Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 26.11.2018 více

Archív

Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni:
Buzek, Nejezchleba, Valčuhová, Zvolánek, Zvolánková, Duda Z., Šuška, Kubenka, Korbel, Klepek, Černý, Szmeková

Omluveni: Polášek

Kontrola zápisu
- Z.Duda a p.Zvolánek jednali v Havířově se zástupci havířovských oddílů, zástupce Slavie Havířov se na jednání nedostavil, byly projednány zásadní body o sjednocení oddílů v Havířově, zástupci oddílů byli požádáni, aby se stali pořadateli větších akcí na stadionu, bylo sděleno, že stadion je ve špatném stavu a se současným majitelem stadionu, což je AK Havířov, není možné se domluvit, zástupci kraje přislíbili i technickou a materiální pomoc pokud dojde k pořádání závodů (doskočiště na tyč, výšku apod.). Z.Duda vyvolá schůzku se zástupci AK Havířov, aby se projednala stávající situace.

Podle plánu práce
- P.Černý zhodnotil sezónu 2018, všechny závody proběhly bez problémů, kritika na MM ml.žactva, nutno omezit počet účastníků, dále bylo kritizováno MČR družstev dorostu v Opavě, kde nebyly dostatečně využity ukazatele, optické měření apod., pokud pořadatel nemůže zajistit základní vybavení pro MČR, ať se do budoucna obrátí na MSKAS, který poskytne technickou pomoc pořadateli (na MČR není možné, aby se neměřil každý pokus, protože došlo ke stejným výkonům, znehodnocuje to výsledky soutěže),
- P.Szmeková zhodnotila letošní průběh Středoškolského atletického poháru, finále se koná 11.12.2018 v ostravské Atletické hale,
- Termínová listina a rozpisy halové sezóny 2019 byly zpracovány, jsou vyvěšeny na stránkách MSKAS, ČAS a byly rozeslány oddílům a moravským krajům, brožura pro potřeby MSKAS je v tisku, do termínové listiny ještě přibude termín 10.3.2019 – meziměstské utkání Bratislava – Brno – Ostrava – Praha, pořadatelem bude SSK Vítkovice,
- P.Nejezchleba zhodnotil Beskydský pohár a Atletickou ligu přípravek 2018 – pravidelně se soutěží zúčastňovalo 6 družstev, Opava se zúčastnila pouze prvního kola, zájem o tuto soutěž neustává a je to velkým přínosem pro propagaci atletiky v kraji, rozpisy pro rok 2019 jsou připraveny a budou v soutěžní brožuře pro léto,
- p.Zvolánková seznámila členy výboru MSKAS s hospodařením do 31.10., výbor MSKAS bere zprávu na vědomí,

Různé
- Z.Duda oznámil, že končí ve funkci krajského manažera k 31.12.2018, na základě této informace zástupci ČAS zrušili plánovanou oponenturu, p.Duda zhodnotil plnění úkolů, které na něj byly kladeny, prezentoval svou práci, zejména pasportizaci drah u škol, ve městech, kde na základě toho, že zde není umělý povrch, atletika skomírá, informace mají velkou hodnotu a bude s nimi seznámen i náměstek pro sport na hejtmanství, Z.Dudovi patří opravdu velký dík za práci, kterou vykonal,

V souvislosti s tím, vyzývá MSKAS zájemce o funkci krajského manažera, aby do 10.12. poslali své nabídky k rukám Oldřicha Zvolánka na adresu ssk.vitkovice@volny.cz ,


- P.Buzek informoval o proběhlých testech mládeže SCM a poděkoval za spolupráci, zejména v oblasti měření sprintu buňkami,
- P.Šuška otevřel problematiku soutěží družstev mládeže (zejména mladší žactvo), přítomni se shodli, že obsahem soutěže musí být víceboj, který bude zařazen do prvního kola soutěže, bez závěru proběhla diskuze, zda víceboj uskutečnit v jednom dni nebo v různých termínech, systém soutěže se zásadně měnit nebude, pouze odpadnou soutěže v chůzi u soutěže ml.žactva, pro chůzi bude připraven samostatný Krajský chodecký pohár, připravuje p.Nejezchleba, dále bude pro rok 2019 zachován Krajský vrhačský pohár, který se v roce 2018 osvědčil, garantem soutěže je Stanislav Šuška,
- P.Szmeková se dotazovala na registraci rozhodčích, která absolutně na stránkách ČAS nefunguje, jak je to vůbec s evidencí rozhodčích, uloženo p.Zvolánkovi, aby se touto situací zabýval,
- P.Černý informoval o výsledcích MČR v přespolním běhu v Běžeckém poháru mládeže se MSKAS prosadil dvojnásobným vítězstvím v kategorii dorostu a st.žactva, ml.žáci byli pátí, MSKAS děkuje p.Černému za nominaci a úspěšnou výpravu na MČR,
- P.Nejezchleba informoval, že se Slezan F-M přihlásil do výběrového řízení do SpS,
- P.Szmeková informovala, že 7.12. jsou pořadateli tradiční Vánoční laťky v Třinci a 29.1.2019 připravují Beskydskou laťku.
- Termíny na prosinec 2018: 7.12. Vánoční laťka Třinec, 8.12. Mezikrajové utkání ml.žactva Ostrava,  9.12. Vánoční hala vozíčkářů Ostrava, 11.12. finále Středoškolského atletického poháru Ostrava, 14.12. Vánoční hala ml.žactva Ostrava, 15.12. Vánoční hala st.žactva Ostrava, 5.1.2019 zahajovací závody Ostrava.
- Nový oddíl v řadách MSKAS  - Energy sports team Bolatice,z.s. – ESBOL – kontakt Bronislav Hlaváč –hlavac@auditweb.cz

Termín příštího jednání – pondělí 10.12.2018 od 17.00 hodin – zasedačka SSKV
        
Zapsal: O.Zvolánek

více

TERMÍNOVÁ LISTINA - HALOVÉ SOUTĚŽE

více

Zápis ze schůze krajských atletických svazů

Za kraje přítomni:


KAS olomoucký: Hrabal, Klvaňa, Dočkal, Sadil
KAS jihomoravský: Proch,Stloukal
KAS zlínský: Bobál, Kocián
KAS moravskoslezský: Zvolánek, Zvolánková, Nejezchleba, Černý, Duda Zdeněk
Hostě : SK moravských krajů Josef Šoba

 

vítání a zahájení jednání provedl Mgr.Hrabal

1)   Vyhodnocení sezóny 2018 (Černý, Šoba)          
-    Soutěže jednotlivců v roce 2018 proběhly bez problémů, nebyly žádné závažnější protesty, u MMaS ml.žactva v Blansku byly velké počty startujících v technických disciplínách, trpěla tím úroveň soutěží, pro rok 2019 je návrh omezit počet závodníků jako u st.žactva – dle tabulkového umístění, kritika uspořádání přespolního běhu v Ostravě, na poslední chvíli měnění počtu kol, nebyl hlasatel, v soutěži družstev proběhlo vše bez větších problémů, žádná kritika nebyla ze stran přihlášených oddílů vyslovena,

2)   MMaS – hala               
-    Účastníci jednání potvrdili, aby na halová mistrovství v Ostravě bylo vybíráno startovné ve výši 150,- Kč/osoba z moravských krajů, ostatní kraje včetně Vysočiny 300,-Kč. Slovenští závodníci 10EUR/osoba, startovné při MMaS – jednodenní víceboj 150,-Kč/osoba, dvoudenní víceboj 300,-Kč/osoba. Náklady na uspořádání halových mistrovství se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. všechna mistrovství v hale – 25.000,-Kč.
-    hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží dle vystavených faktur.
-    výpočet částek na úhradu soutěží v hale se vypočítává takto: daná částka (25.000,-Kč) dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů- výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
-    MMaS žactva v hale (starší i mladší) se bude konat bez cizích účastníků. Soutěžit mohou pouze žáci z Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského. Pro omezení bylo rozhodnuto z důvodu velkého počtu účastníků, který v podstatě snížil kvalitu soutěže.
-    Chůze všech kategorií v hale proběhne při vícebojích v termínu 19.1. – 20.1.2019.
-    Olomoucký kraj na krajských přeborech MS kraje udělá svůj krajský přebor v bězích od 150m výše.

3)   Soutěže na dráze
-    zájemci o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2018 na adrese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží (velké ceny, memoriály apod.vč.běhů silničních, přespolních, do vrchu)prosíme, aby jste opravdu termíny sdělili do výše uvedeného data!!!
-    Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 30.000,-Kč, a další všechna mistrovství 35.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun. a dor. – bude příspěvek pořadateli 50.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn. půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), příslušný kraj rozhodne o přidělení částky, která pokryje technické uspořádání a rozhodčí při soutěži. Budou uděleny jen medaile a diplomy.
-    Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
-    platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2019 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.500,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola (příklad: 4 družstva x 1.500,-Kč = 6.000,-Kč).  Je to tzv. pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2019 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848/0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která budou aktualizována a schválena na jednání 9.1.2019, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
-    pro rok 2019 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 6.000,-Kč od každého kraje (tzn. 24.000,- Kč), medaile a diplomy pořadatel obdrží. Účastníci jednání se dohodli, že pokud budou vyrobeny medaile do konce roku 2018, budou v odpovídajících počtech předány na jednání moravských oddílů ve středu 9.1.2019 v Olomouci. Medaile jsou již objednány MSKAS.
-    Řídící soutěže finále družstev Moravy mladšího žactva obdrží od pořadatele odměnu 4.000,- Kč.
-    Pro soutěž jednotlivců ml. žactva v říjnovém termínu 2019, bude dle tabulek vybráno 40 startujících do každé disciplíny. Každý žák může jít maximálně 2 disciplíny+štafetu. Na MMaS ml. žactva jednotlivců mohou startovat pouze registrovaní závodníci! Výběr dle statistiky výkonů, které jsou uvedeny na stránkách ČAS provede J. Šoba.

4)   Ročenka 2018
-    zástupci krajů rozhodli, že v roce 2018 bude postupováno stejným způsobem jako v loňském roce. Zpracovatelé, pánové Vrána a Ondruška, za zpracování statistiky budou odměněni na smlouvu o provedení práce, hospodář MSKAS rozfakturuje jednotlivým krajům vynaložené náklady. Ročenka bude vyvěšena na stránkách jednotlivých krajů. Žádáme oddíly, které budou pořádat závody v prosinci 2018 v hale, aby výsledky zaslali co nejdříve k rukám p.Vrány (e-mail: b.vrana@wo.cz). Zástupci krajů žádají, aby ročenka byla dokončena do 9.1.2019.

5)  Soutěžní brožura 2019 – dráha
-    soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální, všude musí být uvedeny telefony a e-mail adresy na oddíly. Brožura musí ve všech bodech odpovídat brožuře ČAS, pokud se v některých bodech bude pro moravské soutěže lišit, musí to být patřičně zdůrazněno. P. Zvolánek bude zodpovídat za to, aby se soutěžní brožura dostala ke všem oddílům na Moravě a všechny oddíly byly dostatečně informovány o soutěžích na dráze v roce 2019. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedly na správnou míru (adresy, čísla účtů, IČ apod.). Brožuru na internetové vyvěšení připraví p. Černý ve spolupráci s p.Šobou. Za kvalitu a zpracování brožury zodpovídá MS kraj. P. Zvolánek rozešle přihlášky do soutěže družstev, které musí kluby a oddíly odeslat do 20.12.2018 na adresu J.Šoby. Požadujeme, aby údaje všech klubů a oddílů v jednotlivých krajích byly aktuální a v pořádku a opraveny tak, aby nedocházelo k nedorozuměním.  Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. P.Šoba po zpracování přihlášek pošle přihlášená družstva p. Zvolánkovi a ten je rozešle na moravské KAS před jednáním 9.1.2019 tak, aby se oddíly mohly na toto jednání připravit.

6)   Diskuze a různé
-    proběhla dlouhá diskuze zejména na téma soutěžní řád a připravované změny v soutěžním řádu, zejména se jednalo o návrh, aby byla druhá liga rozdělena do tří skupin (v Čechách návrh na 4 skupiny), kritizováno bylo rozhodnutí svazu snížit financování soutěží družstev a financovat pouze 8 družstev, která soutěž dokončí, co družstva, která zaplatí soutěžní poplatek v požadované výši od ČAS a zpětně nedostanou žádnou náhradu??

-    J.Šoba upozornil na situaci,kdy se do soutěží na Moravě přihlásí kluby a oddíly z Vysočiny a budou placeny podle umístění,moravské kluby budou bez příspěvku. ČAS nechce tuto situaci řešit.Návrh,který po diskusi mimo zasedání v Olomouci navrhujeme- oddíly a kluby mimo čtyři moravské kraje zaplatí startovné ve výši 15 000,- Kč na určitý účet (například  MSKAS)a potom částka bude rozdělena pořadatelům jednotlivých kol. Námět k diskusi.


-    P.Dočkal, člen ekonomické komise ČAS vysvětlil toto rozhodnutí, ale nebylo přijato s pochopením. Dále bylo kritizováno rozhodnutí o třídenním MČR st.žactva s tím, že to přinese vyšší náklady pro zúčastněné kluby. Na druhou stranu umožní startovat více žákům, protože proběhnou kvalifikace. P.Hrabal oznámil, že i Gigant, MČR bude třídenní.
-    Od všech zúčastněných zazněla kritika, že nejsou na kraje zasílány zápisy soutěžní komise, aby pracovníci krajských komisí byli včas a aktuálně o všem informováni. Vše se dozvídají se zpožděním, většinou v době, kdy je vše rozhodnuto a nemají možnost se ke změnám vyjádřit. Bylo zdůrazněno všemi členy jednání, že by v soutěžním řádu nemělo docházet k zásadním změnám, protože je soutěžní řád vždy schvalován na 4 roky – olympijský cyklus.
-    Účastníci jednání požadují znovu, jako už po několikáté, aby zápisy či reakce na dotazy byly soutěžní komisí projednávány a výsledek rozhodnutí byl zaslán na kraje.
-    P.Hrabal zdůraznil, že je třeba brát v potaz zájem o pořádání soutěží a podle přihlášek do soutěže družstev rozhodnout o pořadatelích tak, aby všem žádajícím, pokud to bude možné, bylo vyhověno. Týká se i soutěží jednotlivců. Kritériem musí být vybavenost stadionu a splnění všech potřebných podmínek pro úspěšné uspořádání závodů. (Mnozí pořadatelé nesplňují požadované technické vybavení – ukazatele u disciplín, vyvěšování informací, optické měření, zejména v soutěžích vyšších kategorií, kde je nutno měřit každý pokus).
-    P.Zvolánková informovala, že pořadatelský poplatek ve výši 17 tis.Kč za soutěže družstev byl zaslán do Olomouce, Vítkovic a ještě nebyla vystavena faktura od Břeclavi. Jakmile ji obdrží, suma bude proplacena.
-    P.Dočkal v minulosti požádal ČAS o zprávu, která se týká činnosti SCM, úspěšnosti, aby bylo možno porovnat ekonomické náklady s výsledky, zástupci moravských krajů mu vyslovili podporu a očekávají vstřícnou reakci ČAS.


Termín jednání zástupců oddílů, klubů k letní sezóně proběhne ve středu 9.1.2019 od 17,00 hodin v zasedací místnosti AK Olomouc na stadionu, pozvánky na oddíly zašlou jednotlivé výbory KAS, ekonomické záležitosti řeší kraje jednotlivě.


Jednání uzavřel Mgr.Hrabal, poděkoval všem za konstruktivní přístup k projednávané problematice. Předsedové krajů poděkovali za skvělé podmínky vytvořené pro jednání.

Zapsal: Zvolánek

více

Výsledky MMaS v přespolním běhu

více

Dny otevřených dveří - Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových Ostrava

více

Výsledky Beskdyského poháru

více

Výsledky po 4. kole ALMP

více

Zápis č.4 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Buzek, Korbel, Klepek ,Nejezchleba, Valčuhová, Zvolánek, Zvolánková, Duda, Černý, Šuška

Omluveni
Kubenka, Polášek, Szmeková,


Kontrola zápisu
- Omezení v soutěžích žactva-brožura atletické soutěže 2018 - bude rozhodnutí o startu v závodech na tratích 300m a delších, opraveno dle připomínky MSKAS.
- V rozsahu závodění žactva pro základní kola soutěže družstev vypadla chůze, takže si doplňte starší žáci chůze 3000m, starší žákyně 2000m a mladší žáci a žákyně 1000m.

Podle plánu práce
- Příprava ZT 13.6., vše probíhá podle plánu, zajištěna vynikající účast. Možnost objednávky hromadných vstupenek pro školy a oddíly na ssk.vitkovice@volny.cz min 30osob á 50,- Kč/osoba. Čokoládová tretra probíhá bez problémů, vysoká účast dětí, proběhly závody v zahraničí na vynikající úrovni-Polsko, Slovensko.
- Kontinentální pohár, který se připravuje na druhý zářijový víkend, náročná příprava probíhá, proběhlo školení rozhodčích. Zároveň v rámci KP probíhá příprava na MČR U22 1.-2.9.2018 ve Vítkovicích.
- Krajské přebory jednotlivců v Opavě a F-M proběhly pořadatelsky na dobré úrovni, bohužel zúčastnilo se málo závodníků. Možná špatně zvolný termín, krajské přebory jsou nejvýznamnějším závodem kraje, do budoucna nutno zvýšit prestiž těchto závodů, příp. projednat, aby krajský přebor jednotlivců byl nominačním závodem na MMaS, krajský přebor M,Ž,J,D ve Vítkovicích se koná 21.8.
- 6.6. soutěž družstev „malý kontinentální pohár“ od 13:30 hodin v Ostravě Vítkovicích. Nominace družstev dorostenců a dorostenek provádějí jednotlivé kraje, za MSKAS je pověřen nominací a vedením družstva Michal Buzek. M. Buzek informoval, že předběžný výběr už má zpracován, soutěž by měla proběhnout z pohledu MSKAS bez problémů, ještě budou donominováni trenéři.

Různé
- Byla diskutovaná soutěž družstev, zejména ml. žactva, výbor MSKAS reviduje své poslední rozhodnutí o nemožnosti přechodu závodníků z družstva B do družstva A. Je tedy rozhodnuto, že od příštího kola, je možno převádět závodníky z B do A družstva. Příští rok se soutěž v chůzi stane součástí kol, nebude tedy jako samostatná soutěž (jako předkolo). Chůze pro st. žactvo bude v Třinci ve 4. kole součástí závodu, chůze ml. žactva ve finále proběhne ve F-M, rovněž součást závodu. Pro rok 2019, pro soutěže na dráze u ml. žactva, je návrh připravit soutěže pro B družstva (přibývá ml. žactva).
- P. Šuška informoval o průběhu krajského vrhačského poháru, zatím se osvědčilo. Je možno přihlásit i další vrhače (malá účast Vítkovic), v závěru soutěže budou vyhlášeni vítězové, kteří obdrží diplom a pohár.
- Ze strany ČAS jsou nastaveny tvrdé podmínky pro pořádání závodů (kamera, větroměr, certifikovaná zařízení),zejména pro závody žactva, které pořádají malé oddíly, požadujeme jako kraj zmírnit požadavky, protože mnozí pořadatelé nejsou schopní za výše zmíněných podmínek závody uspořádat. Trenéři konstatují, že je velký tlak ze strany ČAS na štafetový pohár, který v podstatě je soutěží pro soutěž, ale tradiční závody jsou vlastně upozaděny a podmínky pro pořadatelé mnohdy nesplnitelné.
- P. Valčuhová informovala o průběhu školení rozhodčích KP, ZT a na další akce.
- P. Klepek položil dotaz na GDPR, informaci podal p. Nejezchleba a p. Zvolánek. Oddíly využijí určitě předlohu od ČAS.
- P. Černý znovu požádal o plnění úkolů z VH-posílání zápisu z komisí ČAS, p. Zvolánek má za úkol toto znovu urgovat. Dále podal informaci o závodech, které proběhly v Londýně - Evropský pohár na 10km. Opravdu perfektně uspořádáno ve velmi volné atmosféře, mnoho diváky, kteří byli kolem dráhy. Naši závodníci Zemaník, Stewartová splnili své výkonnostní cíle.
- P. Nejezchleba informoval o průběhu krajských závodů přípravek-Beskydský pohár a Atletická liga minipřípravek, běží bez problémů, velká účast. Dále podal informaci o Májových závodech ve F-M, obrovská účast žactva.
- P. Zvolánková podala informaci o ekonomické situaci, všechna družstva přihlášená do soutěže mládeže včas zaplatila poplatek, Šumperk, který dohlásil družstvo juniorů, rovněž doplatil požadovanou částku. Díky dobrému hospodaření máme peníze na činnost a soutěže v první polovině roku 2018. Věříme, že se situace zlepší jak ze strany MŠMT, tak ČAS, abychom ekonomické nároky ustáli.
- Sekretář MSKAS upozorňuje, že dne 17.6. se koná v Jihlavě Mezikrajové utkání st. žactva, na dopravu bude zajištěn autobus (objedná p. Zvolánek) a nominací a organizací výpravy je pověřena Hana Legerská – vydá pokyny, kde bude upřesněn odjezd autobusu a další podrobnosti.


Termín příštího jednání – pondělí 25.6.2018 17.00 hodin – zasedačka SSKV

více

Zpravodaj č.4 soutěže družstev staršího žactva

více

2.kolo Krajského vrhačského poháru mládeže MSK

Na stránkách svazu jsou již k dispozici propzice 2.kola Krajského vrhačského poháru mládeže MSK, které pořádáme v neděli 20.5. od 10:00 hod v Porubě (Martinově).

http://online.atletika.cz/Propozice/propozice/35715

Přihlášky podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.5.2018 od 8:00 do 18.5.2018 do 20:00.

Nezapomeňte přihlásit své závodníky včas.

více

Výsledky - Krajský přebor přípravek 2018 - Beskydský pohár

více

Jäklacká hodinovka - 34. ročník běhu

více

1. kolo soutěže družstev mladšího žactva Moravskoslezského kraje

více

1.kolo Krajského vrhačského poháru 2018

více

Průběžné výsledky atletické ligy minipřípravek

více

Zápis č.3 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Buzek,Korbel,Kubenka,Klepek,Nejezchleba,Polášek,Valčuhová,Szmeková,Zvolánek

Omluveni: Černý,Duda Z.,Šuška,Zvolánková

Kontrola zápisu
- Školení rozhodčích II. třídy proběhlo 20.-22.4. na Bílé. Úspěšně jej dokončilo 17 rozhodčích z Ostravy, FM,Třince,Opavy,Bohumína. Účastníci školení byli aktivní a velmi dobře splnili závěrečné testy.Lektoři František Fiala,Václav Kubenka,Aleš Novotný splnili svůj úkol na výbornou a patří jim velký dík. Zázemí bylo na dobré úrovni(ubytování,stravování), ještě jednou děkujeme jak absolventům,tak lektorům.
- Zápis z 10.1.2018 jednání v Olomouci – zatím žádná reakce z SK na připomínky p. Zdeňka Rakowského k závodům družstev  - finále ČR, nejsou ani další žádné odpovědi na zápisy či připomínky z jednání MSKAS,uloženo sekretáři MSKAS reagovat na tuto situaci.
- Školení trenérů II. třídy, běhy, chůze,proběhl v Ostravě. 1.běh /12.4.-15.4./ pod vedením Dr.Dany Vandrolové,velmi úspěšně.

