Atleti MS kraje uspěli na Olympiádě dětí a mládeže Liberecký kraj 2019 více

Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni:
Buzek, Nejezchleba, Valčuhová, Zvolánek, Zvolánková, Duda Z., Šuška, Kubenka, Korbel, Klepek, Černý, Szmeková

Omluveni: Polášek

Kontrola zápisu
- Z.Duda a p.Zvolánek jednali v Havířově se zástupci havířovských oddílů, zástupce Slavie Havířov se na jednání nedostavil, byly projednány zásadní body o sjednocení oddílů v Havířově, zástupci oddílů byli požádáni, aby se stali pořadateli větších akcí na stadionu, bylo sděleno, že stadion je ve špatném stavu a se současným majitelem stadionu, což je AK Havířov, není možné se domluvit, zástupci kraje přislíbili i technickou a materiální pomoc pokud dojde k pořádání závodů (doskočiště na tyč, výšku apod.). Z.Duda vyvolá schůzku se zástupci AK Havířov, aby se projednala stávající situace.

Podle plánu práce
- P.Černý zhodnotil sezónu 2018, všechny závody proběhly bez problémů, kritika na MM ml.žactva, nutno omezit počet účastníků, dále bylo kritizováno MČR družstev dorostu v Opavě, kde nebyly dostatečně využity ukazatele, optické měření apod., pokud pořadatel nemůže zajistit základní vybavení pro MČR, ať se do budoucna obrátí na MSKAS, který poskytne technickou pomoc pořadateli (na MČR není možné, aby se neměřil každý pokus, protože došlo ke stejným výkonům, znehodnocuje to výsledky soutěže),
- P.Szmeková zhodnotila letošní průběh Středoškolského atletického poháru, finále se koná 11.12.2018 v ostravské Atletické hale,
- Termínová listina a rozpisy halové sezóny 2019 byly zpracovány, jsou vyvěšeny na stránkách MSKAS, ČAS a byly rozeslány oddílům a moravským krajům, brožura pro potřeby MSKAS je v tisku, do termínové listiny ještě přibude termín 10.3.2019 – meziměstské utkání Bratislava – Brno – Ostrava – Praha, pořadatelem bude SSK Vítkovice,
- P.Nejezchleba zhodnotil Beskydský pohár a Atletickou ligu přípravek 2018 – pravidelně se soutěží zúčastňovalo 6 družstev, Opava se zúčastnila pouze prvního kola, zájem o tuto soutěž neustává a je to velkým přínosem pro propagaci atletiky v kraji, rozpisy pro rok 2019 jsou připraveny a budou v soutěžní brožuře pro léto,
- p.Zvolánková seznámila členy výboru MSKAS s hospodařením do 31.10., výbor MSKAS bere zprávu na vědomí,

Různé
- Z.Duda oznámil, že končí ve funkci krajského manažera k 31.12.2018, na základě této informace zástupci ČAS zrušili plánovanou oponenturu, p.Duda zhodnotil plnění úkolů, které na něj byly kladeny, prezentoval svou práci, zejména pasportizaci drah u škol, ve městech, kde na základě toho, že zde není umělý povrch, atletika skomírá, informace mají velkou hodnotu a bude s nimi seznámen i náměstek pro sport na hejtmanství, Z.Dudovi patří opravdu velký dík za práci, kterou vykonal,

V souvislosti s tím, vyzývá MSKAS zájemce o funkci krajského manažera, aby do 10.12. poslali své nabídky k rukám Oldřicha Zvolánka na adresu ssk.vitkovice@volny.cz ,


- P.Buzek informoval o proběhlých testech mládeže SCM a poděkoval za spolupráci, zejména v oblasti měření sprintu buňkami,
- P.Šuška otevřel problematiku soutěží družstev mládeže (zejména mladší žactvo), přítomni se shodli, že obsahem soutěže musí být víceboj, který bude zařazen do prvního kola soutěže, bez závěru proběhla diskuze, zda víceboj uskutečnit v jednom dni nebo v různých termínech, systém soutěže se zásadně měnit nebude, pouze odpadnou soutěže v chůzi u soutěže ml.žactva, pro chůzi bude připraven samostatný Krajský chodecký pohár, připravuje p.Nejezchleba, dále bude pro rok 2019 zachován Krajský vrhačský pohár, který se v roce 2018 osvědčil, garantem soutěže je Stanislav Šuška,
- P.Szmeková se dotazovala na registraci rozhodčích, která absolutně na stránkách ČAS nefunguje, jak je to vůbec s evidencí rozhodčích, uloženo p.Zvolánkovi, aby se touto situací zabýval,
- P.Černý informoval o výsledcích MČR v přespolním běhu v Běžeckém poháru mládeže se MSKAS prosadil dvojnásobným vítězstvím v kategorii dorostu a st.žactva, ml.žáci byli pátí, MSKAS děkuje p.Černému za nominaci a úspěšnou výpravu na MČR,
- P.Nejezchleba informoval, že se Slezan F-M přihlásil do výběrového řízení do SpS,
- P.Szmeková informovala, že 7.12. jsou pořadateli tradiční Vánoční laťky v Třinci a 29.1.2019 připravují Beskydskou laťku.
- Termíny na prosinec 2018: 7.12. Vánoční laťka Třinec, 8.12. Mezikrajové utkání ml.žactva Ostrava,  9.12. Vánoční hala vozíčkářů Ostrava, 11.12. finále Středoškolského atletického poháru Ostrava, 14.12. Vánoční hala ml.žactva Ostrava, 15.12. Vánoční hala st.žactva Ostrava, 5.1.2019 zahajovací závody Ostrava.
- Nový oddíl v řadách MSKAS  - Energy sports team Bolatice,z.s. – ESBOL – kontakt Bronislav Hlaváč –hlavac@auditweb.cz

Termín příštího jednání – pondělí 10.12.2018 od 17.00 hodin – zasedačka SSKV
        
Zapsal: O.Zvolánek