Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 26.11.2018 více

Zápis č.4 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Buzek, Korbel, Klepek ,Nejezchleba, Valčuhová, Zvolánek, Zvolánková, Duda, Černý, Šuška

Omluveni
Kubenka, Polášek, Szmeková,


Kontrola zápisu
- Omezení v soutěžích žactva-brožura atletické soutěže 2018 - bude rozhodnutí o startu v závodech na tratích 300m a delších, opraveno dle připomínky MSKAS.
- V rozsahu závodění žactva pro základní kola soutěže družstev vypadla chůze, takže si doplňte starší žáci chůze 3000m, starší žákyně 2000m a mladší žáci a žákyně 1000m.

Podle plánu práce
- Příprava ZT 13.6., vše probíhá podle plánu, zajištěna vynikající účast. Možnost objednávky hromadných vstupenek pro školy a oddíly na ssk.vitkovice@volny.cz min 30osob á 50,- Kč/osoba. Čokoládová tretra probíhá bez problémů, vysoká účast dětí, proběhly závody v zahraničí na vynikající úrovni-Polsko, Slovensko.
- Kontinentální pohár, který se připravuje na druhý zářijový víkend, náročná příprava probíhá, proběhlo školení rozhodčích. Zároveň v rámci KP probíhá příprava na MČR U22 1.-2.9.2018 ve Vítkovicích.
- Krajské přebory jednotlivců v Opavě a F-M proběhly pořadatelsky na dobré úrovni, bohužel zúčastnilo se málo závodníků. Možná špatně zvolný termín, krajské přebory jsou nejvýznamnějším závodem kraje, do budoucna nutno zvýšit prestiž těchto závodů, příp. projednat, aby krajský přebor jednotlivců byl nominačním závodem na MMaS, krajský přebor M,Ž,J,D ve Vítkovicích se koná 21.8.
- 6.6. soutěž družstev „malý kontinentální pohár“ od 13:30 hodin v Ostravě Vítkovicích. Nominace družstev dorostenců a dorostenek provádějí jednotlivé kraje, za MSKAS je pověřen nominací a vedením družstva Michal Buzek. M. Buzek informoval, že předběžný výběr už má zpracován, soutěž by měla proběhnout z pohledu MSKAS bez problémů, ještě budou donominováni trenéři.

Různé
- Byla diskutovaná soutěž družstev, zejména ml. žactva, výbor MSKAS reviduje své poslední rozhodnutí o nemožnosti přechodu závodníků z družstva B do družstva A. Je tedy rozhodnuto, že od příštího kola, je možno převádět závodníky z B do A družstva. Příští rok se soutěž v chůzi stane součástí kol, nebude tedy jako samostatná soutěž (jako předkolo). Chůze pro st. žactvo bude v Třinci ve 4. kole součástí závodu, chůze ml. žactva ve finále proběhne ve F-M, rovněž součást závodu. Pro rok 2019, pro soutěže na dráze u ml. žactva, je návrh připravit soutěže pro B družstva (přibývá ml. žactva).
- P. Šuška informoval o průběhu krajského vrhačského poháru, zatím se osvědčilo. Je možno přihlásit i další vrhače (malá účast Vítkovic), v závěru soutěže budou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a pohár.
- Ze strany ČAS jsou nastaveny tvrdé podmínky pro pořádání závodů (kamera, větroměr, certifikovaná zařízení),zejména pro závody žactva, které pořádají malé oddíly, požadujeme jako kraj zmírnit požadavky, protože mnozí pořadatelé nejsou schopní za výše zmíněných podmínek závody uspořádat. Trenéři konstatují, že je velký tlak ze strany ČAS na štafetový pohár, který v podstatě je soutěží pro soutěž, ale tradiční závody jsou vlastně upozaděny a podmínky pro pořadatelé mnohdy nesplnitelné.
- P. Valčuhová informovala o průběhu školení rozhodčích KP, ZT a na další akce.
- P. Klepek položil dotaz na GDPR, informaci podal p. Nejezchleba a p. Zvolánek. Oddíly využijí určitě předlohu od ČAS.
- P. Černý znovu požádal o plnění úkolů z VH-posílání zápisu z komisí ČAS, p. Zvolánek má za úkol toto znovu urgovat. Dále podal informaci o závodech, které proběhly v Londýně - Evropský pohár na 10km. Opravdu perfektně uspořádáno ve velmi volné atmosféře, mnoho diváky, kteří byli kolem dráhy. Naši závodníci Zemaník, Stewartová splnili své výkonnostní cíle.
- P. Nejezchleba informoval o průběhu krajských závodů přípravek-Beskydský pohár a Atletická liga minipřípravek, běží bez problémů, velká účast. Dále podal informaci o Májových závodech ve F-M, obrovská účast žactva.
- P. Zvolánková podala informaci o ekonomické situaci, všechna družstva přihlášená do soutěže mládeže včas zaplatila poplatek, Šumperk, který dohlásil družstvo juniorů, rovněž doplatil požadovanou částku. Díky dobrému hospodaření máme peníze na činnost a soutěže v první polovině roku 2018. Věříme, že se situace zlepší jak ze strany MŠMT, tak ČAS, abychom ekonomické nároky ustáli.
- Sekretář MSKAS upozorňuje, že dne 17.6. se koná v Jihlavě Mezikrajové utkání st. žactva, na dopravu bude zajištěn autobus (objedná p. Zvolánek) a nominací a organizací výpravy je pověřena Hana Legerská – vydá pokyny, kde bude upřesněn odjezd autobusu a další podrobnosti.


Termín příštího jednání – pondělí 25.6.2018 17.00 hodin – zasedačka SSKV