Podle plánu práce
Hodnocení VH-21.3.2018 - průběh pracovní, přítomnost manažera MSKAS Z.Dudy,všichni delegáti    odevzdali potřebné dokumenty,mrzí jen menší účast klubů/oddílů,měli by se zúčastnit alespoň ty oddíly,co mají SpS.I tak je výbor MSKAS přesvědčen,že účast jednou za rok na ne dlouho trvající schůzi je pro všechny potřebná.Uloženo sekretáři MSKAS napsat dopis na ČAS  k bodu 7.usnesení – zveřejňování zápisů komisí ČAS. Výbor děkuje ČASu za materiály k GDPR ( ochrana osobních údajů), pomohl vyřešit mnohé problémy. Materiál zaslal i ČUS, je třeba najít shodu,víceooborové TJ , ale nejen ty budou muset hledat východisko,aby NEMUSELI řešit kupy papírů a zejména neobtěžovat rodiče a členy neustálými administrativními vymyšlenostmi.
Brožura Moravskoslezské atletické soutěže 2018 byla včas vydána, je přístupná na stránkách MSKAS,ČAS a účastníci VH ji obdrželi vytištěnou. Soutěže se rozjely ,běží krajské soutěže družstev přípravek ,proběhla chůze, započítávaná do soutěží družstev mladšího žactva a staršího žactva. 26.4.2018 víceboje- velká diskuse o této soutěži,pro rok 2018 je dáno brožurou,po ukončení se na podzim vyhodnotí a rozhodne se pro rok 2019 o formátu soutěže.
Kritika rozhodnutí SK ČAS – omezení v soutěžích žactva- brožura Atletické soutěže 2018,II.díl,článek 17,odstavec e : „ … a závodníci kategorií žactva (2003 – 2006) mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 300m a delších“ obecné pobouření trenérů – co štafety 4x300m??? sekretář MSKAS pověřen
napsat  dopis předsedovi SK ČAS na změnu znění textu na … mohou v jednom dni startovat pouze v jednom individuálním závodě na tratích 300m a delších…
Výbor MSKAS potvrzuje, že v soutěžích družstev i jednotlivců se v Moravskoslezském kraji bude soutěžit v plném rozsahu podle schválené brožury Moravskoslezské atletické soutěže 2018
Výbor MSKAS schvaluje rozsah závodění žactva pro základní kola soutěže družstev,
mladší žactvo: 60m,150m,300m,800m,1500m,4x60m,60m př., výška, dálka, koule, oštěp, míček, chůze 1000m
starší žactvo :60m,150m,300m,800m,1500m,4x60m,4x300m,100m př.,200m př.,1500m př.,výška, dálka, koule, disk,tyč, oštěp, kladivo
Výbor MSKAS přijal rozhodnutí : v soutěži mladšího žactva nelze v průběhu základních kol (1.až 4.kolo) přesunovat závodníky mezi A družstvem a B družstvem,to lze až na  krajská finále
V rozpisu na krajský přebor jednotlivců mladšího žactva,které se koná 12.5. v Opavě, se objevilo startovné ve výši 50,-Kč za start- NENÍ PŘÍPUSTNÉ,na mistrovských soutěžích NELZE,kromě halových soutěží, vybírat startovné. Hospodář MSKAS proplatí na základě faktury od Sokola Opavy  nájem za stadion a technické zajištění závodů, včetně  výplaty  rozhodčích,které bude doloženo daňovými doklady. Pořadatel výši faktury  projedná s hospodářkou MSKAS Bohuslavou Zvolánkovou.
MSKAS na všechny krajské přebory dodá medaile a diplomy.

Různé
P. Zvolánek informoval o průběhu Výboru ČAS v Pardubicích,dotaz pana Rybáře na výplaty řídících pracovníků,jejichž výše vyvolává přinejmenším rozpaky. Ing.Topinka reagoval,že rozhodnuto a veškeré informace o tomto problému byly projednány na semináři ve Špindlerově Mlýně na podzim 2017.Dotaz pan Dočkala na výstavbu nového sídla  ČAS zodpověděl p. Varhaník, s tím,že jsou neustále v řešení pozemkové a další problémy při jednání  o stavebním povolení. Nicméně na problému se intenzivně pracuje.
Proběhla podrobná informace k blížícímu se Kontinentálnímu poháru,přednesl ji ředitel LOC pan Valter Boček.
Jinak vše v obvyklém pořadu a pracovním prostředí.
p.Szmeková podala informace o připravené soutěží družstev přípravek v Třinci, vše  zajištěno.
p.Kubenka podal podrobnou informaci o proběhlém školení rozhodčích II.třídy-viz kontrola zápisu, ještě jednou díky všem lektorům a zúčastněným.
p. Klepek dotaz na GDPR, pořád není úplně jasno, budeme postupovat podle vzoru ČAS,věříme,že požadavky  na GDPR budou sjednoceny( ČUS a další organizace ,kterým budeme povinováni se zodpovídat)
p.Buzek dotaz na 6.6.2018 – nominace družstva, družstvo bude nominovat trenér  určený MSKAS, p. Zvolánek co nejdříve zjistí podrobnosti a dodá informace nutné k nominaci.
MSKAS dostal zapůjčenou sadu vážení a měření,100m pásmo, a měřidlo na výšku a tyčku. Vše je uloženo v sídle MSKAS,Závodní ulice 2891/86.703 00 Ostrava. Veškeré požadavky na zapůjčení těchto zařízení dodávejte včas na sekretáře MSKAS Oldřicha Zvolánka. Upozorňujeme ,že na převoz sady na vážení a měření je zapotřebí větší osobní vozidlo a nebo možnost sklopení sedaček. Výše zmíněné sady budou zapůjčeny oddílům jen když zaručí kvalifikovanou obsluhu- zařízení je poměrně drahé.
Diskuze všeobecná na téma omezení počtu startujících na soutěžích družstev mládeže na 24 či 20 závodníků řídícími pracovníky. Vysloven zásadní nesouhlas – co na Moravě a ve Slezsku, kdy je do soutěže v dorosteneckých kategoriích přihlášeno 17 družstev ? To nemůže klub postavit ani 2 závodníky do soutěže???Pokud budou  řídící striktní a je jim vyhrožováno, že nedostanou peníze, MSKAS je rozhodnut jim případnou ztrátu uhradit. Určitě doporučujeme zvážit situaci na místě a citem rozhodnout. ČAS pořád tlačí na zvětšování členské základny a toto určitě není ta správná cesta, jsme rádi za každého závodníka a těm nadšencům budeme zakazovat závodit ?Jak budeme řešit na prvním kole v Olomouci 5.5.2018 ? p. Zvolánek osloví řídící pracovníky(Šoba,Duda, Čečman   další)a požádá je i informace k tomuto rozhodnutí SK ČAS.

Termín příštího jednání – pondělí 21.5.2018 - 17.00 hodin – zasedačka SSKV

více

Zpravodaj č. 1 družstev MSK mladších žáků a žákyň

 1. Potvrzená soupiska na každé kolo, lze přesunovat závodníky z „A“ do „B“ a naopak pro každé kolo. /po ukončení 1.kola předá pořadatel soupisky a originál zápisy řídicímu soutěže/
 2. Upravená přihláška bude považována za přehled startů, lze přihlásit jednoho závodníka pouze na tři disciplíny. / při porušení bude ze soutěže vyloučen/
 3. Vše další dle pokynů pořadatele každého kola - propozice i přihlášky na www.atletika.cz.
 4. Pro velký počet závodníků se starty mimo bodování nepovoluji, k soutěži nebudou připuštění ani neregistrovaní závodnici, pro pořadatelé doporučují aktualizovat seznamy závodníků před stažením přihlášek z webu.
 5. Přihlášky“A“, „B“ družstev : u každého startu v přihlášce na webu uvést příslušnost k družstvu „A“ nebo „B“
 6. První kolo vícebojů /Opava,Třinec,Vítkovice,Frýdek/ bude vyhodnoceno na základě sloučených všech výsledků víceboje /nebudou uznány nedokončené víceboje/ následujícím způsobem: poslední – 1b., předposlední – 2b. atd. Pořadí družstev bude určenou součtem bodů všech členů družstva. Při rovnosti bodů rozhodne větší počet bodů nejlepšího závodníka, případně dalšího. Budou přiděleny pouze hlavní body.

 

Rozsah závodění

Mladší žáci a mladší žákyně:

60m, 150m, 300m, 800m, 1500m, 4x60m,60m př.,výška, dálka, koule,oštěp, míček, chůze 1000 m

 

Termíny chůze pro jednotlivá kola: 

pro 1.kolo žactva   SSK Vítkovice,  pondělí 16.4.

pro 2.kolo žactva   Slezan Frýdek-Místek, středa 16.5.

pro 3.kolo žactva   Atletika Poruba, středa 29.5.

pro 4.kolo žactva   Start Havířov, středa 27.6.

 

U běhu na 60m nebude finále, pořadí bude určeno podle dosažených časů

 

Omezení startu

mladší žáci, mladší žákyně  / 20 závodníků za družstvo/ mohou v jednom dni startovat pouze v jednom závodě na tratích 300 metrů a delších.

Mladší žáci a žákyně (2006-2005) mohou v jednom kole startovat nejvýše ve třech disciplínách. /pokud závodník startoval v chůzi pro dané kolo, může v tomto kole startovat pouze ve dvou disciplínách/

 

Postupy

1.až 4.kolo urči postup do krajského finále /pravděpodobně týmy na 1.-6.místě/, definitivně urči krajský svaz.

Z krajského finále 6.9. ve Frýdku –Místku postupuji do Finále Moravy první tři družstva.

                                 

Přidělení kol v sezoně 2018

Moravskoslezský kraj

Mladší žáci      (11)

Mladší žákyně  (13)

TJ Sokol Opava  A,B    1. kolo 26.4./víceboj/ a 2.kolo 10.5. TJ Sokol Opava A,B
AO TJ TŽ Třinec, z.s.    1. kolo 26.4./víceboj/ a 3.kolo 24.5. AO TJ TŽ Třinec
TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s.1. kolo 26.4./víceboj/ a 4.kolo 21.6. TJ Slezan Frýdek Místek, z.s. 5.kolo 6.9. finále MSK
SSK Vítkovice „A“,“B“   1.kolo 26.4. /víceboj/ SSK Vítkovice „A“,“B“
Atletika Poruba z.s Atletika Poruba z.s.
Atletický klub EZ Kopřivnice, z.s. Atletický klub EZ Kopřivnice, z.s
TJ Slezan Opava z.s.    TJ Slezan Opava z.s.
TJ Start Havířov, z.s. Atletický klub Hošťálkovice, z.s.
Atletický klub Hošťálkovice, z.s. TJ Start Havířov
  TJ Jakl Karviná
  Atletický klub Bohumín, z.s.

 

 

Časový pořad určí pořadatel podle místních podmínek.

ŘP: Jaromír KORBEL, mobil: 606 443 969, e-mail: korbel@opava.cz

 

Přeji zdařilý vstup do nové sezony.        J.Korbel

více

Ostravská diamantová liga

více

Běh pro zdraví

více

HALOVÁ ROČENKA MORAVY A SLEZSKA

více

Moravskoslezské soutěže 2018 - komplet

více

BĚH OKOLO OLEŠNÉ

více

KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV MINIPŘÍPRAVEK

více

KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV PŘÍPRAVEK

více

Zápis č.2 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Klepek, Šuška, Nejezchleba, Buzek, Valčuhová, Szmeková, Černý, Duda Z., Polášek

Omluveni : Kubenka


Kontrola zápisu
- Školení rozhodčích II. třídy se bude konat v dubnu 2018, od 20.-22.4. na Bílé. Zatím přihlášeno cca 20 osob, ještě má možnost přihlásit se 10 osob.
- Zápis z 10.1.2018 jednání v Olomouci – zatím žádná reakce z SK na připomínky p. Zdeňka Rakowského k závodům družstev  - finále ČR.
- Školení trenérů II. třídy, běhy, chůze proběhne letos v Ostravě. 1.běh se bude konat 12.4. – 14.4. 2018, přihlášky podávejte přes webové stránky ČAS (I. Rudová).

Podle plánu práce
- MMaS všech kategorií proběhlo bez problémů, u žactva se osvědčilo omezení, které bylo domluveno v Olomouci, výběr startujících dle umístění v tabulkách. Určitě pro příští rok zachovat. Kvalitně proběhlo i MMaS ve vícebojích. Co se týká krajských přeborů, zachovat otevřené přebory, ale nutno protáhnout časový pořad a pohlídat postupy do finále tak, aby startovali pouze závodníci z MS kraje. Pokud bude pokračovat trend nárůstu startujících, uvažovat o omezení krajských přeborů pouze na MS kraj. Poděkování patří všem rozhodčím a pořadatelům, kteří zvládli závody na výbornou.
- Příprava valné hromady MSKAS: P. Zvolánek předložil pozvánku na VH, která musí být odeslána 30 dnů před termínem konání, výborem byla pozvánka schválena. Počet delegátů na VH z klubů podle ČAS- Vítkovice 6, Sokol Opava 3, Třinec 2, F-M 2, Poruba 2, ostatní oddíly po jednom delegátovi. Jednací řád VH byl schválen v listopadu 2015 a valná hromada se jím musí řídit (Jednací řád valných hromad KAS). Na zasedání VH se musí zúčastnit statutární zástupce – zapsaný do veřejného rejstříku, pokud tak nebude, musí účastník VH mít písemné zmocnění k účasti na VH. Plná moc musí být předložena nejpozději do zahájení zasedání VH.
P. Zvolánková předložila účetní závěrku, která byla zpracována k 31.1.2018. MSKAS skončil hospodaření s mírným přebytkem, ze kterého byly financovány veškeré závody v hale. Účetní závěrka bude zaslána na ČAS. Revizní zpráva bude zpracována p. Valčuhovou a předložena na VH. Výbor MSKAS vzal účetní závěrku na vědomí.
Výroční zprávu zpracuje p. Nejezchleba.
Řízení VH – Václav Kubenka.
Mandátová komise – Klepek, Zvolánková, Valčuhová.
Návrhová komise – Polášek, Kociánová.

Různé
- Proběhla diskuze o národním programu na Czech Indoor Gala, proč tak vysoké startovné, omezilo určitě počet startujících. Pokud se závod bude konat příští rok, věnovat národnímu programu větší pozornost.
- P. Šuška a p. Nejezchleba navrhují vytvořit „krajský pohár vrhačů“- byl by to závod všech kategorií s tím, že by byly nejméně 3 závody podobně, jako tomu je při běžeckých pohárech. Uloženo p. Šuškovi zpracovat návrh těchto závodů i s termíny pro rok 2018.
- P.Černý předložil návrh na odborné semináře pro trenéry mládeže, žactva, přípravek – nové metody, novinky v tréninku apod. MSKAS zorganizuje a technicky zajistí tyto semináře tak, aby odbornost trenérů mládeže vzrůstala. Garanty jednotlivých specializací jsou: Sprinty, překážky – J. Vlček, běhy, chůze – V. Černý, skoky- A. Duda, vrhy a hody – V. Lindovský, oštěp – S. Šuška. Garant specializace si může pro kompletní pokrytí disciplín přizvat ke spolupráci i další trenéry. Odměna pro přednášejícího 200,- Kč/hod., poplatek za účast na semináři 100,- Kč/osoba. Rozsah semináře 4hod.(2 hod. přednáška+ 2hod. praktické cvičení). P. Černému uloženo zpracovat termíny jednotlivých seminářů. Pozvánky na oddíly budou zasílány sekretářem MSKAS.
- Protože 4.9. nelze pořádat kolo soutěže družstev staršího žactva ve Vítkovicích, bude toto kolo uspořádáno v Třinci. Stejná situace nastala v termínu 6.9. pro mladší žactvo, toto kolo uspořádá F-M. Žádáme, aby tato změna byla v soutěžní brožuře.
- P. Zvolánek seznámil výbor s dopisem J. Feilhauerové – kritika termínu krajských přeborů, překrývá se s vícebojem. Bohužel v termínové kolizi nelze krajský přebor přeložit, vícebojů se mohou všichni zúčastnit v 1. kole soutěže družstev ml. žactva. Změna účastníků v kolech vícebojů 26.4. Havířov bude závodit v Ostravě a Atletika Poruba v Třinci – z technických důvodů.
- Krajský přebor dospělých (M,Ž,J,D) se bude konat 21.8. v úterý od 16:00 hodin, pořadatelem SSK Vítkovice.
- Z. Duda je od 1.2.2018 zaměstnancem ČAS jako manažer krajského svazu, poděkoval za návrh a doporučení MSKAS. Seznamuje se s náplní práce, v první řadě navštíví školy, kde jsou kvalitní hřiště a některé oddíly v kraji. Zaměří se zejména na bezvadné uspořádání Poháru rozhlasu, i co se týče účasti a Štafetového poháru, na který je kladen ze strany ČAS velký důraz. Bylo mu uloženo, aby dozoroval správný průběh VH MSKAS.
- P. Valčuhová informovala o provedených delegacích na MČR gigant a na MČR žactva, požadavek rozhodčích na zakoupení druhého trička – bylo rozhodnuto, že ano, druhé tričko za 150,- Kč – platba u p. Zvolánkové.
- P. Klepek informoval o křtu Ostravského kalendária 2017, informace o atletice jsou zastoupeny ve vysoké míře.
- Na výboru MSKAS zazněla všeobecná kritika odměn za řízení soutěží, které byly navrženy a schváleny v rozpočtu ČAS. Všichni členové výboru vyjadřují nesouhlas s výší odměn. Když se porovná s financemi, které dostávají výkonní atleti (reprezentanti ČR)na přípravu a odměna za řízení jednoho extraligového kola – je to nepochopitelné! Pokud má ČAS dostatek finančních prostředků, mělo by jeho rozhodnutí směřovat k podpoře atletů. Za tento názor se postavili všichni členové výboru MSKAS.
- P. Zvolánek informoval, že do 19.1. měly všechny kraje k rukám J. Šoby poslat  jména řídících pracovníků a kontakty na ně. Žádný kraj tento úkol nesplnil. Řídící pracovník družstev st. a ml. žactva v MS kraji byl stanoven J. Korbel. V soutěži žactva ml. i st. nebudou povoleny starty mimo soutěž. 5.kolo soutěže družstev ml. žactva bude jako finále MS kraje a bude z něho postupovat 6 družstev.
- P.Zvolánek informoval o připravovaném utkání ml. žactva v hale v Praze dne 11.3. od 13:00 hodin za účasti výběru Brna, Bratislavy, Ostravy a Prahy. Závody začínají od 13:00 hodin, vedoucí výpravy MSKAS je určen Jakub Ševčík ve spolupráci s Hanou Legerskou.


21.3. 2018 ve středu se koná VALNÁ HROMADA v restauraci Stadion na Městském stadionu ve Vítkovicích.
Těšíme se na vaši účast.

více

Zápis ze schůze soutěžní komise Moravy a Slezska

Přítomni:
dle prezenční listiny

hosté:
Jiří Topinka – předseda ekonomické komise ČAS, David Bor – vedoucí soutěžního oddělení ČAS.

Jednání se zúčastnilo celkem 50 osob.

M.Hrabal zahájil jednání, přivítal všechny zúčastněné a seznámil s programem jednání. Předal slovo Davidu Borovi, který seznámil se záměrem ČAS, uspořádat „Malý Kontinentální pohár“ jako testovací závod pro zářijové závody v Ostravě. MKP se uskuteční dne 6.6.2018 na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Zúčastní se krajská družstva dorostenců, dorostenek ze 4 moravských krajů. Za každé družstvo budou startovat ve vypsaných disciplínách 2 závodníci/2 závodnice (nar. 2000,2001). Rozpis závodu je přílohou zápisu.

1. Zhodnocení sezóny 2017
Soutěže družstev a jednotlivců na Moravě 2017 proběhly bez problémů, nebyly žádné protesty, řídící soutěží pracovali na úrovni, pořadatelé splnili všechny požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Menší problémy při soutěžích družstev staršího žactva (registrace). Mladší žactvo z JM kraje - nepřijela 2družstva – nutno zdůraznit postupy a upozornit všechny kluby na případné změny v soutěžích. Řídící pracovníci musí zasílat ihned po ukončení kola soutěže družstev své zpravodaje a závěrečné tabulky na adresy J.Šoby a V.Černého.

2. Mistrovství MMaS v hale 2018
Brožura halových závodů byla vydána s podrobnými rozpisy závodů. Startovné na halových závodech MMaS je ve výši 150,-Kč/osoba, pro ostatní kraje vč. Vysočiny startovné 300,-Kč /osoba, slovenští závodníci 10EUR/osoba. MMaS ve vícebojích 13.-14.1. startovné 150,-Kč za jednodenní víceboj a 300,-Kč za dvoudenní. Pro mimo moravské závodníky jednodenní 300,- Kč a dvoudenní 500,- Kč.

3. MMaS na dráze 2018
Viz.příloha

4. Ekonomika
Náklady na uspořádání halových mistrovství, mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. ve výši 25.000,-Kč pro všechna halová mistrovství. Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečného počtu startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 30.000,- Kč a další všechna mistrovství 35.000,- Kč, platí i pro pořádání MMaS ml. žactva jednotlivců. Na Gigant, tzn. MMaS mužů a žen, jun. a dor. bude příspěvek pořadateli 50.000,m- Kč, ostatní mistrovství řeší kraje samostatně tzn. půlmaraton, maraton, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek) příslušný kraj rozhodne o přidělení částky, která pokryje technické uspořádání a rozhodčí při soutěži. Pořadateli budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
Platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2018 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2018 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848 / 0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která byla schválena na jednání dne 22.11.2017, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
Pro rok 2018 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 6.000,-Kč od každého kraje, celková částka je 24.000,-Kč, medaile a diplomy pořadatel obdrží.
Řídící soutěže finále družstev Moravy mladšího žactva obdrží od pořadatele odměnu 4.000,- Kč.
Pro soutěž jednotlivců ml. žactva v říjnovém termínu 2018 bude dle tabulek vybráno 40 startujících do každé disciplíny. Každý žák může jít max. 2 disciplíny + štafetu. Na MMaS ml. žactva jednotlivců mohou startovat pouze registrovaní závodníci! Výběr dle statistiky výkonu, které jsou uvedeny na stránkách ČAS, provede J. Šoba. Podobným způsobem se bude postupovat i při MMaS v únorovém termínu 2018 v hale. Výběr provede V. Černý.

5. Ročenka 2017
Ročenka 2017 je dokončena a bude umístěna na stránky ČAS. B.Vrána zaslal ročenku na kraje a do 10.1.2018 očekává opravy a připomínky k ročence, zapracuje je a pak bude ročenka umístěna na stránky ČAS a oficiálně rozeslána. Hospodář MSKAS zaplatí odměnu zpracovatelům ročenky na smlouvu o provedení práce, následně budou náklady rozfakturovány jednotlivým krajům.

