesnit registraci rozhodčích a do seznamu je třeba uvést čísla rozhodčích – velmi nutné!
- P. Klepek se dotázal, zda bude zveřejněn zápis z VH ČAS a kde bude případně vyvěšen
- Letní olympiáda mládeže – podrobné informace podal T. Kopecký, bylo omezeno trenérské zabezpečení na 4 trenéry (Kopecký, Korbel, Feilhauerová, Toová). Výbor MSKAS dále rozhodl, že podpoří finančně účast S. Sajdoka z Třince (doprava, ubytování). Dresy v hodnotě 71 200,- Kč budou objednány u firmy ALEA v šedé barvě pro chlapce a v růžové pro děvčata vždy po 78 kusech, zodpovídá T. Kopecký. Finální nominace na LO musí být provedena do 16.5., nominace bude provedena dle aktuálních tabulek. P. Nejezchleba upozornil na problém velikostí oficiálního oblečení, které bude mít krajská výprava.
- Předseda MSKAS důrazně kritizoval stránky MSKAS, jsou nedůstojné a neodpovídají kvalitě práce MSKAS. Nutno řešit.
- P. Zvolánková upozornila, že se blíží konec dubna a do tohoto termínu musí být od všech oddílů na Moravě zaplaceny soutěžní poplatky tak, jak bylo rozhodnuto na jednání v Olomouci v listopadu 2018 a potvrzeno v lednu 2019. Oddíly, které zatím zaplatili: F-M, Hodonín, Sokol Opava, Vítkovice, Univerzita Brno, Přerov 1908, Uherské Hradiště, Zlín. Oddíly, které ještě nezaplatily: Moravská Slavia Brno, Šumperk, Kroměříž, Olymp Brno A,B, Šternberk, Olomouc, Břeclav, Prostějov, Čejkovice, Otrokovice, JAC Brno, Blansko.
P. Zvolánek osloví oddíly, které ještě nezaplatily, aby tak učinily.


Termín příštího jednání – pondělí 20.5.2019
17.00 hodin – zasedačka SSKV

        
Zapsal: O. Zvolánek