6. Soutěžní brožura 2018
Soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální a u všech oddílů/klubů musí být uvedeny telefony a e-mail adresy. Brožura musí ve všech bodech odpovídat brožuře ČAS, pokud se v některých bodech bude pro moravské soutěže lišit, musí to být patřičně zdůrazněno. P. Zvolánek bude zodpovídat za to, aby se soutěžní brožura dostala ke všem oddílům na Moravě (v elektronické podobě) a všechny oddíly byly dostatečně informovány o soutěžích na dráze v roce 2018. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedli na správnou míru (adresy, čísla účtu, IČ apod.). Brožura bude zpracována do konce února 2018. Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. Zaplatí hospodář MSKAS, následně budou náklady rozfakturovány jednotlivým krajům.

7. Různé
Zástupci moravských krajů se sešli již v 16:00hodin, aby se seznámili s výší odměn pro řídící pracovníky soutěží družstev v roce 2018. Jednáni se zúčastnili: Hrabal, Dočkal, Bobál, Klvaňa, Proch, Šoba, Stloukal, Zvolánek, Zvolánková, Nejezchleba, Černý. Za ČAS: Bor.
a) Seznámení se soutěží MKP 6.6.2018 – zástupci svazu soutěž odsouhlasili.
b) Dále D. Bor seznámil zúčastněné s navrhovaným a odsouhlaseným odměňováním řídících pracovníků soutěží družstev pro rok 2018. Extraliga M, Ž – 26.000,- Kč, 1 kolo/osoba. I. liga 10.000,- Kč, 1 kolo/osoba. II. liga 8.000,- Kč, 1 kolo/osoba. Za moravské finále, dlouhodobé soutěže Jun.+ Dor. 8.000,- Kč. Odměna bude vyplacena zvlášť za soutěž juniorů a zvlášť za soutěž dorostenců. Požadavky na řídícího pracovníka – musí být nejméně rozhodčím III.třídy (do budoucna se nárok bude zvyšovat až na kvalifikaci rozhodčího II.třídy), seminář pro řídící pracovníky se bude konat v březnu 2018 - 24.-25.3. v Ústí nad Orlicí. Řídící pracovníci musí být nahlášeni do 19.1.2018 na adresu J.Šoby, zodpovídají výbory krajů, J.Šoba zašle seznam řídících pracovníků s adresami a telefony k rukám D. Bora. Výše zmíněné odměny bude proplácet na základě smlouvy ČAS. Tuto informaci doplnil a upřesnil předseda ekonomické komise J. Topinka.


8. Diskuze
• P.Sadil – dotaz - ustanovení brožury atletické soutěže 2018 1. díl, strana 8, odst. D, u mistrovství v hale mohou být:  „závodníci, resp. závodnice, nar. 2003-2006 přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu běhu na tratích 300m a delších“ zda je toto znění správné. Vždy bylo umožněno startovat v delších bězích jeden den např. 1500m, druhý den 3000m apod. Na přímý telefonický dotaz (J.Šoba) předsedovi SK bylo odpovězeno, že znění je správné a platí v plném rozsahu. Tzn., že závodník může být přihlášen pouze na 1 závod 300m a delší. V diskuzi bylo toto rozhodnutí označeno jako za nesmyslné, byly dotazy, co vedlo SK k tomuto rozhodnutí. Kdo toto opatření inicioval, proč nebylo projednáváno na komisi mládeže. Uloženo p. Zvolánkovi ověřit toto rozhodnutí a informovat oddíly.
• P. Rakowski kritizoval současný stav při soutěžích družstev (MČR družstev žactva Jablonec), kdy řídící soutěže vyřadil závodnice a závodníky, kteří do Jablonce přijeli přes celou republiku a vůbec neměli šanci dostat se do závodu. Je to špatný přístup, protože všichni celý rok poctivě trénují a pro tyto závodníky je to vrcholná soutěž. Přikládáme původní dopis od p. Rakowského v plném znění, na který nikdo nereagoval.

MČR družstev žactva - Jednoduchou matematikou dojdeme k tomu, že pokud je v kategorii žákyň  8 běžeckých disciplín(tj. 192 možných startů) a 7 technických disciplín (tj. 140 možných startů), pak je celkem 332 možných startů.
Je 10 družstev po 20-ti závodnicích , tj. 200 závodnic, které ve většině případů jdou 2 a více disciplín, což je 400 startů a možná i více, pak se zákonitě nemůže dostat na slabší děvčata. A že v Jablonci byla děvčata, která jela přes půl republiky, aby pak nemohla startovat ani v žádném běhu, to je prostě fakt. (Za který ovšem pořádající LIAZ nemůže).
Proto by se Čas měl zamyslet buď nad počtem družstev (omezení počtu startujících  jsou stavěny na 8 družstev a ne 10) nebo zvýšit počet startujících aspoň v bězích. I kdyby to byly běhy bez nároku na postup do finále.
Jedná se především o kategorii žactva, protože tam přijíždějí družstva v plném počtu. Některá družstva to v Jablonci řešily tak, že vyndaly ze štafet rychlejší holky (které ale už závodily), aby si každá aspoň jednou zaběhla.
Tento problém se řeší  už několik roků, ale bohužel vždy jen na poradě před vlastním Mistrovstvím.
 
Zdeněk Rakowski
Vedoucí trenér krajského sportovního centra mládeže

• P.Černý vyjádřil názor, že řídící soutěží by měli mít určité kompetence a rozhodovat selským rozumem a ne striktním nařízením, které mnohdy ublíží závodníkům, zejména v soutěžích žactva. SK by měla do soutěžního řádu uvést určité kompetence pro řídící soutěží.
• P. Hrabal vznesl požadavek na zveřejňování zápisu komise mládeže a soutěžní komise na stránkách ČASU, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním a dohadům – viz. výše. Tyto záležitosti jsou neustále diskutovány a ze strany ČAS není tento požadavek vyslyšen.
• P. Nejezchleba informoval o zařazení chůze do soutěže družstev mladšího a staršího žactva, soutěže u žactva budou probíhat mimo termíny soutěžních kol, start v chůzi se bude započítávat do počtu startů jednotlivců. U soutěže družstev juniorů a dorostenců se chůze půjde pouze ve 3. kole, další rozšíření bude až pro rok 2019. MSKAS má již soutěž v chůzi pro žactvo zajištěnou.
• V diskuzním příspěvku dále bylo upozorněno, že MSKAS nemá řídící pracovníky st. a ml. žactva – nutno do 19.1. vybrat a nahlásit p. Šobovi.

Jednání ukončil M.Hrabal, poděkoval všem za pracovní přístup k projednávaným bodům, všichni účastníci vyjádřili spokojenost s vytvořenými podmínkami k jednání.
více

Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění účasti družstev

A. Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění účasti družstev dospělých v soutěžích extraligy mužů a žen, I. ligy mužů a žen a II. ligy mužů a žen v roce 2018

1. Finanční úplata bude poskytnuta atletickému oddílu nebo atletickému klubu jehož družstvo/družstva budou v souladu se Soutěžním řádem řádně a včas přihlášena k soutěži

a) extraligy mužů anebo
b) extraligy žen anebo
c) I. ligy mužů anebo
d) I. ligy žen anebo
e) II. ligy mužů anebo
f) II. ligy žen.
Finanční úplata bude poskytnuta těm atletickým oddílům nebo atletickým klubům za zajištění účasti těch družstev, která se uvedených soutěží zúčastní.  Finanční úplata za zajištění účasti družstev dospělých bude poskytnuta atletickým oddílům nebo atletickým klubům po podpisu smlouvy o zajištění účasti družstev v soutěžích družstev dospělých mezi atletickým oddílem (prostřednictvím právnické osoby, jejíž je atletický oddíl součástí) nebo atletickým klubem a Českým atletickým svazem.  

2. Finanční úplata bude sjednána a poskytnuta za podmínek stanovených v bodě 1. a to v následující výši

a) Extraliga mužů     50.000 Kč/družstvo
b) Extraliga žen        50.000 Kč/družstvo
c) I. liga mužů          40.000 Kč/družstvo
d) I. liga žen            40.000 Kč/družstvo
e) II. liga mužů        30.000 Kč/družstvo
f) II. liga žen            30.000 Kč/družstvo

3. Finanční úplata bude poukázána na účet atletického oddílu nebo atletického klubu na základě faktury vystavené za tím účelem atletickým oddílem nebo atletickým klubem nejdříve 15 dnů po uskutečnění 1. soutěžního kola dané soutěže. Splatnost faktury nesmí být kratší než 14 dnů.


B. Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění zpracování osobních údajů a zaslání povinné dokumentace v roce 2018

1. Finanční úplata bude poskytnuta atletickému oddílu nebo atletickému klubu, přihlášenému v roce 2018 k činnosti.  Finanční úplata bude poskytnuta atletickým oddílům nebo atletickým klubům po podpisu smlouvy o zpracování osobních údajů mezi atletickým oddílem (prostřednictvím právnické osoby, jejíž je atletický oddíl součástí) nebo atletickým klubem a Českým atletickým svazem.,

2. Finanční úplata bude sjednána a poskytnuta za podmínek stanovených v bodě 1. a to ve výši 150 Kč za každou fyzickou osobu vykázanou ve stavu evidence členské základny daného atletického oddílu nebo atletického klubu podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2018.

3. Finanční úplata bude poukázána na účet atletického oddílu nebo atletického klubu na základě faktury vystavené za tím účelem atletickým oddílem nebo atletickým klubem 1. května 2018. Splatnost faktury nesmí být kratší než 14 dnů.

více

Testovaci zavod pro Kontinentalni pohar 2018

více

Přidělení kol v sezoně

více

Výsledky Meziokresního přeboru Přípravek a žactva v běhu na 60m

více

Zápis č.1 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Klepe,, Šuška, Nejezchleba, Buzek, Kubenka, Valčuhová, Szmeková

Omluveni : Černý, Duda Z., Polášek,


Kontrola zápisu
- Školení rozhodčích II. třídy se bude konat v dubnu 2018, od 20.-22.4. na Bílé. V. Kubenka připraví pozvánku a obsah školení. Pozvánka bude přílohou tohoto zápisu. Rovněž vám v příloze zašleme plán seminářů rozhodčích pro rok 2018.
- I. Polášek zaslal písemně zprávu o poradě předsedů krajských sportovních svazů MS KO ČUS ze 12.12.2017. Podrobná informace se týkala programů MŠMT, dotací z MS kraje a dále informací z jednání krajské rady (Olympiáda dětí a mládeže 2017 - příští olympiáda 2019 – letní Liberec, zimní Karlovy Vary). Sportovec roku bude vyhlášen 22.3.2018 v hale Gong.

Podle plánu práce
- Jednání Olomouc 10.1. 2018, odjezd od stadionu v 15:45hodin, účastníci: Duda Z. Seitl, Hasník, Miko, Szmeková, Broda, Reif. Skupina Nejezchleba, Černý, Zvolánek, Zvolánková odjezd v 15:00 hodin. Jednání zástupců krajů v Olomouci od 16:00hodin.
- Zimní halové závody v plném proudu, vše připraveno na krajské přebory i mistrovství Moravy. Zahajovací závody proběhly bez problémů, hala byla vyzkoušena. Finanční zajištění v plné výši MSKAS, rozhodčí nominováni díky p. Valčuhové a p. Kubenkovi, závodní kancelář – technický delegát víceboje p. Klvaňa, ostatní závody p. Černý, všechny závody měřeny Online System, organizační záležitosti O. Zvolánek.
- Výbor MSKAS se zabýval přípravou letní sezóny, u mladšího žactva jsou přihlášena pouze 4 družstva B (Vítkovice, Poruba, Opava, Kopřivnice), pokud se nepřihlásí další družstva, nebudeme v soutěži družstev ml. žactva zavádět krajský přebor B.
- P. Nejezchleba informoval o soutěži v chůzi, která se bude započítávat do soutěže družstev, rozhodčí zajištěni, připravené termíny, vše se doladí 10.1.2018. P. Černý a p. Šoba připravují kompletní termíny na soutěže družstev a jednotlivců.

Různé
- Vzhledem  k tomu, že celý květen nelze žádné závody pořádat na vítkovickém stadionu, je třeba zvažovat pořádání krajského finále štafetového poháru, které má být 15.5. Pokud nebude možno využít stadion ve Vítkovicích, je v návrhu stadion Sportovního gymnázia, vše projedná s ředitelem p. Štenclem Oldřich Zvolánek (zázemí, ozvučení apod.)
- MSKAS pořádá dne 23.2. školení trenérů atl. přípravek, pozvánka v příloze tohoto zápisu. Dále se připravuje školení trenérů II.třídy v Ostravě, zatím rozpracováno, zodpovědná osoba Dr. Vandrolová.
- P.Zvolánková informovala o ekonomické situaci MSKAS, MMaS po finanční stránce zajištěno.
- P. Kubenka konstatoval, že zahajovací závody proběhly na dobré úrovni, ale u startu docházelo ke zdržení vinou časomíry. Zde je třeba vyhodnocování zrychlit.  P. Korbel informoval o závodech v Opavě, rovněž na dobré úrovni. V obou závodech bylo dosaženo výborných výsledků. P. Szmeková pozvala všechny na 30.1. do Třince, kde se koná tradiční Beskydská laťka. Začátek v 16:00hodin, v dopoledních hodinách soutěže mládeže.
- P. Klepek informoval o jubilantech pro rok 2018, zasílání gratulačních dopisů bude pokračovat, jak je obvyklé.
- P. Kubenka informoval o semináři rozhodčích, který proběhl 4.1. Zúčastnilo se celkem 57osob, zároveň byl seminář jako prolongační, přednášející R. Šimek, F.Fiala,V. Kubenka. Podrobně byly probrány změny pravidel. Děkujeme organizátorům semináře a přednášejícím.
- P. Zvolánek informoval o žádosti Maraton klubu Seitl o uspořádání MMaS v přespolním běhu pro rok 2018.
- P. Nejezchleba podal informaci o členské schůzi Slezanu F-M, konalo se v Národním domě, velká účast, výrazným bodem bylo odměnění dvou jubilantů, kteří se ve zdraví dožili 90let.V průběhu schůze byli oceněni další medailisté a vynikající atleti Slezanu F-M.
- Dne 25.1. proběhne v Ostravě Mezinárodní atletický mítink, vstupenky jsou ještě k dispozici, cca 150ks. Je možno je zakoupit na www.tickeart.cz Srdečně všechny na závody zveme.

Termín příštího jednání – pondělí 19.2.2018, 17,00 hodin – zasedačka SSKV

více

PLÁN ŠKOLENÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ROZHODČÍCH ATLETIKY NA ROK 2018

více

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ATLETIKY TAP

více

Školení rozhodčích II. ttřídy

více

Ročenka MORAVY A SLEZSKA

více

HALOVÉ SOUTĚŽE - TERMÍNOVÁ LISTINA

více

Zápis ze schůze krajských atletických svazů

Za kraje přítomni:
KAS olomoucký: Hrabal, Klvaňa, Dočkal
KAS jihomoravský: Proch, Šoba, Stloukal
KAS zlínský: Bobál
KAS moravskoslezský: Zvolánek, Zvolánková, Nejezchleba, Černý

Uvítání a zahájení jednání provedl Mgr.Hrabal

1) Vyhodnocení sezóny 2017 (Černý, Šoba)          
- Soutěže jednotlivců v roce 2017 proběhly bez problémů, nevyskytly se žádné protesty. Menší problém nastal při soutěži družstev staršího žactva v Šumperku, kde se řešila registrace-neregistrace závodnice z Brna. Vše se později dořešilo. Co se týká soutěží družstev, závody rovněž proběhly bez větších problémů, pořadatelé plnili požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Chybou v komunikaci a i chybou pořadatele na finále družstev mladšího žactva nepřijeli dvě družstva z JM kraje, protože bylo rozhodnuto, že soutěž se bude konat jako dvanácti-utkání (tzn., že z každého kraje měla postupovat 3 družstva). Tato skutečnost nebyla dostatečně zvýrazněna a JM kraj byl poškozen. Účastníci jednání zdůrazňují, že pro rok 2018 musí pro všechny soutěže být včas určeni řídící pracovníci, p. Šoba zpracuje vzorový zpravodaj pro řídící pracovníky tak, aby na lednové schůzi oddílů byl předložen. Protože se uvažuje o podstatném navýšení odměn pro řídící pracovníky, věříme, že se podaří vybrat dostatečný počet kvalitích řídících. Odměny, které budou navrženy, bude pravděpodobně proplácet ČAS. O předpokládaném navýšení odměn pro řídící pracovníky a technické delegáty podal informaci p. Dočkal. P. Zvolánkovi bylo uloženo, aby na ČAS požádal o včasné zveřejňování průběhu soutěží družstev na stránkách ČAS, vše je podmíněno co nejrychlejším zasíláním zpravodajů od řídících pracovníků.

2) MMaS – hala       
- Účastníci jednání potvrdili, aby na halová mistrovství v Ostravě bylo vybíráno startovné ve výši 150,- Kč/osoba z moravských krajů, ostatní kraje včetně Vysočiny 300,-Kč. Slovenští závodníci 10EUR/osoba, startovné při MMaS – jednodenní víceboj 150,-Kč/osoba, dvoudenní víceboj 300,-Kč/osoba. Dále bylo rozhodnuto, že náklady na uspořádání halových mistrovství se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. všechna mistrovství v hale – 25.000,-Kč.
- hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží dle vystavených faktur.
- výpočet částek na úhradu soutěží v hale se vypočítává takto: daná částka (25.000,-Kč) dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů- výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
- bylo rozhodnuto, že MMaS žactva v hale (starší i mladší) se bude konat bez cizích účastníků. Soutěžit mohou pouze žáci z Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského. Pro omezení bylo rozhodnuto z důvodu velkého počtu účastníků, který v podstatě snížil kvalitu soutěže.

3) Soutěže na dráze
- zájemci o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2017 na adrese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží (velké ceny, memoriály apod.vč.běhů silničních, přespolních, do vrchu) – prosíme, aby jste opravdu termíny sdělili do výše uvedeného data!!!
- Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 30.000,-Kč, a další všechna mistrovství 35.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun. a dor. – bude příspěvek pořadateli 50.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn. půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), příslušný kraj rozhodne o přidělení částky, která pokryje technické uspořádání a rozhodčí při soutěži. Budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
- platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2018 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2018 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848/0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která budou aktualizována a schválena na jednání 10.1.2018, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
- pro rok 2018 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 6.000,-Kč od každého kraje (tzn. 24.000,- Kč), medaile a diplomy pořadatel obdrží. Účastníci jednání se dohodli, že pokud budou vyrobeny medaile do konce roku 2017, budou v odpovídajících počtech předány na jednání moravských oddílů ve středu 10.1.2018 v Olomouci. Medaile jsou již objednány MSKAS.
- dále bylo rozhodnuto všemi hlasy, že řídící soutěže finále družstev Moravy mladšího žactva obdrží od pořadatele odměnu 4.000,- Kč.
- Pro soutěž jednotlivců ml. žactva v říjnovém termínu 2018, bude dle tabulek vybráno 40 startujících do každé disciplíny. Každý žák může jít maximálně 2 disciplíny+štafetu. Na MMaS ml. žactva jednotlivců mohou startovat pouze registrovaní závodníci! Výběr dle statistiky výkonů, které jsou uvedeny na stránkách ČAS provede J. Šoba.

4) Ročenka 2017
- zástupci krajů rozhodli, že v roce 2017 bude postupováno stejným způsobem jako v loňském roce. Zpracovatelé, pánové Vrána a Ondruška, za zpracování statistiky budou odměněni na smlouvu o provedení práce, hospodář MSKAS rozfakturuje jednotlivým krajům vynaložené náklady. Ročenka bude vyvěšena na stránkách jednotlivých krajů. Žádáme oddíly, které budou pořádat závody v prosinci 2017 v hale, aby výsledky zaslali co nejdříve k rukám p.Vrány (e-mail: b.vrana@wo.cz). Zástupci krajů žádají, aby ročenka byla dokončena do 10.1.2018.

5) Soutěžní brožura 2018 – dráha
- soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální, všude musí být uvedeny telefony a e-mail adresy na oddíly. Brožura musí ve všech bodech odpovídat brožuře ČAS, pokud se v některých bodech bude pro moravské soutěže lišit, musí to být patřičně zdůrazněno. P. Zvolánek bude zodpovídat za to, aby se soutěžní brožura dostala ke všem oddílům na Moravě a všechny oddíly byly dostatečně informovány o soutěžích na dráze v roce 2018. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedly na správnou míru (adresy, čísla účtů, IČ apod.). Brožuru na internetové vyvěšení připraví p. Černý ve spolupráci s p.Šobou. Za kvalitu a zpracování brožury zodpovídá MS kraj. P. Zvolánek rozeslal přihlášky do soutěže družstev, které měly kluby a oddíly odeslat do 27.10. na adresu J.Šoby. Většina tento úkol splnila, ale pokud některý oddíl přihlášku neposlal, žádáme, aby do 20.12.2017 přihlášku vyplnil a odeslal. Požadujeme, aby údaje všech klubů a oddílů v jednotlivých krajích byly v pořádku a opraveny tak, aby nedocházelo k nedorozuměním.  Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. P.Šoba po zpracování přihlášek pošle přihlášená družstva p. Zvolánkovi a ten je rozešle na moravské KAS před jednáním 10.1.2018 tak, aby se oddíly mohly na toto jednání připravit.

6) Diskuze a různé
- p. Hrabal vznesl dotaz, zda by bylo možné, aby při krajských přeborech MSKAS v hale proběhly zároveň krajské přebory Olomouckého KAS tak jako v roce 2017. Požadavek byl schválen bez připomínek.
- p. Dočkal navrhl, aby v názvu MMaS bylo v podtitulu uvedeno Finále krajských přeborů. Na toto téma byla kratší diskuze. Bude navrženo na lednovém jednání ke schválení.
- P. Zvolánek upozornil, že v měsíci květnu 2018 nemohou ve Vítkovicích probíhat žádné soutěže, bude proveden retopink rozcvičovacího hřiště a přelajnování a opravy hlavního stadionu.
- P. Klvaňa – diskuze k termínu vícebojů na dráze. Byl vyzván, aby navrhl termín s tím, že zároveň MMaS ve vícebojích uspořádá v Přerově.


Termín jednání zástupců oddílů, klubů k letní sezóně proběhne ve středu 10.1.2018 od 17,00 hodin v zasedací místnosti AK Olomouc na stadionu, pozvánky na oddíly zašlou jednotlivé výbory KAS, ekonomické záležitosti řeší kraje jednotlivě. Předsedové krajů, sekretáři, předsedové SK a hospodáři krajů se sejdou v Olomouci již v 16:00 hodin.

Jednání uzavřel Mgr.Hrabal, poděkoval všem za konstruktivní přístup k projednávané problematice. Předsedové krajů poděkovali za skvělé podmínky vytvořené pro jednání.

Zapsal: Zvolánek

více

Zápis č.8 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Polášek,  Klepek, Černý, Šuška, Nejezchleba, Buzek, Szmeková, Kubenka, Valčuhová

Kontrola zápisu
- Na kritickou připomínku k vícebojům v Kladně zatím nikdo nereagoval. P. Zvolánkovi bylo uloženo, aby se dotázal předsedy sportovní komise – na tuto připomínku nebyla ze strany SK žádná odezva – vypouštíme ze zápisu.
- Školení rozhodčích 2. třídy se bude konat v dubnu 2018, pravděpodobně od 20.-22.4. na Bílé. Termín, místo a podrobnosti ke školení budou včas upřesněny, sekretář MSKAS má 3 cenové nabídky z různých zařízení na Bílé. Místo bude vybráno do konce prosince 2017.
- Výbor MSKAS se bude věnovat spolu s ostatními výbory moravských krajů pečlivé přípravě soutěžní brožury pro soutěže na dráze. Srovnat se soutěžní brožurou ČAS. Brožura a soutěže, které na Moravě probíhají, byly kritizovány na předsednictvu ČAS. P. Zvolánek se zavázal, že se moravské kraje tímto problémem budou zabývat.
 
Podle plánu práce
- Halová sezóna – připravena jak po stránce termínů, tak rozpisů. Definitivně bude dokončeno na jednání zástupců krajů (předsedové, hospodáři, STK) dne 22.11.v Olomouci. Po tomto jednání bude zpracována brožura a vydána-rozeslána na kraje elektronicky, tak aby ji mohli umístit na svoje stránky a rozeslat na oddíly.
- P. Černý provedl vyhodnocení MMaS družstev, MČR družstev, u soutěže na Moravě došlo k nedorozumění při MMaS družstev ml. žactva, kdy z Jihomoravského kraje chyběla dvě postupující družstva. Stalo se tak chybou v komunikaci. Tento nedostatek se již nesmí opakovat. Středoškolský pohár byl již hodnocen v zápise č.7. Všechny materiály k tématu byly rozeslány.
- P. Nejezchleba podal zprávu o Beskydském poháru a Atletické lize minipřípravek. Této krajské soutěži se dařilo, probíhala bez závad, s velkým počtem startujících. Soutěž se připravuje i na rok 2018 a bude koncipována jako krajské přebory. Děkujeme všem pořadatelům za kvalitní práci při pořádání této soutěže. V roce 2018 se chce u nás zúčastnit družstvo Valašského Meziříčí a Vsetína, zatím bez souhlasu.
- Hospodářka MSKAS p. Zvolánková přednesla zprávu o hospodaření, díky navýšení  financí z ČAS bude sezóna v atletické hale zajištěna. Výbor MSKAS bere zprávu na vědomí bez připomínek.

Různé
- Sekretář MSKAS Oldřich Zvolánek se upřímně omlouvá za chybu v zápise ze dne 9.10.2017-oponentury SpS, SCM a SG, kdy v hodnocení práce SpS špatně uvedl název opavského centra- použil již neplatný historický termín. Nový název je SpS při TJ Sokol Opava. Na oponentury byli pozváni vedoucí trenéři SpS a na nich záleželo, zda přizvou na oponentury další členy klubu nebo oddílu. Výbor MSKAS si váží práce atletického klubu Sokola Opava a spolupráce s MSKAS a věří, že do budoucna bude pokračovat na stejné úrovni. Ještě jednou se p. Zvolánek omlouvá.
- 9.12.2017 se koná mezikrajové utkání staršího žactva v Praze. Vedoucím výpravy a nominací je pověřena Hana Legerská. Vše je v běhu, doprava zajištěna, jede se bez noclehu.
- P. Zvolánek upozornil na změnu termínu soutěží na dráze, MČR mužů a žen se z původního termínu přesouvá (21.-22.7.2018) na nový termín 28.-29.7.2018. Místem konání zůstává Kladno. V této souvislosti dochází ke změnám termínů atletických mítinků- Velká cena Tábora z původního 25.7.2018 na nový termín 18.7.2018. A Velká cena Nového Města nad Metují z původního termínu 28.7.2018 na nový termín 21.7.2018.
- Nový oddíl, který byl přijat do ČAS- Atletický klub Havířov, z.s., jméno předsedy Bc. Richard Chmelík, sídlo klubu Jílová 1584/3, 736 01 Havířov-Podlesí. IČ: 06359949, Č.ú.: 281506314/0300-ČSOB, tel.: 728536213, e-mail: risa.chmelik@email.cz Přejeme klubu mnoho úspěchů.
- P. Zvolánek upozornil na změny pravidel atletiky platné od 1.11.2017, kde jsou docela zásadní změny. V zatím dostupném překladu je několik chyb (vrhy-koule otočkou) a další drobné nedostatky. Vše bude upraveno a pravidla budou vydána knižně. V této souvislosti upozornil p. Kubenka, že 4.1.2018 proběhne na Městském stadionu ve Vítkovicích seminář rozhodčích, kteří budou rozhodovat při halové sezóně (restaurace Stadion – od 16:30hod.). Na semináři budou rozhodčím rozdány polokošile, ve kterých musí rozhodovat.
- P. Szmeková oznámila změnu předsedy oddílu v Třinci- od 16.11. je jmenován do funkce Stanislav Sajdok ml. Vystřídal ve funkci Zdeňka Walacha jemuž MSKAS tímto děkuje za kvalitní dlouholetou práci ve funkci. Přejeme Standovi Sajdokovi, ať se mu ve funkci velmi daří.
- P.Klepek informoval o převzetí dokumentů od Mgr. Šimka, zabývá se inventarizací. O některé materiály má zájem národní archiv, další materiály budou směrovány na archiv do Vítkovic a další budou uloženy v archivu SSK Vítkovice. P. Klepek upozornil na některé velmi kvalitní materiály.
- P. Kubenka informoval na situaci s evidencí rozhodčích, kdy dostal žádost o úpravu a doplnění evidence. Komise rozhodčích MSKAS každý rok tuto opravu a evidenci aktualizuje a posílá na ČAS. V nynějším seznamu se objevili rozhodčí, kteří již nežijí, někteří dokonce více jak 5 let. V nové evidenci se vyžadují rodná čísla, p. Kubenka upozorňuje, že někteří rozhodčí nechtějí toto číslo poskytnout a již několik let se v kraji používají pouze data narození. Požadavku na evidenci rozhodčích bude vyhověno, ale kritika musela na komisi rozhodčích ČAS jít, protože opravdu ze strany komise rozhodčích MSKAS byla každoročně aktualizována.

Vzhledem k blížícímu se Kontinentálnímu poháru (8.-9.9. 2018) se již pracuje na nominaci rozhodčích.

- MSKAS souhlasí s uspořádáním krajských přeborů na dráze staršího žactva a mladšího žactva a bude se připravovat krajský přebor pro přípravky. V hale již krajský přebor přípravek proběhne – pořádá Atletika Poruba- rozpis bude v soutěžní brožuře hala 2018. Pro omezení startů na dráze při Mistrovství Moravy je navrženo, aby se každý atlet starší i mladší žák zúčastnil krajských přeborů i v ostatních krajích a pak prvních deset postoupilo na Mistrovství Moravy z každého kraje. Navrhneme na jednání v Olomouci dne 22.11.2017.
- P. Šuška oznámil, že okresní kolo štafetového poháru bude pořádat Atletika Poruba a to 3.5.2018. Krajské kolo bude uspořádáno na Městském stadionu, termín bude určen, p. Zvolánek projedná s p. Adamíkovou, aby se ujala tohoto úkolu (ZŠ Dvorského).
- P. Zvolánek informoval o návrhu SK ČAS o uspořádání běžeckého poháru mládeže v roce 2018. Jednalo by se o krosové štafety mladšího žactva, staršího žactva a dorostu. Závod by se uskutečnil v rámci MČR mužů, žen, juniorů, juniorek v přespolním běhu v termínu 24.11. 2018 v Alfrédově. Předpokládá se účast krajských výběrů, nominace závodníků bude v kompetenci KAS. Závody by proběhly na okruhu 1km a 1,5km, mladší žáci a žákyně 4x 1km, starší žáci a žákyně 4x 1km, dorostenci a dorostenky 4x 1,5km. Šlo by o soutěž smíšených čtyřčlenných družstev (2chlapci a 2 dívky příslušné kategorie v libovolném pořadí úseků). Z rozpočtu ČAS by bylo přispěno krajům na cestovné případně pobytové náklady.
- Na prosincové jednání MSKAS, které se bude konat 11.12. bude pozván Tomáš Kopecký a bude definitivně uzavřen návrh na soutěže družstev mladšího žactva pro rok 2018. Žádáme oddíly pokud mají nějaké připomínky ke stávajícímu návrhu, který byl rozeslán, aby tak učinili nejpozději do 5.12. tak, aby se připomínky daly zpracovat. Připomínky posílejte na e-mail korbel@opava.cz, tomaskopecky87@seznam.cz, stanislav.suska@seznam.cz.  (V soutěži je nutné uspořádat pětiboj, dále se uvažuje oddělit od soutěže družstva B, která by měla třeba dvoukolovou soutěž, krajský přebor by pak byl rozdělen na I. a II. třídu, družstva B by závodila ve II. třídě, apod.).  Děkujeme za spolupráci.
- MSKAS projednal situaci v oblasti návrhu ČAS na vznik funkce manažerů v kraji. Kraje s tímto záměrem byly podrobně seznámeny na semináři ve Špindlerově mlýně. Předpoklad nástupu manažera je leden 2018 s tím, že smlouva o zaměstnání bude uzavřena s ČAS. Členové MSKAS se domnívají, že chybí podrobná pracovní náplň pro manažera. K rukám sekretáře a předsedy byly zatím doloženy dvě žádosti – Mgr. Michal Broda z Karviné a Miroslav Mařádek z Opavy. Uvažované zaměstnání manažera na půl úvazku (student, studentka) nepřipadá v úvahu. Od ČASu je požadováno, aby zaměstnanec byl na plný úvazek. Pokud máte v oddíle zájemce o tuto funkci, zašlete požadavek k rukám sekretáře MSKAS na adresu ssk.vitkovice@volny.cz. Žádost musí obsahovat strukturovaný životopis a představu o práci manažera v kraji.
- Připomínky p. Korbela, p. Šušky k MČR žactva v Jablonci 2018 – požadují, aby se kladivo házelo na hlavní ploše tak, jak bylo stanoveno v podmínkách ČAS.
- Hornická desítka proběhla ve Frýdku-Místku za nádherného počasí, rekordní účast zejména v žákovských soutěžích, ale i v soutěžích dospělých. Závody proběhly v krásné atmosféře, organizátoři si zaslouží velký dík a pochvalu. Informace podal p. Nejezchleba.
- P. Szmeková upozorňuje na změnu termínu Vánoční laťky v Třinci – laťka se koná 1.12.2017

Termín příštího jednání – pondělí 11.12.2017 16,00 hodin – zasedačka SSKV

více

Vánoční hala žactva

více

Dny otevřených dveří - Sportovní gymnázium D. a E. Zátopkových

více

Zápis ze schůze MSKAS, která se konala na Městském stadionu ve Vítkovicích

Přítomni:
Szmeková – SCM Třinec, Sajdok - ZŠ E.aD.Zátopkových Třinec, Stanislav Šuška – ZŠ Porubská 832 Ostrava, Kopecký – ZŠ Kudeříková Havířov, Buzek – SCM Ostrava, Černý – SG D.a E.Zátopkových Ostrava,
Ředitel ZŠ Englišova Opava – Jan Škrabal – zástupce trenéra Korbela, Augustin Šulc – AK SSK Vítkovice- zástupce trenérky Legerské  

Omluveni:
Polášek, Klepek, Legerská, Korbel

Za MSKAS:
Zvolánková, Zvolánek, Kubenka, Nejezchleba, Valčuhová


Jediným bodem jednání byly oponentury ST, SpS, SCM, SG.
Písemné vyhodnocení činnosti nebylo předloženo, protože zatím nebyla obdržena osnova na hodnocení ze strany ČAS. Všichni přítomni podle stanoveného programu jednotlivě informovali o činnosti svých středisek.
Kontrola zápisu z 10.10.2016:
- Zápis byl schválen bez připomínek

CISO
- p.Sobčíková předala písemné hodnocení o činnosti CISO za rok 2017, pro rok 2018 je celkem zařazeno 16 atletů, úroveň finanční podpory v CISO se udržuje na vysoké úrovni a zařazení atleti mají výborné podmínky pro přípravu. V průběhu roku byli vyřazeni: Jana Slaninová – pro neplnění výkonnostních kritérií, Nikol Tabačková – přechod do SC Dukla Praha. Do budoucna bude určitě činnost CISO zkvalitněna, zejména co se týká finančních prostředků, kde zájem Magistrátu města Ostravy a Moravskoslezského kraje je velký, aby úroveň činnosti CISO byla udržena.

SG D.a E.Zátopkových
- podrobnou písemnou zprávu podal Vladimír Černý, úroveň práce SG je velmi vysoká. V SG je zaměstnáno 7 trenérů, kteří úzce spolupracují s AK SSK Vítkovice. V areálu SG pracuje rehabilitace, lékař, takže o regeneraci atletů je dobře postaráno. Kluby a oddíly na studium do SG předávají dostatečný počet atletů. Dne 7.11. 2017 bude na SG Den otevřených dveří pro specializaci atletika a pro ostatní sporty 23.1.2018, vždy od 16:00 hodin. Výbor svazu poděkoval za práci p. Černému a dalším trenérům a popřál další úspěchy SG.


SCM Třinec
- v roce 2017 bylo zařazeno 16 osob, v průběhu sezóny 1 atlet zraněn. Nově se předpokládá, že bude zařazeno 7 osob, které mají splněný limit. Lékařské prohlídky proběhnou v měsíci listopadu. P. Szmeková navrhuje, aby obecné testy SCM proběhly po krajích, speciální testy, aby se pro SCM řešily na Moravě. Dále navrhuje projednat na ČAS, aby prohlídky byly zdarma - hrazeny ze strany ČAS, v současné době je tato situace řešena nespravedlivě (běžci a SG mají prohlídky hrazeny). Dále hovořila o kategorii C, pro závodníky není zařazení do této kategorie vůbec motivační, tato kategorie ztrácí úplně význam.

SCM Ostrava
- p. Buzek konstatoval, že je zcela jiný systém práce, než byl- financování jde přes ČAS. Je přesvědčen, že limity pro zařazování atletů jsou zcela jasné. V roce 2017 bylo v SCM Ostrava zařazeno 22 atletů, z toho Tabačková, Symerský, Sigmund přešli do resortních středisek. Zatížení pro atlety jsou prohlídky, které si musí hradit a nejlevnější prohlídka v současné době stojí 1150,- Kč.
- p.Buzek informuje, že povinné testy pro členy SCM proběhnou dne 7.11. dopoledne v atletické hale Ostrava.


SpS Ostrava
- zpráva byla předložena písemně, konkrétní informace podal p. Šulc. Členská základna k 30.9. – 217 žáků a 455 – přípravka. V roce 2017 závodilo 7 družstev, všechna A družstva postoupila do nejvyšších soutěží. Testy atletů proběhly v dubnu a v září, pětiboj pro mladší žactvo proběhl 3.5. a 21.9. Na halovém MČR závodilo 17 atletů- získali 5 medailí, na dráze 24 atletů se ziskem 4 medailí. 3 atleti reprezentovali na ME žactva, na SG bylo předáno 12 atletů. S klubem a SpS spolupracuje celkem 35 trenérů. Ve spolupráci s AK SSK Vítkovice se SpS snaží vytvářet kvalitní podmínky i pro hobby atlety.


ST ZŠ Englišova
- tradičně vynikající výsledky v soutěžích ČAS i AŠSK, uvažuje se o oddělení ST ZŠ Englišova od Sokolu Opava tak, aby byla zajištěna kvalitnější práce a činnost ST. Velké úspěchy má ST v atletickém čtyřboji, poháru rozhlasu, ale i v dalších soutěžích. Výbor MSKAS věří, že případné oddělení od Sokola Opava nebude na úkor atletického hnutí v Opavě a přeje ST ZŠ Englišova mnoho dalších úspěchů do budoucna.


SpS Havířov
- informaci o činnosti SpS Havířov podal p. Kopecký, činnost se udržela na dobré úrovni, celkem se stará o atlety v Havířově 9 trenérů, členská základna je 45 žáků a 130 dětí v přípravce. Práce SpS Havířov se zlepšila a do budoucna se počítá, že počet dětí bude narůstat. Problém je získávat od rodičů kontaktní údaje jako telefon a email a pokud bude na ČAS s tímto problém, ať navrhne jiné řešení, a nebo Havířovu v této chvíli nevadí, že budou jejich žáci z SpS vyřazeni.

SpS Třinec
- Zprávu o činnosti SpS Třinec podal p. Sajdok- zařazeno 160 atletů a dostatečný počet dětí v přípravkách. O činnost SpS Třinec se stará v současné chvíli 15 trenérů. Stejný problém jako v Havířově, rodiče dětí nechtějí dávat osobní kontakty. ČAS by měl zvážit jak tuto situaci řešit, protože od příštího roku se mění zákony o ochraně osobních údajů a požadované kontakty se mohou stát problémem nejen u SpS. Spolupráce s atletickým klubem na výborné úrovni.

ZŠ Porubská    
- P. Šuška podal informace o ST ZŠ Porubská, práce se daří a od loňského roku se zlepšila i spolupráce s ředitelstvím ZŠ. Pro činnost SpS je předpoklad, že se zlepší podmínky pro trénink, protože je naplánována rekonstrukce stadionu v Porubě tak, aby odpovídal atletickým pravidlům. Zatím využívají tréninkové prostory u ZŠ Porubská a nyní i vrhačské centrum na stadionu Maraton klubu Seitl. Spolupráce se ZŠ Heleny Salichové a se ZŠ Jistebník. Výbor MSKAS děkuje za práci trenérům ST ZŠ Porubská.

Diskuze

- v diskuzi zazněla kritika hostování cizinců v žactvu a dorostu, kdy je možno hostování řešit po celý rok. MČR družstev žactva v Jablonci bylo tímto silně ovlivněno a startovali zde slovenští závodníci na úkor českých. To je opravdu velmi špatné. Někteří žáci přijeli do Jablonce a nemohli kvůli tomuto stavu startovat. Tuto kritiku vyslovili trenéři napříč všemi středisky SpS i SCM.
- dále byla kritizována hodnotící kritéria pro pásma SpS na období 2017 – 2020, zejména body, kde je uvedeno, že SpS by mělo mít zařazeno do soutěží kromě družstev žactva dvě družstva v kategorii dorostu/juniorů. Tuto podmínku nemá šanci mnoho SpS dodržet, a proto nemohou vůbec pomýšlet na to, že by mohla být zařazena do prvního pásma. Tato podmínka platí i pro druhé pásmo a je rovněž pro mnoho SpS nesplnitelným úkolem. Trenéři žádají, aby se těmito body komise mládeže zabývala a tento požadavek z kritérií vyřadila.
- další diskuze proběhla ohledně prohlídek, jak již bylo zmíněno ve vystoupení p. Szmekové. Návrh je umožnit placení prohlídek z rozpočtu SCM.
- p. Kopecký předložil návrh na úpravy soutěže družstev mladšího žactva v MS kraji pro rok 2018, návrh byl akceptován, proběhla ještě další diskuze a konečné řešení bude předloženo na jednání MSKAS dne 20.11. 2017 a poté systém soutěže bude rozeslán na oddíly a zařazen do soutěžní brožury MSKAS 2018.
- kritika na MČR družstev žactva v Jablonci – kladivo se házelo v sektoru, kde nebyla vyznačená výseč.
- p. Nejezchleba informoval o činnosti atletiky ve F-M, v současné době mají 600 členů, byli úspěšní v mládežnických kategoriích na MČR. Pokud budou platit stávající podmínky pro SpS, F-M nemá zájem se do této struktury zařadit.
- všichni trenéři kritizovali termínovou listinu, zejména velmi pozdní závody žactva (říjen), proč nezávodit v letních měsících- červen! Zároveň uvedli, že MČR žactva, by bylo nejvhodnější pořádat v měsíci červnu vždy o posledním víkendu a pokud argumentace, že mezistátní utkání bude v září a není z čeho nominovat, trenéři navrhují, aby mezistátní utkání proběhlo začátkem července. Nikdo v tom nevidí žádný problém.
- dále trenéři kritizovali nevhodnost termínů, které určuje pro své soutěže AŠSK, mnohdy se kříží, a nebo jsou velmi blízko s termíny ČAS.
- proč letos bylo MČR družstev 28.9.  v termínu státního svátku a ne o víkendu? Pro všechny kluby by to bylo příznivější, než termín, ve kterém letos MČR proběhlo.
- p. Kubenka informoval o školení rozhodčích II. třídy, které proběhne v druhé polovině dubna 2018. Rozhodčí budou nominováni na kontinentální pohár v září 2018.


Termín příštího jednání výboru MSKAS 20.11.2017 v 16,00 hodin v zasedací místnosti SSKV.

více

Tým kraje třetí na mezikrajových závodech mladšího žactva

Na mezikrajové utkání mladšího žactva do Olomouce odcestovalo družstvo Moravskoslezského kraje citelně oslabeno o řadu opor. Veliký dík tak patří kopřivnickým holkám a klukům, kteří doplnili tým a mohli se tak nakonec společně radovat z bronzového stupínku.

I přes značné ztráty se mladí atleti a atletky kraje předvedli ve skvělém světle, když vyhráli nejvíce disciplín mezi zúčastněnými týmy. Dvě vítězství vybojoval skvělý Casey Long, na 60 m ve výborném čase 7,88 a ve skoku dalekém za 547 cm. Další zlata připojili Ondra Vláčil (13,71) a Alice Stehnová (10,60) v kouli. Sára Navrátilová zvítězila v běhu na 600 m za 1:43,43 a byla ještě třetí na 150 m (20,75). Pro vítězství si doběhla v závodě na 60 m překážek také Hana Soukalová (9,94),

Na 1000 m se blýskl i Filip Červenka druhým místem (3:02,62) a třetí František Szkatula (3:04,21). Na další pódiové umístění dosáhly štafety, které rovněž výrazně bodovaly. Na 4x60 m byli hoši druzí za 31,63, holky skončily třetí za 32,07 a štafeta 8x200 m zaostala jen 2 setiny sekundy za vítězi.

Celkové pořadí, mladší žáci: 1. Zlínský kraj 96 bodů, 2. Jihomoravský kraj 82, 3. Moravskoslezský kraj 77, 4. Olomoucký kraj 59. Mladší žákyně: 1. Jihomoravský kraj 92, 2. Zlínský kraj 89, 3. Moravskoslezský kraj 70, 4. Olomoucký kraj 64.

více

Beskydský pohár přípravek - výsledky 5.ročník

více

Atletická liga minipřípravek 2017 - výsledky 2.ročník

více

Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Polášek,  Klepek, Černý, Šuška, Nejezchleba, Buzek, Szmeková, Kubenka, Valčuhová

Kontrola zápisu
- Na kritickou připomínku k vícebojům v Kladně zatím nikdo nereagoval. P. Zvolánkovi bylo uloženo, aby se dotázal předsedy sportovní komise – trvá.
- Školení rozhodčích 2. třídy se bude konat v dubnu 2018, pravděpodobně od 20.-22.4. na Bílé. Termín, místo a podrobnosti ke školení budou včas upřesněny.

Podle plánu práce
Halová sezóna – provoz v hale bude zahájen 1.11.
Vánoční hala pro žactvo  bude v termínu 15.12.pátek- mladší žactvo, 16.12. sobota- starší žactvo. Rozpis připraví p. Černý.
- Termínovka na říjen:
1.10.     MMaS mladšího žactva jednotlivci – Hranice
4.10.     Frýdecká míle
5.10.     13. ročník Velké ceny Bohumína
7.10.     MČR družstev staršího žactva – Jablonec n.N.
8.10.     MMaS družstev mladšího žactva - Ostrava
- Zpráva o čerpání rozpočtu. Přednesla p. Zvolánková – výbor MSKAS bere na vědomí.

Různé
- Středoškolský atletický pohár – podrobnou zprávu podala p. Szmeková, další materiály viz. příloha. Bylo konstatováno, že o Středoškolský pohár je menší zájem, než v minulosti (komplikace s uvolňováním ze škol, učitelé musí nahrazovat promeškanou pracovní dobu apod.), dochází k termínové kolizi s jinými akcemi – i z tohoto důvodu se školy nezúčastňují. Mnohé školy odřekly účast z důvodu, že jejich žáci startují na pravidelných atletických závodech a nechtějí startovat v nabitém programu za školu (např. finále družstev mládeže MČR).
- P. Zvolánek a p. Nejezchleba informovali o iniciativě ČAS – vznik profesionálních manažerů krajských svazů, na toto téma proběhla dlouhá a rušná diskuze, ze které vyjímáme – omezení demokracie a volnosti rozhodování výborů krajů, proč tyto peníze nejdou raději do oddílu účelově na platy trenérů, zejména k mládeži, proč by potom měl vůbec existovat výbor krajského svazu jako volená instituce apod. P. Zvolánek podal informaci o předpokládané náplni práce manažera a jeho činnosti (administrativa, atletické kroužky, náborové závody jako Středoškolský pohár, Pohár rozhlasu apod.). Výbor MSKAS nepřijal žádné závěrečné resumé s tím, že je nedostatek informací a podkladů k nějakému závěrečnému rozhodnutí.
- Výbor MSKAS po diskuzním příspěvku p. Nejezchleby přijal rozhodnutí, že při přípravě soutěžních brožur na zimní, ale zejména na letní sezónu, bude věnovat velkou pozornost jejímu obsahu, tak, aby vše bylo přesně a bez chyb a nedocházelo k rozporům ve výkladu.
- P. Nejezchleba podal informaci o soutěži přípravek (Beskydský pohár, Atletické minipřípravky), soutěže proběhly bez problému za velké účasti. Se soutěžemi počítáme nadále i do roku 2018.
- Výbor MSKAS konstatuje, že MČR žactva v Břeclavi bylo velmi úspěšné pro kraj, jak ziskem medailí, tak výkony krajských reprezentantů. V sobotu závody ovlivnilo velmi špatné počasí, v neděli už bylo pro atletiku počasí příznivé. Pořadatelé se zhostili uspořádání MČR na výbornou.
- Výbor MSKAS děkuje za uspořádání baráže dne 9.9. Sokolu Opava, který se rovněž zhostil svých úkolů na výbornou.
- Dne 9.10. na schůzi MSKAS proběhne hodnocení (oponentury) sportovních tříd, SCM, SG – P. Zvolánek zašle pozvánky pro vedoucí trenéry. Schůze se bude konat v restauraci Stadion na Městském stadionu ve Vítkovicích od 16:00hodin.

Termín příštího jednání – pondělí 9.10.2017
16,00 hodin – Restaurace Stadion

více

Středoškolský pohár 2017

více

POZVÁNKA - školení trenérů atletiky - atletický TŽ

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Pořadatel: z pověření MSKAS pořádá SSK Vítkovice

Vedoucí školení: PhDr. Danuše Vandrolová, CSc.

Termín: 29. – 30.9.2017

Začátek školení: 29.9. v 8,00 hodin        

Místo školení: Městský stadion Ostrava – Vítkovice (atletický oddíl - AK SSK Vítkovice)

Účastnický poplatek: 2000,-Kč, MSKAS 1.500,-Kč. Úhrada účastnického poplatku před školením. Potvrzení o přijetí platby bude vystaveno na místě.

Přihlášky: posílejte písemně na adresu: ssk.vitkovice@volny.cz nejpozději do 25.9.2017

Jízdné: nebude propláceno

Stravování: vlastní

Program školení: dle propozic pro školení „Trenér žactva“ (TŽ)

S sebou:            
- psací potřeby
- sportovní oděv a obuv pro vnitřní a venkovní prostory
- seminární práci (dle předlohy)
- potvrzení mateřského oddílu/klubu o členství (text: Potvrzuji, že ………… je členem/členkou oddílu/klubu……….. Doporučujeme její/jeho účast na školení TŽ.   podpis zástupce oddílu, razítko)

Vzor seminární práce

 

Případné dotazy zodpoví vedoucí školení PhDr. Vandrolová (mobil 777 341 916)

více

Zpravodaj č.5 soutěže družstev staršího žactva Moravskoslezského kraje – skupina A

více

Zápis č.6 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Polášek,  Klepek, Černý, Šuška, Nejezchleba, Buzek, Szmeková, Kubenka

Omluveni
Valčuhová

Kontrola zápisu
- Oblečení rozhodčích – polokošile – budou dovezeny dne 29.8.2017- distribuci a rozdělení provede p. Valčuhová
- Na kritickou připomínku k vícebojům v Kladně zatím nikdo nereagoval. P. Zvolánkovi bylo uloženo, aby se dotázal předsedy sportovní komise.

Podle plánu práce
- Podzimní sezóna připravena, soutěže družstev se rozbíhají, zatím vše bez problémů. V září se koná mnoho akcí, jak ze strany atletiky, tak školní soutěže. Termínově velmi nabito.
- Termínovka na září:

2.-3.9. MČR 22 M,Ž – Praha
4.-6.9. EU KIDS ATHLETICS GAMES – Brno
5.9.     4.kolo družstev staršího žactva – Ostrava Vítkovice
9.9.     baráže o postupy – dle vylosování
10.9.    MČR družstev M,Ž – Plzeň
14.9.    4.kolo družstev ml. Žactva – Ostrava Vítkovice
16.9.    3.kolo družstev mládeže J,Jky,D,Dky – Olomouc
16.9.    PMEZ J,Jky - Brno
17.9.    MMaS družstev starší žáci – Šumperk
23.-24.9.MČR žáků- jednotlivci – Břeclav
24.9.     MMaS maratonu M,Ž – Ostrava
25.9.    Finále družstev mladšího žactva MS kraje – Ostrava Vítkovice
26.9.    Atletický čtyřboj staršího žactva – krajské finále - Opava
27.9.    Mezikrajové utkání družstev mladšího žactva – Olomouc
28.9.    MČR J,Jky družstev – Ostrava Vítkovice
28.9.     MČR D,Dky družstev – Praha

- Středoškolský atletický pohár – brožura uvádí okresní kola do 22.9. a na stránkách ČAS je uvedeno do 19.9. Okresní kola MS kraj Ostrava 13.9. FM , Opava 14.9., FM 15.9. Termíny pro další okresy budou doplněny. Krajské finále se koná v Opavě 25.9. Informace podala p. Szmeková, doplnili Korbel, Buzek.
- O přípravě družstev MČR  juniorů a juniorek, které se koná v Ostravě Vítkovicích, podal informaci p. Zvolánek. Rozpis a propozice budou zaslány na ČAS, řídícím pracovníkům. P. Kubenka požádal o informaci, zda při soutěži budou využity nášlapové bloky, optické měření a PC na stolky pro rozhodčí. Ověří p. Zvolánek a podá včas informaci pro skupinu rozhodčích. K rozpisu bude přiložena pro družstva nabídka ubytování v Ostravě.
- Školení trenérů 3.třídy se bude konat v termínech – 1.konzultace 2.-5.11 a 2.konzultace 16.-19.11. v Ostravě. Vedoucí školení Dr. Vandrolová. Školení TAP a školení TŽ bude ještě termínově upřesněno, ale předpokládáme, že se  bude konat v měsíci říjnu. Zájemci o školení 3.třídy trenérů sledujte stránky ČAS – odkaz jak se stát trenérem, zde je podrobně uvedeno jak se přihlásit a co musí budoucí trenér splňovat. Cena kurzu 4.000,- Kč.
- Školení rozhodčích 3.třídy proběhlo v letošním roce v jarních měsících na podzimní termín je plánováno školení rozhodčích 2.třídy ve vztahu ke konání Kontinentálního poháru v roce 2018. P. Zvolánek projedná na OV KP a bude na příští schůzi MSKAS informovat.

Různé
- P. Buzek požádal, aby při přípravě halové termínovky byly nejdříve uspořádány krajské přebory jednotlivců a následně víceboje MMaS. Dále spolu s p. Šuškou upozornili na testy SCM – obecné – musí být v kraji uspořádány v průběhu měsíce listopadu. P. Korbel upozornil, že ještě nejsou určeny termíny přespolního běhu pro školy (AŠSK), termín přespolního běhu MMaS 11.11. 2017 Hodonín.
- P. Korbel důrazně upozorňuje, že ve 4.kole soutěže družstev staršího žactva v Ostravě Vítkovicích, nebude připuštěn ke startu nikdo z mladšího žactva MB, kromě disciplín, které mladší žactvo nemá, tzn. tyč, 100m překážek 200m překážek apod.
- Nejezchleba, Zvolánek - MSKAS se musí zabývat problémy, které nastaly v chůzi. Členové výboru MSKAS byli seznámeni s návrhem na určité řešení nastalých problémů. Zejména jde o to získat a zapojit do soutěží družstev mládeže (žactvo) chůzi, tak aby se stala součástí pravidelných soutěží družstev. Proběhla velká diskuze, zatím bez konkrétních závěrů. Výbor MSKAS se bude nadále zabývat tímto problémem. P. Zvolánek jako místopředseda ČAS osloví další oddíly i v jiných krajích, aby se našlo optimální řešení pro rozvoj tohoto olympijského sportu.
- P. Zvolánek vyzval členy výboru MSKAS, kteří ještě neodevzdali prohlášení člena statutárního orgánu spolku, aby tak učinili nejpozději do 25.9.
- P. Nejezchleba pozval členy výboru a samozřejmě všechny běžce na Hornickou desítku do FM, která se letos koná 4.11.
- P. Szmeková požádala o zapůjčení sady KIDS ATHLETICS do Českého Těšína, kde je velký zájem o založení atletického klubu a rozjetí atletické činnosti. Sada bude zapůjčena dne 5.9.
- P. Zvolánek napíše klubům, z nichž se žáci zúčastnili Olympiády mládeže, aby zaslali na adresu SSKV faktury na vyplacení částek, které oddíly potřebovaly na přípravu dětí pro Olympiádu. Jedná se o tyto kluby: Atletika Poruba, Třinec, Bohumín, Bruntál, FM, Havířov, Kopřivnice, Opava, Vítkovice. Hospodářka MSKAS p. Zvolánková rozpočítá částku a na základě toho budou oddíly osloveny.
- P. Klepek informoval o úmrtí JUDr. Vladimíra Zítka, který zemřel dne 27.8. Zemřel ve věku 92 let. Rodák z Koryčan byl dlouholetým členem výboru atletického klubu ve Vítkovicích, velmi aktivní rozhodčí, v letech 1971-1984 byl předsedou komise rozhodčích ve Vítkovicích, od roku 1974 byl předsedou Městského atletického svazu v Ostravě a pracoval jako člen komise rozhodčích Moravskoslezského kraje (Severomoravského). Čest jeho památce!

 

Termín příštího jednání – pondělí 18.9.2017, 16,00 hodin – zasedačka SSKV

více

PROPOZICE PŘEBOR DRUŽSTEV MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4. KOLO MLADŠÍHO ŽACTVA

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 
Pořadatel: atletický klub SSK Vítkovice
Datum konání: čtvrtek 14. září 2017 od 15.30 hodin
Místo konání: Městský stadion Ostrava, Závodní 86, Ostrava 3
Činovníci:
Řídící soutěže družstev: Miroslav Mařádek
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Petr Veselý
Závodní kancelář: bude otevřena na hlavním stadiónu v místnosti za cílem od 14.00 hod.

Oddíly přihlašují svá družstva přes webové stránky ČAS www.atletika.cz od pondělí  11.9. do středy  13. září 2017 do 20:00 hodin. Na místě se provádí pouze škrty!!

Šatny: slouží pouze k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.
Rozvičování: výhradně na vedlejším hřišti
Porada vedoucích: do 14:30 provést úpravu přihlášky, v 15:00 porada
Prezentace: bude probíhat přímo u disciplíny
Občerstvení: bude zabezpečeno v bufetu mezi stadióny

ČASOVÝ POŘAD

15:30 60m př. D výška D   dálka H   koule H  oštěp H   míček D    
15:45 60m př. H                    
15:55 60m D                    
16:20 60m H                    
16:35 800m D                    
16:45 800m H                    
16:55 300m D                    
17:00     výška H   dálka D   koule D   oštěp D   míček H
17:05 300m H                    
17:20 1500m D                    
17:30 1500m H                    
17:40 150m D                    
18:00 150m H                    
18:20 4x60m H                    
18:30 4x60m D                    
více

PROPOZICE PŘEBOR DRUŽSTEV MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4. KOLO STARŠÍHO ŽACTVA

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Pořadatel: atletický klub SSK Vítkovice
Datum konání: úterý 5. září 2017 od 15.00 hodin
Místo konání: Městský stadion Ostrava, Závodní 86, Ostrava 3
Činovníci:
Řídící soutěže družstev: Jaromír Korbel  
Ředitel závodu: Oldřich Zvolánek
Hlavní rozhodčí: Dana Kopcová
Závodní kancelář: bude otevřena na hlavním stadiónu v místnosti za cílem od 14.00 hod.

Oddíly přihlašují svá družstva přes webové stránky ČAS www.atletika.cz od pátku 1. září do pondělí 4. září 2017 do 20:00 hodin.  Na místě se provádí pouze škrty!!

Šatny: slouží pouze k převlečení, za ztráty pořadatel neručí.
Rozvičování: výhradně na vedlejším hřišti
Porada vedoucích: škrty do 14:15, porada ve 14:30
Prezentace: bude probíhat přímo u disciplíny
Občerstvení: bude zabezpečeno v bufetu mezi stadióny

 

ČASOVÝ POŘAD

15.00 100 m př. DF  výška H   tyč D+H  oštěp D  kladivo H    
15.20 100 m př. HF              
15.35 800 m DF           kladivo D    
15.45 800 m HF              
15.55 60 m DF      dálka D  oštěp H      
16.05 60 m HF              
16.15 300 m DF             disk D  
16.25 300 m HF              
16.35 1500 mpř. HF              
16.45 3000 m HF  výška D  dálka H    koule H      
17.00 200 mpř. DF              
17.15 200 mpř. HF              
17.25 1500 m DF         koule D    disk H  
17.35 1500 m HF              
17.45 150m DF              
18.00 150m HF              
18.15 4x60 m DF              
18.25 4x60 m HF              
18.35 4x300 m DF              
18.45 4x300 m HF              

 

více

ATLETICKÁ LIGA minipřípravek

více

Beskydský pohár přípravek

více

Úspěch na Olympiádě dětí a mládeže v Brně

Moravskoslezský kraj má nové mladé olympioniky! Na Olympiádě dětí a mládeže v Brně sportovci z našeho kraje získali celkem 16 zlatých, 10 stříbrných a 22 bronzových medailí. Výraznou měrou se na tomto úspěchu podíleli chlapci a dívky v atletických disciplínách. Mladí atleti přivezli celkem 12 cenných kovů.

Byl to doposud nejlepší výsledek krajské výpravy v historii a letos byl právě Moravskoslezký kraj v atletice nejúspěšnější ze všech účastníků. Na stupně vítězů se dostali zástupci všech čtyř věkových kategorií, což je jasný doklad toho, že se atletickým klubům na severu Moravy a ve Slezsku daří produkovat stále nové a nové talenty.

Největší radost svým trenérům a samozřejmě především sobě udělali Richard Šenk z TJ Sokol Opava a Anna Cagašová z TJ Slezan Frýdek-Místek. Šenk v kategorii mladších chlapců vybojoval v individuálních závodech zlato v běhu na 60 m přek. a pak také ve výšce. K tomu přidal další zlato jako člen štafety na 4x60 m.. Na dva individuální cenné kovy dosáhla v kategorii mladších dívek také Anna Cagašová. Vyhrála běh na 800 metrů a v dálce skončila třetí. K tomu ovšem přidala rovněž zlato jako členka štafety na 4x60 m.

Z titulu se dále radovali v kategorii starších chlapců Tadeáš Formánek (TJ Sokol Opava) v běhu na 60 m, starší dívka Lucie Králová (SSK Vítkovice) ve vrhu koulí a štafety na 4x60 metrů v kategoriích mladších chlapců a mladších dívek. Na bronz pak ještě dosáhli mezi mladšími chlapci Casey Long (SSK Vítkovice) v dálce a mezi staršími dívkami koulařka Katrin Brzyskowská (SSK Vítkovice), oštěpařka Eliška Kotkolíková (Atletika Poruba) a také Karolína Sasynová (TJ TŽ Třinec) v běhu na 800..

Všem medailistům blahopřejeme!!!

Kompletní výsledky najdete ZDE

foto: www.odm.olympic.cz

více

Páté kolo Beskydského poháru přípravek

Na stadionu v Ostravě - Porubě se konalo již páté kolo Beskydského poháru přípravek družstev. Slunečné počasí nebylo pro mladé atlety a atletky úplně ideální, ale nakonec se všichni s velkým vedrem statečně poprali.
Ve výsledkové listině se na nejlepších místech objevili závodníci několika klubů, ovšem celkově stejně soutěž družstev ovládli chlapci i dívky průběžně vedoucího AK EZ Kopřivnice. Dlouhodobá soutěž pokračuje až po prázdninách předposledním kole 12. září na Městském stadionu ve Vítkovicích.
Vítězové jednotlivých disciplín závodů v Porubě
Chlapci, 60 m přek.: Daniel Hanzelka, 150 m: Matěj Melčák (oba AK EZ Kopřivnice A), 300 m: Jan Klimas (TJ Slezan Frýdek-Místek), dálka: Šimon Lánský (SSK Vítkovice), hod raketkou: Daniel Hanzelka (AK EZ Kopřivnice A), 4x100 m: AK EZ Kopřivnice 1.
Dívky, 60 m přek.: Patricie Pešlová (AK EZ Kopřivnice A), 150 m: Tereza Kubajurová (TJ Slezan Frýdek-Místek), 300 m: Zuzana Boková (TJ Valašské Meziříčí), dálka: Julie Hrčková (TJ Slezan Frýdek-Místek), hod raketkou: Tereza Lieblová (TJ Valašské Meziříčí), 4x100 m: AK EZ Kopřivnice 1.
Pořadí po 5. kolech, družstva hoši: 1. AK EZ Kopřivnice A 45 bodů, 2. TJ Valašské Meziříčí 33, 3. Atletika Poruba 29, 4. TJ TŽ Třinec 27, 5. TJ Slezan Frýdek-Místek 27, 6. SSK Vítkovice 22, 7. TJ Jäkl Karviná 13, 8. AK EZ Kopřivnice B 0, 9. AO Slávia Havířov 0. Družstva dívky: 1. AK EZ Kopřivnice A 50, 2. TJ Slezan Frýdek-Místek 45, 3. TJ Valašské Meziříčí 30, 4. TJ Jäkl Karviná 27, 5. TJ TŽ Třinec 26, 6. Atletika Poruba 24, 7. SSK Vítkovice 22, 8. ŠSK Příbor 9, 9. AO Slávia Havířov 6, 10. AK EZ Kopřivnice B 6.

více

Zápis č.5 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Polášek, Valčuhová, Klepek, Černý, Šuška, Nejezchleba, Buzek, Szmeková

Omluveni
Kubenka

Kontrola zápisu
- Oblečení rozhodčích – polokošile – MSKAS objedná cca 100ks – cena 200,- Kč za kus. Potom bude nabídnuto rozhodčím, kteří si odkoupí kus za 100,- Kč. Oslovíme oddíly, kolik případně budou požadovat polokošil a ať nám udají velikosti. Zodpovídá p. Zvolánek.
- Na kritiku registrace atletů, kteří jsou zařazeni do SpS jsme obdrželi dopis z ČAS. Dopis byl rozeslán všem členům výboru MSKAS. Dále k tématu proběhly telefonáty- ředitel ČAS Janků – Stanislav Šuška a Oldřich Zvolánek. Byly vysvětleny důvody, které vedou ČAS k této papírové válce. Závěr: registrace se musí provést tak, jak je ze strany ČAS požadováno.

Podle plánu práce
- Předseda p. Nejezchleba zhodnotil činnost MSKAS od valné hromady, výbor se pravidelně scházel, pracoval dle plánu práce – účast členů výboru téměř stoprocentní. Přeje všem členům, aby do druhého pololetí nastoupili po odpočinku na dovolené s elánem a abychom splnili všechny úkoly, které před sebou máme.
- Průběh soutěží na dráze – vše probíhá bez větších problémů, jenom u soutěže družstev mladšího žactva pro velký počet závodníků nastaly komplikace v Opavě při prvním kole, v Třinci při druhém kole úplně nefungovala závodní kancelář (program nové kanceláře), vyskytly se problémy s rozdělením závodníků do A a B družstev, takže výsledky byly zpracovány později. Třetí kolo ve F-M proběhlo po úpravě časového pořadu v klidu, ale bylo zde méně startujících než v prvním a druhém kole. Je nutno doladit činnost nové kanceláře a domluvit, aby se nezavíral program. Mnohdy je třeba dělat úpravy výsledků a změny řídícími pracovníky. Projednat s Petrem Blažejem. Soutěže družstev staršího žactva bez problémů, rovněž soutěže družstev mládeže. MMaS mladšího žactva ve Znojmě proběhlo na dobré úrovni, MMaS všech kategorií dospělých ve Vítkovicích kvalitně uspořádané, bohužel kvalitu výkonů ovlivnilo velmi špatné počasí.

Pro příští sezónu nepovolovat v soutěžích družstev mladšího žactva starty mimo soutěž, už tak je problém zvládnout množství startujících. Chybou MSKAS bylo, že neurčilo řídícího soutěže hned od prvního kola. Pro příští ročník 2018, musí být určen řídící soutěže. Upravit soutěžní brožuru pro sezónu 2018, pečlivě opravit-některé záležitosti si v brožuře protiřečí.

Termínovka na červenec:
2.7. II. Kolo extraligy muži, ženy – Ostrava-Vítkovice
2.7. III. Kolo druhé ligy muži,ženy  skupina E – Břeclav
12.-16.7. MS do 17 let – Nairobi
13.-16.7. ME do 22 let – Bydgošť
20.-23.7. ME juniorů – Grosseto
23.-29.7. EYOF – Gyor
26.7. Velká cena Tábora
29.7. Velká cena Nového města nad Metují
29.7. MMaS v běhu do vrchu – Lysá hora – start v Nižní Mohelnici

P. Zvolánek předložil plán práce na druhé pololetí, bude přílohou zápisu.

Různé
- P. Szmeková informovala o průběhu MČR v Třinci, bylo výborně uspořádáno, drobné závady, které se objevily, neovlivnily průběh závodu. Zdařená byla i tyčka mužů v pátek před MČR, velká účast diváků, ale bohužel soutěž narušil velký vítr, který skokanům zrovna nepřál. Trenéři vyslovili podiv nad tím, proč v technikách startovalo pouze 14 závodníků, když v bězích bylo všude po 16, někde i více. Požadují, aby na příští MČR byly kvóty vždy naplněny do počtu 16 startujících. Projednat na SK a s vedoucím soutěžního oddělení ČAS. Děkujeme pořadatelům v Třinci za odvedenou kvalitní práci, zejména Emilce Szmekové a Standovi Sajdokovi. Za přípravu pátečních závodů v tyčce děkujeme i Martinu Olšerovi a Aleši Mikovi z SSK Vítkovice.
- Kritika MČR ve vícebojích v Kladně, malá účast závodníků – z jakých důvodů? Proč nebyly brány při výběru v potaz výsledky i pětibojů a dalších vícebojů a zejména nebyly brány v potaz výsledky ze sezóny 2016 (u mládeže) a vůbec ne halové výsledky? Je to chyba technických delegátů a pro příští sezónu bude SK MSKAS trvat na určení přesných kritérií výběru pro víceboje (v Kladně startovalo 6 mužů, dokončili 4 a z 11 žen, dokončilo 8). Trenéři tento systém považují za hrob výkonnostní atletiky. Proč bylo vybráno tak málo závodníků?!
- P. Klepek v diskuzi upozornil na nutnost certifikace zařízení (vážení, měření), dále certifikace časomíry. Všechny oddíly by měli toto ustanovení dodržet. Pro pořadatele vyšších soutěží družstev byla i z tohoto důvodu zvýšená dotace ze strany ČAS.
- P. Klepek dále upozornil na to, že kluby a oddíly jsou povinni zasílat výsledky ke zpracování na statistiku (reakce na připomínku p. Korbela na minulé schůzi). Bohužel někteří pořadatelé tuto podmínku nesplňují, pak jsou ve statistikách nedostatky.
- P. Šuška upozornil, že kluby a oddíly musí poslat na ČAS všechny propozice závodů, které pořádají tak, aby byly v kalendáři ČAS. Pokud tak neučiní, výsledky nebudou ve statistice. Žádáme proto všechny pořadatele, aby ve vlastním zájmu tak učinili.
- P. Korbel upozornil, že Sokol Opava bude pravděpodobně pořadatelem baráže  10. září, s tím, že je kolize s MČR družstev - muži, ženy v Plzni. Pro poruchu měřícího zařízení v Opavě žádá, aby byla zajištěna kamera z Třince (Stanislav Sajdok) a požádal p. Valčuhovou o doplnění rozhodčích v tomto termínu z kraje.
- Hospodářka p. Zvolánková shrnula stav hospodaření za 1. pololetí s tím, že proběhla schůzka s p. Dočkalem z Olomouce, aby byla přijata společná strategie k rozpočtu na rok 2018 (pořádání MMaS pro 4 moravské kraje). Zmínila i současný stav dotací do sportu ze strany MŠMT. Věří společně se všemi členy výboru MSKAS, že bude vše vyřešeno ve prospěch atletiky a sportu.

Na závěr popřáli členové výboru předsedovi k jeho jubileu. Popřáli mu mnoho zdraví a úspěchů v soukromém životě, ale i v profesním, zejména v atletickém dění. Předseda na závěr popřál všem pěkné prázdniny a dovolenou.

Termín příštího jednání – pondělí 28.8.2017
16,00 hodin – zasedačka SSKV

více

Plán práce Moravskoslezského krajského atletického svazu

NA II.POLOLETÍ 2017

28.8.
1.    Příprava podzimní sezóny – soutěže družstev  MMaS – p.Zvolánek, Černý
2.    Příprava CORNY poháru – p.Szmeková
3.    Příprava MČR družstev junioři, juniorky Ostrava
4.    Příprava školení a doškolení rozhodčích, trenérů 2017/2018 – p.Kubenka, Zvolánek
5.    Různé

18.9.
1.    Příprava halové sezóny 2018 – p.Zvolánek, Černý
2.    Zpráva o čerpání rozpočtu – p.Zvolánková
3.    Různé

9.10.
1.    Hodnocení sportovních tříd, SCM, SG (pozvat vedoucí trenéry) – p.Zvolánek(Nymburk 13.-14.10.)
2.    Zpráva o výsledcích atletů zařazených do CISO – p.Netoličková
3.    Různé

20.11.
1.    Příprava halové sezóny 2018 – p.Černý, Zvolánek
2.    Celkové hodnocení MMaS družstev, MČR družstev, CORNY poháru – p.Černý, Szmeková,
3.    Zpráva o Beskydském poháru-atletická liga přípravek 2017
4.    Přehled čerpání rozpočtu – p.Zvolánková
5.    Různé

11.12.
1.    Příprava halové sezóny 2018 – p.Zvolánek, Černý
2.    Plán práce na 1.pol.2018
3.    Hodnocení sezóny 2017 – p.Nejezchleba
4.    Různé

Stálým bodem programu je kontrola zápisu a průběžná zpráva o hospodaření.

více

Propozice - Česká Spořitelna extraliga družstev mužů a žen 2.kolo

více

Upozornění ke KP mladšího žactva

Přeji všem dobrý den.

Protože prozatím není dořešen řídící soutěže mladšího žactva, dovoluji si upozornit všechny vedoucí družstev na dodržování Soutěžního řád družstev. Jedná se konkrétně o Článek 17, odst e). V něm se píše, že závodník kategorie mládeže může startovat pouze za jedno družstvo mládeže. Start ve dvou družstev mládeže v jednom stupni soutěže není povolen. Oficiálními krajskými soutěžemi družstev , které pořádá náš Krajský atletický svaz jsou - Krajský přebor mladšího žactva, Beskydský pohár přípravek a Atletická liga minipřípravek.

Bohužel v 1.kole KP mladšího žactva, nastoupili za několik družstev závodníci, kteří již startovali a bodovali v několik kolech Beskydského poháru přípravek (ročníky 2006). A to přesto, že jsem po zjištění předem přihlášených upozorňoval některé vedoucí družstev, že dle soutěžního řádu nesmí startovat. Jedná se o tyto oddíly a závodníky -  Atletika Poruba - Charvátek Jan, TJ VME - Lieblová Tereza a Boková Zuzana, AK EZ Kopřivnice - Benišová Petra, Bělunková Michaela, Káňová Barbora, Hanzelková Amálie a Raška Vojtěch.
Samozřejmě je možné, aby ročník 2006 startoval v mladším žactvu, ale pouze v případě, že nastartoval za jiné družstvo a to se těchto případech stalo. Předpokládám, že soutěžní řád je vydán proto, aby se dodržoval. Není možné a správné, aby ho některé oddíly dodržovaly a jiné ne.

Vzhledem k výše uvedenému, žádám pořadatele z Opavy, aby provedl opravu výsledků 1.kola podle Soutěžního řádu a případně vydal zpravodaj s tabulkou soutěže :-) A prosím všechny vedoucí družstev, aby na 2.kolo mladšího žactva již závodníky, kteří nastoupili v jiné soutěži, nehlásili.

Děkuji a přeji příjemný den Josef Nejezchleba

Zpravodaj 1. - Mladšího žactva Přeboru MSK

více

Mistrovství Moravy a Slezska starších žáků a žákyň

více

Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek

Pořadatel: z pověření atletických svazů jihomoravského, olomouckého, moravskoslezského a zlínského kraje, zajišťuje atletický oddíl AK SSK Vítkovice.  

Datum a místo konání: sobota 17.6.2017 v 9.30 hodin na Městském stadionu v Ostravě.

Přihlášky: podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 12.6.2017 do pátku 16.6.2017 do 20.00 hodin. Způsob přihlášky je stejný jako na Mistrovství ČR, nebude se provádět prezentace.

Závodní kancelář: bude otevřena od 8.00 hodin na stadionu, až do ukončení závodů.
 
Ředitel závodů:       Oldřich Zvolánek
Technický ředitel:     Jan Blažej
Hlavní rozhodčí:     Rudolf Šimek
Delegát MSKAS:    Vladimír Černý

Měření časů, zpracování výsledků: On line systém, spol. s r.o.
    
Šatny  budou označeny a slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené a neuzamčené věci.

Zdravotní služba a pořadatelská služba zajištěna.

Vážení náčiní bude probíhat nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny v místnosti při vstupu na stadion u startu na 100m.

Závodní kancelář je umístěna v prostorech cíle pod tribunou hlavního stadionu

Rozcvičování  bude probíhat výhradně na rozcvičovacím stadionu.

Soutěž v hodu kladivem a vrhu koulí proběhne ve vrhačském sektoru rozcvičovacího stadionu.

Prezentace     bude probíhat přímo u disciplíny, deset minut před zahájením závodu

Občerstvení bude zajištěno v bufetu u vchodu na rozcvičovací stadion a v restauraci Stadion na Městském stadionu.

Disciplíny: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m(Ž,Jky,Dky,Dci), 5000m(M,Jři), 100m př., 110m př., 300m př.(Dci, Dky), 400m př., 1500m př.(Dky), 2000m př.(Dci), 3000m př., 4x100m, 4x400m, výška, dálka, trojskok, tyč, koule, disk, oštěp, kladivo

Základní výšky a zvyšování: budou stanoveny podle počtu přihlášených na místě.

Poznámka: Ve všech ostatních technických ustanoveních platí „Moravskoslezské atletické soutěže 2017“,případně „ Atletické soutěže ČAS II.díl“

Časový pořad

více

Zápis č.4 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Korbel, Kubenka, Polášek, Valčuhová, Klepek, Černý, Šuška

Omluveni
Nejezchleba, Buzek, Szmeková

Kontrola zápisu
- Oblečení rozhodčích – polokošile – úkol trvá pro p. Zvolánka. Projedná s předsedkyní rozhodčích ČAS A. Dvořákovou.
- Soutěže družstev mladšího žactva -  řízení soutěže se ujal Miroslav Mařádek, který dá do pořádku soupisky a další náležitosti, které jsou nutné k hladkému průběhu závodů. V letošním roce nebyla zcela jasně určena pravidla soutěže družstev mladšího žactva, rozpor je v účasti atletů, kteří startovali v soutěži družstev přípravek (Beskydský pohár, Atletická liga). Pro rok 2018 v brožuře soutěží jasně definovat pravidla pro soutěže družstev mladšího žactva.

Výbor MSKAS rozhodl, že od třetího kola soutěže družstev mladšího žactva NESMÍ STARTOVAT ATLETI, KTEŘÍ STARTOVALI V SOUTĚŽI DRUŽSTEV BESKYDSKÉHO POHÁRU A ATLETICKÉ LIGY PŘÍPRAVEK.

Výbor dále rozhodl, že budou uděleny medaile pro družstva za krajský přebor družstev mladšího žactva, zajistí p. Zvolánek.

V měsíci září 2017 nutno připravit nový návrh soutěží družstev mladšího žactva tak, aby na lednové zasedání soutěžní komise bylo vše připraveno a předloženo ke schválení.

- 5.5.2017 proběhl seminář pro trenéry oštěpů v Ostravě – Porubě. Zúčastnili se trenéři z Karviné, Kopřivnice, Poruby. Výbor MSKAS děkuje Stanislavu Šuškovi, který celou akci zorganizoval.
- Hospodářka MSKAS informovala, že startovné za soutěže družstev do 30.4.nezaplatila Kroměříž (2.000,-Kč, Blansko(1.000,-Kč) a Prostějov(3.000,-Kč). Těmto klubům, budou zaslány faktury, aby soutěžní poplatek zaplatili, zodpovídá hospodář MSKAS.

Podle plánu práce
- P. Zvolánek informoval o přípravě Zlaté tretry 2017, která se koná ve dnech 27.- 28.6. - zatím bez problémů. Stadion je téměř vyprodán, chybí prodat cca 1450 vstupenek. Tretra bude mít hvězdné obsazení. Delegace rozhodčích je schválena, proběhne tradiční seminář – bude se konat 21.6. na stadionu ve Vítkovicích. Co se týká Čokoládové tretry, probíhá po celém území Moravy, zatím bez problémů. Ostravská Čokoládová tretra bude 22.6. 27.6.proběhne semifinále Čokoládové tretry spolu se závody vozíčkářů-vrhačů. Co se týká dalších akcí, které probíhaly a plánují se, konstatuje MSKAS, že nedošlo k žádným vážným pořadatelským problémům, za což děkujeme pořadatelům.
- Termínovka na červen:
3.6. 2. kolo M,Ž  I.liga skupina C – Třinec
4.6. MMaS staršího žactva – Znojmo
8.6. 3. kolo družstev staršího žactva – F-M
9.6.-11.6. MČR mužů a žen – Třinec
13.6. 3.kolo družstev mladšího žactva – F-M
17.6. MMaS – Gigant – Ostrava-Vítkovice
24.a 25.6. MČR Gigant – Jablonec nad Nisou

Protože došlo k termínové kolizi Beskydského poháru přípravek a Čokoládové tretry, výbor MSKAS rozhodl o změně termínu se souhlasem pořadatele Atletika Poruba na 21.6. 2017.

Různé
- J. Korbel navrhuje pro sezónu 2017 zvýšit startovné za soutěže družstev v kraji na 350,- Kč nebo 400,- Kč, kvůli zvýšeným nákladům na rozhodčí. Hospodářka MSKAS doporučila, aby při krajských soutěžích bylo vypláceno 70,- Kč na hodinu rozhodčím a zvýšena hodinová sazba pro hlavního rozhodčího. Zvýšené hodinové sazby proplácet na Mistrovství Moravy případně MČR. Vždy záleží na ekonomické situaci daného pořadatele, rozhodnutí ČAS o výši plateb rozhodčím je doporučující, není to příkaz.
- P. Polášek informoval o volební Valné hromadě ČUS Moravskoslezského kraje. Valná hromada byla volební, všichni kandidáti byli zvoleni bez problémů. Jednání valné hromady se zúčastnil náměstek hejtmana pro sport pan Folwarczny, který informoval o předpokládaných změnách ve financování sportovních klubů. Bude využita metodika MŠMT, která se osvědčila. Pro sportovní činnosti klubů to bude určitě přínosné.
- Z trenérské rady MSKAS vyšla kritika na registraci atletů, kteří jsou zařazeni do SpS pro rok 2017. Proč taková administrativa, když všichni atleti jsou registrování u ČAS a znova se musí zbytečně papírovat. P. Zvolánek se z pověření výboru MSKAS obrátí na předsedu komise mládeže ČAS.
- Václav Kubenka se omlouvá na delší dobu ze zdravotních důvodů z neúčasti na akcích. K aktivní činnosti se vrátí v měsíci září.
- P. Klepek prostudoval podrobně knihu ke vzniku atletiky v ČR. Text se mu zdá nevyvážený, některé akce jsou zdůrazněny, jiné naopak velmi krátce zmíněny. Pokud by vycházela reedice, bylo by dobré texty doplnit.

Z VH MSKAS vyplývá, že některé kluby nefungují úplně tak, jak by měly. P. Klepek vyzývá k řešení této situace, promyslet a navrhnout těmto klubům pomoc, aby se jejich činnosti oživila. MSKAS se tímto stavem bude zabývat a hledat řešení.

- P. Černý informoval, že připravuje návrh pro ČAS a soutěžní komisi ČAS na uspořádání Českého poháru jednotlivců. Návrh podrobně zpracuje a předloží výboru MSKAS, který určitě návrh podpoří.
- P. Korbel informoval, že na celorepublikové finále PČR postoupily tři družstva z Opavy a jedno družstvo z Atletiky Poruba. Finále se koná v Kladně. Dále se vyjádřil ke statistice za rok 2016 – tabulky Moravy a Slezska, že je zde několik chyb a do budoucna je třeba dát pozor, aby se neopakovaly. P. Zvolánek reagoval, že tabulky jsou poslány na oddíly a před oficiálním vydáním, aby byly doplněny a opraveny. Tohle je třeba hlídat a chyby napravit.

Termín příštího jednání – pondělí 19.6.2017
16,00 hodin – zasedačka SSKV

Zapsal: O.Zvolánek

více

Propozice - Dlouhodobá soutěž družstev juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na Moravě 2.kolo

více

Úvodní kolo přeboru staršího žactva pro Opavu a Vítkovice

Dva kluby dominovaly v 1. kole přeboru družstev staršího žactva, který se konal na stadionu v Opavě. Domácí Sokol Opava vyhrál s náskokem 18 bodů před SSK Vítkovice kategorii žáků, naopak družstva děvčat si pořadí vyměnila. Rozdíl byl tentokrát ovšem 44 body.
Členové těchto dvou oddílů také posbírali nejvíce dílčích vítězství. Opavané vyhráli devět disciplín chlapců a tři disciplíny děvčat. Vítkovičtí zaznamenali šest a čtyři vítězství. Z uctivé vzdálenosti na tento tandem pohlížaly ostatní oddíly. Z vítězství se ale radovali zástupci Atletiky Poruba, Slezanu Frýdek-Místek a TŽ Třinec.
Druhé kolo přeboru družstev se uskuteční 23. května v Třinci.
Vítězové jednotlivých disciplín, žáci, 60m: Viktor Vencl (Sokol Opava) 7,58, 150m: Viktor Vencl (Sokol Opava) 17,84, 300m: Daniel Holuscha (Sokol Opava) 38,07, 800m: Tomáš Gruň (Sokol Opava) 2:20,87, 1500m: Oliver Zamazal (Sokol Opava) 4:41,30, 100m přek.: Jan Vicher (SSK Vítkovice) 14,89, 200m přek.: Marek Večeřa (SSK Vítkovice) 29,71, 4x60m: Sokol Opava (Holusha, Vencl, Zaruba, Černík) 29,48, výška: Jan Vicher (SSK Vítkovice) 165, tyč: Matěj Škovrán (SSK Vítkovice) 322, dálka: Marek Večeřa (SSK Vítkovice) 559, koule: Jakub Frydryšek (SSK Vítkovice) 13,56, disk: Matyáš Plaček (Sokol Opava) 43,73, kladivo: Michal Špilháček (Sokol Opava) 49,10), oštěp: Matyáš Plaček (Sokol Opava) 47,56.
Žákyně, 60 m: Daniela Jurečková (Slezan Frýdek-Místek) 8,27, 150m: Eliška Czeschová (SSK Vítkovice) 19,93, 300m: Barbora Suchánková (SSK Vítkovice) 43,77, 800m: Anna Cagašová (Slezan Frýdek-Místek) 2:27,48, 1500m: Anna Zemaníková (Slezan Frýdek-Místek) 5:20,66, 100m přek.: Lucie Hrbáčová (Atletika Poruba) 15,22, 200m přek.: Lucie Hrbáčová (Atletika Poruba) 30,72, 4x60m: SSK Vítkovice (Picmausová, Oborná,Martinková, Sobčíková) 33,12, výška: Radka Eltnerová (Slezan Frýdek-Místek) 155, tyč: Tereza Janíková (Sokol Opava) 370, dálka: Kateřina Valíková (Sokol Opava) 529, koule: Lucie Králová (SSK Vítkovice) 11,59, disk: Zuzana Zdražilová (Sokol Opava) 34,11, kladivo: Jana Bruková (TŽ Třinec) 35,32, oštěp: Eliška Kotkolíková (Atletika Poruba) 41,05.
Celkově, starší žáci: 1. Sokol Opava 266 bodů, 2. SSK Vítkovice 248, 3. Atletika Poruba 90, 4. AK Kopřivnice 44, 5. Slezan Frýdek-Místek 42. Starší žákyně: 1. SSK Vítkovice 188, 2. Sokol Opava 144, 3. Slezan Frýdek-Místek 153, 4. Atletika Poruba 149, 5. TŽ Třinec 46,5.

Kompletní výsledky ZDE
http://online.atletika.cz/vysledky/30739/0/2

více

Zápis č.3 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek,Hoferek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka, Šuška, Valčuhová, Duda, Korbel

Omluveni
Černý, Buzek, Zvolánková

Kontrola zápisu
- Oblečení rozhodčích – polokošile – řešit za přítomnosti hospodáře MSKAS – úkol trvá

Podle plánu práce
- hodnocení VH MSKAS –vše proběhlo v pořádku, na dnešním jednání výboru MSKAS byli do funkcí zvoleni členové výboru takto:     Michal Buzek – zástupce SCM, trenér mládeže

Vladimír Černý – soutěžní komise
Oldřich Klepek – archivní komise
Václav Kubenka – předseda komise rozhodčích
Jaromír Korbel – komise mládeže
Ivo Polášek – místopředseda MSKAS
Emílie Szmeková – komise mládeže
Stanislav Šuška – komise mládeže
Hana Valčuhová - revizor
Oldřich Zvolánek – sekretář MSKAS
Bohuslava Zvolánková – hospodář MSKAS

- Na VH MSKAS byl předsedou zvolen Josef Nejezchleba.
Výbor MSKAS určil své funkční období od 22.3.2017 do 31.3.2021.

- VH ČAS proběhla bez problému, menší zdržení při počítání mandátů. Došlo k rozdílu jednoho hlasu mezi odevzdanými volebními lístky a spočítanými mandáty. Z našeho kraje byl zvolen Oldřich Zvolánek do funkce místopředsedy ČAS, Miroslav Mařádek jako předseda komise mládeže ČAS. Renata Struhalová jako členka dozorčí rady ČAS. Z Moravských krajů byla ještě zvolena Zuzana Marková do dozorčí rady ČAS.


- Soutěže na dráze se rozbíhají. Termínovka na květen:
3.5. – štafetový pohár družstev – O-Poruba
4.5. – 1. kolo družstev staršího žactva – Opava
6.5. – 1. kolo družstev mládeže ( Gigant ) – Břeclav
7.-8.5. – Mistrovství MaS ve vícebojích žactva – Třinec
10.5. – pohár rozhlasu – F-M
11.5. – 1. kolo družstev mladšího žactva – Opava
13.5. – extraliga a 1. a 2. liga – dle rozlosování
16.5. – krajské finále štafetového poháru - Ostrava
21.5. – 2. kolo družstev mládeže ( Gigant ) – Ostrava
23.5. – 2. kolo družstev staršího žactva – Třinec
24.5. – pohár rozhlasu krajské kolo – Opava
25.5. – 2. kolo družstev mladšího žactva – Třinec
Okresní kola štafetového poháru 26.4. F-M,Opava, 27.4. Havířov, Třinec přeložil kolo z 26.4. na 3.5.
Zrušený závod atletické ligy přípravek, který se měl konat v Třinci se koná tamtéž 9.5.

Změna termínu soutěží:
4. kolo staršího žactva se koná 5.9. v úterý v Ostravě a 6.9. ve středu se koná Beskydský pohár přípravek v Ostravě. Zrušeny jsou tedy termíny 11.9. a 12.9. z důvodu konání Evropských her mládeže v Brně. Další termín zůstává 14.9. – 4. kolo družstev mladší žactvo Ostrava.

Různé
- Čas dodal medaile pro mistrovství Moravy a Slezska družstev – celkem 183ks, pokryje to všechny soutěže.

- Letní olympijské hry mládeže 24.-29.6. 2017 – vedoucí trenér Tomáš Kopecký. Další nominovaní trenéři: Jaromír Korbel – Opava, Jana Feilhauerová – Kopřivnice, Alice Pišová – F-M, Romana Šestáková – Bruntál, Nikol Šebestíková – O-Poruba.

- Hospodářka MSKAS p. Zvolánková upozorňuje na platby za přihlášená družstva mládeže. Termín do 30.4. – sekretář MSKAS rozešle na přihlášené kluby tabulku a upozorní na konec termínu plateb.

- Řídící soutěže družstev staršího žactva Jaromír Korbel – nutno najít řídícího soutěže mladšího žactva – SPĚCHÁ! Žádáme oddíly, aby nahlásili sekretáři MSKAS případné zájemce. Výbor MSKAS upozorňuje, že je přihlášeno hodně družstev, proto pořadatelé musí k soutěžím přistoupit zodpovědně, případně upravit časový pořad tak, aby soutěže probíhaly bez závad. Při dobré vůli se vše dá zvládnout.

- P. Kubenka žádá oddíly z F-M a Třince, aby doplnili své zástupce do komise rozhodčích. V podzimním termínu (listopad) uspořádáme školení rozhodčích 2.třídy, výjezdní školení – prostory zajistí do konce června p. Zvolánek.

- Rozdělení oštepů 400g pro soutěže družstev mladšího žactva – výbor MSKAS rozhodl, že každý pořadatel dostane 3 oštěpy tzn., že se to týká Sokola Opavy, Třince, F-M a Vítkovic.

- MSKAS ve spolupráci s Atletikou Poruba jmenovitě se Standou Šuškou pořádá seminář pro trenéry oštěpu dne 5.5. Rozpis byl na oddíly poslán, věříme, že se semináře zúčastní hojný počet trenérů.

- MSKAS se zabýval ještě halovou sezónou, kdy došlo k nešťastné události při MČR – Gigant v hale. Při rozcvičování vylétla koule 5kg ze sektoru a nešťastně zranila závodnici. Výbor MSKAS a komise rozhodčích projednala celou záležitost. Důrazně napomenula rozhodčího – vrchníka disciplíny Františka Novotného. Po posouzení celé situace se výbor MSKAS rozhodl netrestat dále rozhodčího p. Novotného a nominovat jej normálně ke všem dalším soutěžím. P. Zvolánek informoval výbor MSKAS, že závodnice obdržela finanční odškodné od SSK Vítkovice v dostatečné výši a považuje celý případ za uzavřený. V hale se připravuje bezpečnostní opatření – úprava vrhačské klece tak, aby k podobným případům nedocházelo.

Příští schůze se koná 22.5. 2017


Zapsal: O.Zvolánek

více

Zpravodaj č. 1 družstev MSK starších žáků a žákyň 2017

více

Štafetový pohár - krajské finále

více

Beskydský pohár přípravek má za sebou dvě kola

Beskydský pohár přípravek 2017 už má za sebou dva z celkového počtu sedmi podniků. Oblíbený seriál závodů chlapců a děvčat ročníků 2006 a 2007 pořádá Moravskoslezský krajský atletický svaz, Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek a letošního ročníku se účastní devět týmů chlapců a deset družstev děvčat..
V úvodním závodě Slezanském krosu na 900 m dominovali závodníci a závodnice AK EZ Kopřivnice, kteří se pochopitelně vyhoupli do čela průběžné klasifikace. Závod chlapců vyhrál Daniel Hanzelka, v běhu děvčat byla nejlepší Patricie Pešlová. Prvenství udrželi skvělými výkony Kopřivničtí i po Atletickém čtyřboji v Třinci.
Beskydský pohár přípravek v roce 2017 sestává z těchto sedmi závodů: Slezanský kros (konal se 18. března) ve Frýdku-Místku, Atletický čtyřboj (11. dubna) v Třinci, Májové závody (uskuteční se 1. května) ve Frýdku-Místku, Běh Národním sadem (20. května) ve Štramberku, Atletický čtyřboj (22. června) v Ostravě-Porubě, Atletický čtyřboj (12. září) ve Vítkovicích a Atletické závody (21. září) ve Frýdku-Místku.
Třetím závodem letošního ročníku jsou tedy Májové závody ve Frýdku-Místku, které jsou vypsány pro všechny mládežnické kategorie. Od benjamínků (ročník narození 2012 a mladší) až po dorost (2000/2001). Letošní 43. ročník tradičních závodů nabídne v pondělí 1. května pestrou paletu atletických disciplín, od sprintu na 60 metrů, přes skok daleký z místa, skok do výšky, hod míčkem až po běhy na 800 metrů.
Beskydský pohár přípravek, pořadí po dvou kolech, chlapci: 1. AK EZ Kopřivnice A 18 bodů, 2. TJ Valašské Meziříčí 15, 3. TJ TŽ Třinec 13, 4. TJ Slezan Frýdek-Místek 12, 5. Atletika Poruba 10, 6. SSK Vítkovice 6, 7. TJ Jäkl Karviná 6, 8. AK EZ Kopřivnice B 0, 9. AO Slávia Havířov 0. Děvčata: 1. AK EZ Kopřivnice A 20, 2. TJ Slezan Frýdek-Místek 18, 3. TJ Valašské Meziříčí 15, 4. TJ TŽ Třinec 14, 5. TJ Jäkl Karviná 10, 6. Atletika Poruba 9, 7. SSK Vítkovice 7, 8. SSK Příbor 6, 9. AO Slávia Havířov 4, 10. AK EZ Kopřivnice B 1.

více

Zpráva předsedy MSKAS

Vážení přítomní.

V úvodu mého vystoupení Vás také srdečně pozdravuji a vítám na dnešní valné hromadě našeho atletického svazu, která letos bude volební. Koná se tak každé čtyři roky a to vždy rok po konání olympijských her. Kromě voleb do nového výboru KAS, pak budeme volit i 10 delegátů na valnou hromadu ČAS, která se uskuteční 22. dubna v Nymburku. Další čtyři delegáti jsou voleni přímo v klubech či oddílech a to v Atletika Poruba, Sokol Opava, SSK Vítkovice a TJ TŽ Třinec. Takže nás bude zastupovat na VH ČASu celkem 14 delegátů s hlasem rozhodujícím. Po zvážení pak výbor našeho KAS navrhuje k volbě do výboru ČASu Oldřicha Zvolánka na funkci místopředsedy ČASu a Miroslava Mařádka na funkci předsedy komise mládeže. Oba jmenovaní s tímto návrhem souhlasí. V následujících řádcích Vás chci stručně informovat o atletickém dění v našem kraji od minulé VH.

Výbor KAS se pravidelně scházel 1x měsíčně s výjimkou dvou letních, prázdninových, měsíců. Řídil se plánem práce, který byl zaměřen na aktuální atletickou problematiku v daném období. Tradičně příprava halové sezóny, letní sezóny, soutěže mimo dráhu, mistrovské i nemistrovské soutěže, školení a doškolování rozhodčích a v neposlední řadě průběžné sledování hospodaření našeho svazu. Kromě toho se výbor zabýval činností obou center talentované mládeže pod vedením Emilky Szmekové a Michala Buzka, sportovních středisek, činností sportovního gymnázia, ale i CISO. Každoročně vše vrcholí jejich podzimní- mi oponenturami na půdě našeho svazu. Od 1. ledna 2017 vešla v platnost aktualizovaná směrnice ČASu o článcích péče o talentovanou mládež a její prováděcí předpis pro léta 2017 – 2020, s tím, že veškeré jejich řízení, včetně SCM, přechází na ČAS.

Péče o talentovanou mládež patří mezi priority ČASu. Systém se opírá o tři základní pilíře, které tvoří, jak jsem se už zmínil, podle věku a zaměření SpS, SCM a SG. Jako nádstavba pak je to VSCM. Nejmladším dětem je určen projekt Atletika pro děti a od roku 2016 nový projekt Atletika pro radost zaměřený zejména na děti ve věku 6 – 11 let. K rozvoji žákovské a mládežnické atletiky přispívá celá řada soutěží. Mezi nejvýznamnější na celorepublikové úrovni patří Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, Corny středoškolský pohár a nově i Štafetový pohár. Na úrovni našeho kraje jsou to známé motivační soutěže, jako je dlouhodobě známa Čokoládová tretra, dnes rozšířená po celé Moravě a částečně zasahující i do Čech. Dále zde patří Ostravský běžecký pohár, či pro ty nejmenší, 8-mi kolový Beskydský pohár družstev. Tyto soutěže určitě přispívají k popularizaci atletiky, když z těchto soutěží vyrostli někteří naši špičkoví atleti. Nyní něco málo z výsledků  těchto soutěží roku 2016 : Finále 48. Ročníku Poháru rozhlasu se konalo 7.6. ve středočeském Kolíně. Na startu se sešla nejlepší dívčí a chlapecká školní družstva z celé ČR. Jako vždy náš kraj, ale hlavně svou školu reprezentovala ZŠ Englišova z Opavy. Ve starších a mladších žácích škola zvítězila a děvčata v těchto kategoriích obsadila druhá místa. Republikové finále CORNY středoškolského poháru se uskutečnilo ve dnech 10. – 11.10. v Břeclavi. Zde zvítězili hoši z gymnázia Třinec s bodovým ziskem 9364 bodů. U děvčat pak vítěz krajského kola gymnázium F – M skončil na 15. místě s bodovým ziskem 6226 bodů. Děvčata nezopakovala bodový zisk s KK, kde získala 7590 bodů. Zřejmě družstvo z nějakého důvodu nebylo kompletní.

Poslední takovou mládežnickou soutěží na celostátní úrovni byl Štafetový pohár, který se koncem května uskutečnil v Čáslavi. Titul mezi 16-ti nejlepšími školami ČR získali již podruhé a navíc v rekordním čase, žákyně a žáci ZŠ Porubská 832 z Ostravy – Poruby. Všem těmto úspěšným školám blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy a celého našeho kraje.

Tak jako každý rok i v loňském roce patřili atleti našeho kraje mezi špičku české atletiky a to jak v soutěžích družstev, tak i v soutěžích jednotlivců. V mistrovských soutěžích jsme  měli zapojeno opět více jak 55 družstev ve všech věkových kategoriích. Tady jsou výsledky :  M ČR – muži AK SSK Vítkovice 7. místo, TJ Sokol Opava 9. místo, M ČR- ženy AK SSK Vítkovice 4. místo, TJ Sokol Opava 10. místo, Extraliga – muži AK SSK Vítkovice 7. místo, Extraliga – ženy AK SSK Vítkovice 3. místo, I. liga C – muži TJ Sokol Opava  1.místo, AO Slávie Havířov 3. místo, TJ TŽ Třinec 4. místo, I. liga C – ženy TJ Sokol Opava 1. místo, TJ TŽ Třinec   4. místo, TJ Slezan F – M 5. místo, II. liga E – muži TJ Jakl Karviná 3. místo, Atletika Poruba 6. místo, TJ Slezan F – M 7. místo, AK Bohumín 8. místo, II. liga E – ženy Atletika Poruba 4. místo, AK Bohumín 5. místo,

Soutěže mládeže :

M ČR – st. žáci TJ Sokol Opava 1. místo, AK SSK Vítkovice 2. místo, M ČR – st. žákyně TJ Sokol Opava 1. místo, TJ Slezan F – M 6. místo, AK SSK Vítkovice 10. místo, MMaS – ml. žáci TJ Sokol Opava 4. místo, Atletika Poruba 6. místo, MMaS – ml. žákyně AK SSK Vítkovice 3.místo, Atletika Poruba 4. místo, M ČR – dorostenci AK SSK Vítkovice 1. místo, TJ Sokol Opava 6. místo, M ČR – dorostenky AK SSK Vítkovice 2. místo, M ČR – junioři TJ Sokol Opava 4. místo, M ČR – juniorky TJ Sokol Opava 5. místo, TJ Slezan F – M 8. místo. Tolik k soutěžím družstev. Sami můžete posoudit jejich úspěšnost v rámci celé ČR. Můj názor je, že jsme obstáli velmi dobře, a že jsme svou vysokou úroveň zachovali i v porovnání s léty předešlými. Umístění jednotlivců nebudu zmiňovat, protože to bychom tady byli opět hodně dlouho.

V loňském roce bylo v našem kraji pořádáno mnoho atletických soutěží družstev i jednotlivců. Vypíchnu jen některé. Tretra se konala 20.5. Koncem června Třinec pořádal        M ČR dorosteneckých a juniorských kategorií, Koncem září v Ostravě proběhlo M ČR družstev dorost. Letos v hale proběhla celá řada soutěží. I. Czech indoor Gala s velmi dobrou mezinárodním účasti, M ČR dorosteneckých a juniorských kategorií a další a další soutěže. Všem organizátorům patří upřímný dík, protože za tím stojí hodně dobrovolné, obětavé práce. Patří do toho i práce našich rozhodčích. Nominace na všechny závody prováděla dvojice Hanka Valčuhová a Vašek Kubenka. Obsazení jednotlivých závodů vždy odpovídalo jejich rozsahu a potřebám. Myslím si, že náš kraj má dostatečně početný tým rozhodčích a jez čeho nominovat na všechny typy závodů. Statisticky máme 17 ÚR, 72 RO I. třídy, 138 RO 1 třídy a 309 RO III. třídy. Tedy celkem 536, dá se říct, aktivních rozhodčích. Mimo tyto počty máme v kraji vedeno 6 čestných rozhodčích. Jmenovitě se jedná o Josefa Cempírka, Milana Palysu, ing. Čestmíra Dudu, Jaroslava Chlopčíka, Oldřicha Juráka a JUDr. Vladimíra Zítka. V minulém roce jsme pak v Ostravě uspořádali školení RO III. třídy, které úspěšně absolvovalo 17 frekventantů a co je potěšitelné, že řada z nich se aktivně zapojila do rozhodování v letošní halové sezóně. Tak doufám, že budou pokračovat i v hlavní letní sezóně. Školení zabezpečili lektoři ing. František Fiala a Mgr. Oldřich Klepek. Školení RO I. třídy taky úspěšně absolvovali 2 rozhodčí z Třince.

Halové závody máme za sebou a čeká nás jarní sezóna mimo dráhu a hlavní sezóna na dráze. Letošní tretra je tentokrát posunuta z května na středu 28.června. Příští rok pak Kontinentální pohár a nyní nejblíže dnešní volby a v dubnu volby do ČAS. Já jsem se rozhodl, že už kandidovat nebudu, protože 35 let předsedování je hodně dlouhá doba a myslím si, že bych se už nikam dál neposunul a je rozumné odejít v pravou chvíli. Nevím zda to nemělo být již dříve. Chtěl bych poděkovat úplně všem, se kterými jsem od roku 1982 spolupracoval a mohl se podílet na utváření tváře nejen krajské, ale i celé české atletiky. Děkuji letem světem Bohoušovi Veleckému, Otovi Hradilovi, Václavu Měchovi, Jiřímu Lesákovi st., Pavlu Mokešovi, Josefu Cempírkovi, Vlastíku Vaculovi, Rosťovi Pelánovi, Věře Novotné, Jirkovi Rannému, Oldovi Zvolánkovi, Bobině Zvolánkové, Láďovi Černému, Vaškovi Kubenkovi, Josefu Nejezchlebovi. Emilce Szmekové, Michalu Buzkovi, Ivu Poláškovi, Oldovi Klepkovi, Zdenkovi Dudovi a dalším nejmenovaným. Děkuji odstupujícímu výboru za vykonanou práci v minulém volebním období a přeji nově zvolenému předsedovi a výboru KAS ať se jim daří plnit úkoly, které má krajský atletický svaz ve své náplni.

Nyní už mi nic jiného nezbývá než vám všem poděkovat za vaši práci ve prospěch nejen moravské, ale i české atletiky a popřát vám pevné zdraví, hodně spokojenosti a pohody v pracovním i osobním životě.                                                              

 

více

Zpráva volební komise VH MSKAS

Zpráva volební komise valné hromady Moravskoslezského atletického svazu konané dne 22. března 2017

Volební komise, zvolená valnou hromadou MSKAS  podle článku 3 jednacího řádu valné hromady ve složení:

Duda Zdeněk, předseda

Heczková Iva, tajemník

Dudová Soňa, člen

 

předkládá valné hromadě tuto zprávu:

Volební komise navrhuje, aby volba byla provedena aklamací:

a) samostatně pro funkci předsedy výkonného výboru MSKAS

b) společná pro všechny ostatní funkce ve výkonném výboru MSKAS

c) samostatně pro revizora MSKAS

výsledek hlasování: návrhy byly schváleny všemi 24 hlasy.

 

předkládá návrh na funkci předsedy výkonného výboru MSKAS:

jediným kandidátem je Josef Nejezchleba

výsledek volby: byl zvolen většinou 23 hlasů, jeden se zdržel.

 

předkládá návrh na členy výboru MSKAS:

Buzek Michal

Černý Vladimír

Klepek Oldřich

Korbel Jaromír

Kubenka Václav

Polášek Ivo

Szmeková Emílie

Šuška Stanislav

Zvolánek Oldřich

Zvolánková Bohuslava

výsledek volby: byli zvoleni všemi 24 hlasy

 

předkládá návrh na volbu revizora MSKAS:

kandidátem je Hana Valčuhová

výsledek volby: byla zvolena všemi 24 hlasy

 

Volební komise blahopřeje všem zvoleným členům výboru MSKAS a přeje jim do jejich práce úspěchů.

 

Volební komise navrhuje volbu delegátů na Valnou hromadu ČAS, konanou dne 22.4.2017, jednou společnou volbou:

výsledek hlasování: návrh byl schválen všemi 24 hlasy.

 

Předkládá návrh delegátů MSKAS na VH ČAS:

Duda Zdeněk

Hoferej Vlastimil

Klepek Oldřich

Kubenka Václav

Mařádek Miroslav

Nejezchleba Josef

Seitl Otto

Šuška Stanislav

Šulc Augustin

Zvolánek Oldřich

výsledek hlasování: návrhy byly schváleny všemi 24 hlasy.

 

předseda volební komise

Zdeněk Duda

 

V Ostravě 22.3.2017

více

Zpráva mandátové komise VH MSKAS

Zpráva mandátové komise valné hromady Moravskoslezského KAS konané dne 22. března 2017

Mandátová komise, zvolená valnou hromadou podle článku 3, odstavec (1) Jednacího řádu valných hromad KAS ze dne 13. října 2015 – číslo předpisu 10/2015 s účinností od 1. listopadu 2015) ve složení:

Mgr. Oldřich Klepek

Hana Valčuhová

Mgr. Bohuslava Zvolánková

konstatuje:

1)

a) Podle Stanov Českého atletického svazu s účinností od 26. dubna 2015, článek XVI (Valná hromada KAS), bod (1) se valné hromady májí právo zúčastnit jako delegáti s hlasem rozhodujícím delegáti vyslaní jednotlivými členy KAS. Každý z členů KAS má právo vyslat na valnou hromadu jednoho delegáta na každých 200 registrovaných sportovců podle stavu k 1. lednu roku, v němž se valná hromada KAS koná, přičemž každý z členů KAS může vyslat vždy alespoň jednoho delegáta.

b) V evidenci Českého atletického svazu je podle stavu k 1. lednu 2017 celkem 23 členů (atletických oddílů, ev. atletických klubů) Moravskoslezského KAS, kteří mají právo vyslat na jednání VH MS KAS delegáty. Celkem mohou členové MS KAS vyslat na jednání VH 32 delegátů. Z toho SSK Vítkovice – atletický klub 6 delegátů, TJ Sokol Opava 3 delegáty, TJ TŽ Třinec 2 delegáty a Atletika Poruba z. s. 2 delegáty, ostatní členové MS KAS po jednom delegátu.

c) Podle článku 5 odstavce 3 Jednacího řádu valných hromad KAS, je delegátem vyslaným oddílem/klubem-členem Moravskoslezského KAS, vždy osoba, která je podle právních předpisů oprávněna jednat za člena MS KAS a jako taková je zapsána do veřejného rejstříku. V ostatních případech a v případech, kdy je podle zápisu ve veřejném rejstříku oprávněno za člena MS KAS jednat více osob, než jaký je počet delegátů, který může člen MS KAS podle stanov čas k účasti na jednání VH vyslat, musí člen MS KAS jím vyslané delegáty k účasti na zasedání VH písemně zmocnit. Plná moc musí být předložena nejpozději do zahájení.

2) Valné hromady MS KAS se mají právo, podle ustanovení článku XVI, bod 6 Stanov  

     ČAS, zúčastnit s hlasem poradním, nejsou – li vyslanými delegáty, členové výboru

     KAS a revizor KAS.

3)  Jednání valné hromady se mohou zúčastnit hosté MS KAS.

4) Podle presenční listiny valné hromady je v době zahájení jednání přítomno:

a) 24 delegátů s hlasem rozhodujícím, to je 75 % delegátů s hlasem rozhodujícím. Mandát všech delegátů vyslaných členy MS KAS a přítomných na jednání VH byl shledán plně v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 3 Směrnice ČAS č. 10/2015 – Jednací řád valných hromad KAS.

b) VH se s hlasem poradním účastní 3 členové výboru KAS a revizor KAS.

c) VH se účastní jako hosté MS KAS

 

David Bor – zástupce ČAS

ing. František Fiala

Eva Hejnová

Klára Maštalířová                            

5) Podle článku 5, odstavec 3 Jednacího řádu valných hromad KAS - Směrnice ČAS č. 10/2015 je valná hromada se schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny vyslaných delegátů. S ohledem na to, že v době zahájení jednání valné hromady bylo přítomno 75 % procent vyslaných delegátů, mandátová komise konstatuje, že valná hromada je usnášeníschopná.

 

předseda mandátové komise

Oldřich Klepek v.r.

Ostrava dne 22. března 2017

 

 

více

Zápis VH MSKAS

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

KONANÉ VE STŘEDU 22.3.2017

V 16.30 HODIN V RESTAURACI STADION

MĚSTSKÝ STADION OSTRAVA - VÍTKOVICE

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: David Bor – delegát ČAS, František Fiala, Eva Hejnová, Klára Maštalířová,

Omluveni: Buzek Michal, SVČ Fokus Nový Jičín, SK Prestar Opava, TJ Start Havířov

Neomluveni: TJ Sokol Kobeřice, TJ Krnov, SK Ostraváček, ŠSK Příbor, SK X-Air Ostrava,

 

Předseda MSKAS přivítal přítomné a navrhl, aby řídícím VH byl pan Václav Kubenka. Schváleno jednohlasně.

1.Zahájení

            Řídící VH Václav Kubenka přivítal přítomné delegáty a hosty.

 1. delegáti schválili program VH bez připomínek

2.

 1. Volba pracovního předsednictva - pracovní předsednictvo ve složení: Vlastimil Hoferek, Oldřich Zvolánek, Václav Kubenka, David Bor – delegát ČAS, bylo zvoleno jednohlasně.
 2. Mandátová komise: Oldřich Klepek – předseda, členové: Bohuslava Zvolánková, Hana Valčuhová – zvoleni bez připomínek.
 3. Volební komise – Zdeněk Duda – předseda, členové: Iva Heczková, Soňa Dudová – zvoleni bez připomínek.
 4. Návrhová komise: Ivo Polášek – předseda, Jana Kociánová, Jaromír Korbel - zvoleni bez připomínek
 5. Zapisovatelem jmenován Oldřich Zvolánek

 3. Zpráva předsedy o činnosti MSKAS v roce 2016

            Ve své zprávě předseda MSKAS zhodnotil činnost výboru MSKAS, dále se zabýval hodnocením činnosti klubů, rozhodčích, trenérů, činností SCM a SpS. Vyzdvihl přínos nové atletické haly v Ostravě pro rozvoj našeho sportu nejen v kraji, ale i v ČR. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

4. Zpráva o hospodaření MSKAS za rok 2016 a návrh rozpočtového záměru na rok 2017

            Podrobnou zprávu o hospodaření přednesla hospodářka Bohuslava Zvolánková. Ve své zprávě uvedla plnění rozpočtu zejména čerpání financí na pořádání Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců v hale i na dráze. Hospodaření v roce 2016 skončilo ve ztrátě 129.100,25 Kč.

            Seznámila VH s rozpočtovým záměrem na rok 2017 a seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2016.          

5. Zpráva revizní komise

            Zprávu revizní komise zpracovala a přednesla Hana Valčuhová – revizor MSKAS, VH vzala na vědomí.

6. Zpráva mandátové komise

            Pozvaných delegátů  32, přítomných 24, tj.  75%. Mandátová komise konstatuje, že VH usnášeníschopná.

7.Volby

Součástí zápisu je zpráva volební komise o volbě předsedy MSKAS, výboru MSKAS a revizora MSKAS.

8.Volba delegátů MSKAS na VH ČAS

            Viz.zpráva volební komise.

9. Diskuze

 • Černý upozornil na nesrovnalosti v evidenci oddílů a klubů, zmínil brožuru Moravskoslezské atletické soutěže 2017, požádal, aby všichni v přihláškách k soutěžím uváděli správné adresy a telefony.
 • Fiala poděkoval za práci předsedovi MSKAS V.Hoferkovi, D.Bor vyslovil rovněž díky za práci dlouholetému předsedovi V.Hoferkovi, celému výboru a popřál mnoho úspěchu nově zvoleným členům výboru MSKAS. Dále vyslovil díky za organizaci závodů v MS kraji a do budoucna vyslovil přání, aby cíl, kterým je kontinentální finále v září 2018, byl úspěšný.

10. Schválení návrhu na usnesení

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení, usnesení bylo schváleno všemi hlasy a je přílohou tohoto zápisu.

11. Závěr VH provedl Václav Kubenka a konstatoval, že všechny body jednání byly vyčerpány a popřál všem mnoho úspěchů v osobním a sportovním životě a VH ukončil.

 

Zapsal: Oldřich Zvolánek, sekretář MSKAS

Ověřovatelé zápisu :   Aleš Miko

                                 Emílie Szmeková

více

Usnesení VH MSKAS

více

Revizni zprava KAS 2016

Revize účetnictví za rok 2016 -  Moravskoslezského krajského atletického svazu.

Revize byla provedena ve dnech 13.3.2017 – 16.3.2017.

Ke kontrole byly předloženy veškeré potřebné doklady. Všechny doklady  jsou průběžně zakládány  do složek dle jednotlivých měsíců v časovém sledu jak byly doručeny a zaúčtovány.

Se zprávou o hospodaření Vás seznámila pí. Zvolánková, ve zprávě jsou uvedeny veškeré pohyby na účtech, celkové příjmy a výdaje.

V roce 2016 byly také přijaté příspěvky na činnost pro SCM Třinec 124 500,-Kč a SCM Ostrava ve výši 372 000,-Kč, doklady zahrnuté do těchto dotací jsou řádně označeny čísly dotace. Příspěvek z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu činnosti byl ve výši 119 858,-Kč, Také tyto doklady jsou označeny.

K vedení účetnictví nejsou připomínky.

 

Hana Valčuhová

za revizní komisi

16.3.2017

více

Moravskoslezské atletické soutěže 2017

více

Pozvánka na valnou hromadu Moravskoslezského krajského atletického svazu

Ve středu 22. března 2017 se začátkem v 16.30 hodin v restauraci STADION, Závodní ulice 2891/86,703 00 Ostrava 3 na Městském stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

PROGRAM:

1.zahájení
  a) schválení programu VH
2.volba komisí    
  a) volba předsedy zasedání VH
  b) volba mandátové komise
  c) volba volební komise
  d) volba návrhové komise
  e) jmenování zapisovatele VH
3.výroční zpráva předsedy MSKAS o činnosti v roce 2016
4.zpráva o hospodaření MSKAS v roce 2016 a návrh rozpočtového záměru na rok 2017, schválení účetní závěrky
5.zpráva revizní komise
6.zpráva mandátové komise
7.volba předsedy, členů výboru a revizora MSKAS
8.Volba delegátů na VH ČAS
9.diskuze, různé
10.schválení návrhu na usnesení
11.závěr VH

 

Podle článku 5 odstavce 3 směrnice ČAS č. 10/2015- Jednací řád valných hromad KAS, je delegátem vyslaným oddílem/klubem-členem Moravskoslezského KAS (dále jen člen MSKAS), NA ZASEDÁNÍ VH VŽDY OSOBA, KTERÁ JE PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OPRÁVNĚNA JEDNAT ZA ČLENA  MSKAS A JAKO TAKOVÁ JE ZAPSÁNA DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH A V PŘÍPADECH, KDY JE PODLE ZÁPISU VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU OPRÁVNĚNO ZA ČLENA MSKAS JEDNAT VÍCE OSOB, NEŽ JAKÝ JE POČET DELEGÁTŮ, KTERÝ MŮŽE ČLEN MSKAS PODLE STANOV ČAS K ÚČASTI NA JEDNÁNÍ VH VYSLAT, MUSÍ ČLEN MSKAS JÍM VYSLANÉ DELEGÁTY K ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VH PÍSEMNĚ ZMOCNIT. PLNÁ MOC MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA NEJPOZDĚJI DO ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ VH.

Pozvánka platí pro jednoho delegáta vyjma klubů/oddílů :

Sdružení sportovních klubů Vítkovice-atletický klub 6 delegátů

Sokol Opava 3 delegáti

TJ TŽ Třinec 2 delegáti

Atletika – Poruba 2 delegáti

 

Dále pozvánka platí pro stávající členy výboru MSKAS a pozvané hosty.

více

Zápis č.2 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni

Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka, Buzek, Černý,

 

Omluveni

Valčuhová, Duda

 

Kontrola zápisu 

 • Knihy 120 let atletiky vydány členům MSKAS,
 • Olomouc 11.1. – pracovní schůze, domluvena termínovka, vč.soutěží družstev, kros uspořádá Hodonín, brožura letních soutěží bude dokončena do konce března (Šoba, Černý),
 • Rozhodčí – platná směrnice o rozhodčích je od 1.10.2016, přihláška na rozhodčího 3.třídy se podává přes atletický oddíl, 2.třída ke krajské komisi rozhodčích a 1.třída ke komisi ČAS, směrnici lze nalézt na stránkách atletika.cz,
 • čestný člen – návrhy se předkládají na výbor MSKAS, předkládají členové výboru, na titul může být navržen ten, kdo dosáhl 60-ti let věku a po dobu nejméně tří celých funkčních období, úspěšně pracoval ve výboru MSKAS, nebo ten, kdo úspěšně pracoval dlouhodobě v atletice jako trenér či jinak se zasloužil o rozvoj atletiky, předseda MSKAS po skončení svého funkčního období (3x4roky) může obdržet titul Čestný předseda MSKAS, zatím známí Čestní členové MSKAS – pánové Velecký, Mokeš, Ranný, Cempírek,

 

Podle plánu práce 

 • hodnocení MMaS – krajských přeborů v hale, velký zájem a účast závodníků, organizačně a technicky probíhaly závody vesměs na vysoké úrovni, členové MSKAS doporučují u žáků provádět přísnější výběr, nepovolit start všem přihlášeným, kritika byla zejména na pořádání vícebojů – nešel rozhlas v tunelu (už opraveno na dalších závodech fungoval), změny v časovém pořadu byly hlášeny pozdě, chyba byla ve zvyšování u skoku do výšky, ve vícebojích má být stále po dvou cm., nebyly dodrženy časové intervaly odpočinku závodníků, půl hodiny mezi disciplínami, pro trenéry nebyly včas poskytovány informace o změnách,
 • MSKAS se dále podílel na pořádání MČR Gigant, vynikající výkony – 6 nových rekordů ČR, v průběhu závodu došlo bohužel k incidentu u vrhu koulí, kdy koule šla mimo ochrannou síť a zasáhla odrazem závodnici při běhu na 400m, která spadla a přes ní spadla ještě jedna závodnice, tuto situaci bude řešit krajská komise rozhodčích ve středu 1.3.2017,
 • Příprava VH – p.Zvolánek předložil materiály na VH MSKAS, po úpravách byla schválena pozvánka, která bude rozeslána nejpozději 22.2.2017, VH se koná podle jednacího řádu, který schválil ČAS dne 13.10.2015 a je platný od 1.11.2015, lze nalézt na stránkách atletika.cz, stejně tak letošní volební VH se bude konat podle volebního řádu ze dne 12.4.2016, který je platný od 1.5.2016, rovněž na stránkách atletiky, tajemníkem volební komise byla jmenována Iva Heczková, ke které musí být zaslány návrhy na kandidáty do výboru MSKAS, nejpozději 10 dní před konáním VH MSKAS, tzn.12.3.2017, adresa: iheckova@seznam.cz, kandidátní lístek musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, souhlas kandidáta a jméno toho, kdo kandidáta navrhuje, VH volí předsedu MSKAS a po té bez funkcí další členy výboru, revizora zvlášť, zvolený výbor poté zvolí ze svých členů pracovníky do těchto funkcí: místopředseda, sekretář, hospodář, předseda sportovní komise, předseda komise rozhodčích, předseda trenérské rady, předseda komise mládeže, předseda archivní komise, členové výboru (komise mládeže), celkem tedy 12 členů, přičemž revizor má hlas poradní, s právem zúčastňovat se schůzí, výbor MSKAS navrhuje dva kandidáty do výboru ČAS, místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek, předseda komise mládeže ČAS Miroslav Mařádek, na VH ČAS  budeme volit 10 delegátů, další 4 delegáti jsou přímá volba z klubu/oddílu: Atletika Poruba, Sokol Opava, SSK Vítkovice, TJ TŽ Třinec, celkem tedy 14 delegátů, VH ČAS se koná 22.4.2017 v Nymburce,
 • Zpráva o hospodaření – hospodářka MSKAS informovala o finanční situaci kraje a přípravě na účetní závěrku, která musí být hotova do 30.3., celková zpráva o hospodaření i účetní závěrka bude přednesena na VH MSKAS po kontrole revizorem, výbor MSKAS bere na vědomí,

Různé

 • Výborný 25.ročník Beskydské laťky, laťku sledovalo na 4.000 úžasných diváků,
 • Klepek informoval o brožuře Ostravské kalendárium, je v něm celkem 516 záznamů, z toho 24 o atletice, pro zajímavost - atletický stadion se stal 2x stavbou roku dle různých kritérií,
 • Kubenka informoval o možnosti objednat pro rozhodčí polokošile cca za 200,-Kč/kus, o zakoupení rozhodne nový výbor MSKAS,
 • Zvolánek informoval, že 7.4. - 8.4. proběhne školení trenérů žactva, přihlášky na adresu ssk.vitkovice@volny.cz, dle nových směrnic ČAS, se může na trenéra 3.třídy hlásit pouze nositel titulu trenér žactva s dvouletou praxí.

 

Termín VH MSKAS je 22.3.2017 v 16,30 – Restaurace Stadion, Ostrava

více

Mistroství České Republiky juniorů, juniorek, dorostencu a dorostenek v hale

více

Pořadí klubů podle bodování prvních 10ti v mistrovských disciplínách jednotlivých kategorií

více

Nový web a e-mail TJ Start Havířov

Vážení přátelé a kolegové,

s koncem roku jsme měnili vizuální identitu oddílu a rozhodli se i pro nový web, nově nás tedy hledejte na:

www.atletikahavirov.com

Budeme používat i nový mail:

info@atletikahavirov.com

Mějte se hezky, s pozdravem Tomáš Kopecký

--
Tomáš Kopecký
Vedoucí trenér SpS TJ Start Havířov
Místopředseda OA TJ Start Havířov
tel.:721600632
www.atletikahavirov.webnode.cz

více

Rozdělení kol soutěže družstev 2017

více

Zápis ze schůze sportovně technické komise Moravy a Slezska

Přítomni:
dle prezenční listiny

Jednání se zúčastnilo celkem 40 osob

Úvodem přivítal M.Hrabal všechny zúčastněné, seznámil přítomné s programem jednání.


1. Zhodnocení sezóny 2016
Soutěže družstev a jednotlivců na Moravě 2016 proběhly bez problémů, nebyly žádné protesty, řídící soutěží pracovali na úrovni, pořadatelé splnili všechny požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Žádost na řídící pracovníky – zasílejte včas závěrečné tabulky soutěží družstev na adresy J.Šoby a V.Černého.

2. Mistrovství MMaS v hale 2017
Koná se 4.2. v Ostravě pro všechny pro kategorie M, Ž, J, D, pro tyto kategorie je startovné 150,-Kč/osoba, pro ostatní kraje vč.Vysočiny startovné 300,-Kč /osoba, slovenští závodníci 10EUR/osoba. Dne 3.2. MMaS st. a ml.žactva, startovné viz.výše (jako M, Ž.), MMaS víceboje 14.-15.1. (startovné 150,-Kč za jednodenní víceboj a 300,-Kč za dvoudenní).

3. MMaS na dráze 2017
Viz.příloha

4. Ekonomika
Náklady na uspořádání halových mistrovství, mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn.víceboje 25.000,-Kč – hala, léto všechna mistrovství 25.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun.a dor. – příspěvek pořadateli  40.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn.půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
Platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2017 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2017 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848 / 0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která byla schválena na jednání 5.1.2008, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
Pro rok 2017 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 4.000,-Kč od každého kraje, celková částka je 16.000,-Kč.

5. Ročenka 2016
Ročenka 2016 je dokončena a bude umístěna na stránky ČAS. B.Vrána zaslal ročenku na kraje a do 20.1.2017 očekává opravy a připomínky k ročence, zpracuje je, pak bude ročenka umístěna na stránky ČAS a oficiálně rozeslána. Hospodář MSKAS zaplatí odměnu zpracovatelům ročenky na smlouvu o provedení práce, následně budou náklady rozfakturovány jednotlivým krajům.

6. Soutěžní brožura 2017
Bude zpracována do konce února 2017 dvojicí pánů Černý, Šoba a rozeslána mailem k připomínkám, opět je v pravomoci krajů, zda si ji pro své potřeby vytisknou a nebo, zda bude jen v el.podobě. Žádáme všechny kluby a oddíly, aby co nejdříve nahlásili p.Černému závody, které pořádají v průběhu roku 2017, pokud tak dosud neučinili.

7. Diskuze
•    P.Černý – otevřena otázka přihlášek ml.žactva jednotlivců na MMaS v hale 3.2.2017 – u st.žactva bude proveden výběr, u ml.žactva byl návrh, aby z každého klubu na všechny disciplíny bylo přihlášeno 5 chlapců a 5 dívek, varianta s přeložením MMaS na březen nebyla schválena, p.Zvolánek byl pověřen, aby vydal úřední zprávu o omezení startů ml.žactva a rozeslal na všechny moravské kluby, termín 12.1.2017
•    Pro soutěž družstev ml.žactva bylo navrženo a schváleno, aby z každého kraje do finále postoupila 3 družstva, takže finále bude 12-ti utkání,
•    Dále byl schválen převod družstev Přerova B a Prostějova do skupiny druhé ligy E ze skupiny F
•    Žádáme kraje, kluby, aby navrhly ze svých řad řídící pracovníky soutěží pro II.ligu mužů skupina F, dále pro juniorky a dorostenky – na adresu p.Šoby,
•    P.Černý navrhl vznik Moravskoslezského běžeckého poháru s tím, že by každý kraj navrhl jeden běžecký závod, který již pořádá, celkem by se jednalo o 4-6 závodů, které by na konci roku byly vyhodnoceny, zpracováním návrhu pověřen p.Černý a Sadil, soutěž připravit pro rok 2018,
•    Vyzýváme všechny kluby, aby nahlásily do konce ledna p.Černému akce, které budou pořádat v letní sezóně 2017, aby mohly být zařazeny do soutěžní brožury, dále žádáme všechny kluby, zejména ty, co neposlaly přihlášky k činnosti, aby veškeré změny v adresách, číslech účtů apod.nahlásily do konce ledna na adresu p.Šoby, který změny zpracuje,
•    P.Zvolánek upozornil na nutnost správného konání volebních valných hromad v roce 2017 ve všech krajích, VH se musí uskutečnit dle stanov ČAS podle čl.16, kde je vypsáno základních 10 bodů k průběhu VH, dále je nutno dodržet jednací řád VH ze dne 13.10.2015 s účinností od listopadu 2015, dále je nutno dodržet volební řád VH ze dne 12.4.2016 s účinností od 1.5.2016, je opravdu nezbytné postupovat dle těchto předpisů tak, aby VH byly platné, zmíněné dokumenty jsou k nahlédnutí na webu ČAS – p.Topinka podrobně rozebral legislativní náležitosti VH, upozornil na to, že kdo z oddílů a klubů ještě nezměnil stanovy, tak je nutno to udělat v co nejkratší době, platí i pro výbory KAS, upozornil, že VH by se jako delegáti měli zúčastnit pouze lidé, kteří jsou uvedeni v rejstříku u Krajského soudu, jako osoby, které jsou oprávněny jednat za oddíl či klub, pokud se VH zúčastňují osoby, které nejsou uvedeny v rejstříku, musí mít plnou moc,
•    P.Zvolánek oznámil termín VH ČAS – 22.4.2017 a jmenoval prozatím známé kandidáty do předsednictva ĆAS – Jiří Topinka na předsedu ekonomické komise ČAS, Oldřich Zvolánek na místopředsedu ČAS a Miroslav Mařádek na předsedu komise mládeže ČAS, uvažovaný kandidát na předsedu komise rozhodčích Aleš Novotný oznámil, že z pracovních důvodů nebude kandidovat,
•    P.Topinka vyzval k podpoře těchto kandidátů a žádal, aby se moravské kraje sjednotily na kandidátech a nedávaly na jednu funkci dva kandidáty proti sobě, tím je dán předpoklad úspěšné volby do předsednictva ČAS,
•    P.Hrabal řekl, že pokud se objeví ještě jiní kandidáti, je nutno se domluvit a jít do voleb s jednotnou kandidátkou.

Jednání ukončil M.Hrabal, poděkoval všem za pracovní přístup k projednávaným bodům, všichni účastníci vyjádřili spokojenost s vytvořenými podmínkami k jednání.

více

Propozice pretekov Olympijských nádejí krajín vyšehradskej skupiny v atletike

více

Zápis č.1 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka, Valčuhová, Duda

Omluveni
Buzek, Černý,

Kontrola zápisu
-    P.Šoba poslal seznam oddílů, které nepodaly přihlášku do soutěže družstev, i když jsme je vyzývali k zaslání přihlášky i v případě, že jejich družstva nebudou soutěžit, jmenované oddíly byly oloveny p.Zvolánkem, aby do 11.1. svou přihlášku zaslaly k rukám p.Šoby,
-    Knihy 120 let atletiky jsou v Praze na ČASu připraveny k vyzvednutí

Podle plánu práce
-    Na jednání do Olomouce ve středu 11.1. se za KAS zúčastní p.Hoferek, Szmeková, Nejezchleba, Černý, Zvolánek, Zvolánková, odjezd od stadionu v 16,00 hodin,
-    V hale proběhly krajské přebory, velká účast závodníků, skvělá příprava na MMaS, do budoucna hned v rozpise rozdělit výšky a dálku na mladší a starší žactvo, startovné ponechat ve výši 100,-Kč za osobu,
-    P.Zvolánková informovala o finančním výsledku krajských přeborů, je předpoklad, že závody nebudou prodělečné, rovněž je připravena na zajištění MMaS,
-    5.1. byli nominováni rozhodčí na všechny závody v hale, informaci podal p.Kubenka,
-    Závodní kancelář bude pracovat pod vedením p.Černého ve spolupráci s firmou ON_LINE, po organizační stránce všechny závody zajišťuje p.Zvolánek,
-    P.Černý připraví ve spolupráci s p.Zvolánkem termínovku, která bude schválena na jednání v Olomouci,  

Různé
-    Na MMaS ve vícebojích startovné na vložené disciplíny 100,-Kč, na chůzi 100,-Kč - kategorie od st.žactva výše,
-    P.Klepek  - podrobný rozbor přípravy VH (počty delegátů, volební komise, pozvánka atd.), do příští schůze MSKAS technicky vše připravit podle jednacího řádu, zodpovídá p.Zvolánek,
-    P.Klepek zpracoval seznam jubilantů pro rok 2017, jednotlivým oslavencům budou zasílány gratulace,
-    P.Zvolánek zajistí výklad k rozhodčím – jestli musí být členem klubu, co vlastně nový adept na rozhodčího musí splňovat, rovněž je nutno obnovit zásady pro udělování titulu čestný člen MSKAS, úkol pro p.Zvolánka,
-    P.Duda oznámil, že nebude kandidovat do příštího volebního období výboru MSKAS, navrhuje nového kandidáta – Stanislav Šuška z AK Poruba,
-    P.Szmeková pozvala všechny na 11.2. do Třince, kde se koná Beskydská laťka,
-    P.Klepek upozornil na článek MF Dnes z 30.12.2016, kde je obsáhlý rozhovor s předsedou ČAS,
-    Žádáme kluby, aby zvážily své kandidáty do výboru MSKAS na nové čtyřleté období – duben 2017 – duben 2020, případné návrhy zaslaly k rukám p.Zvolánka, sekretáře MSKAS,
-    Na komisi mládeže do výboru ČAS doporučuje výbor MSKAS pana Miroslava Mařádka z TJ Slezanu Opava

Termín VH MSKAS je 22.3.2017 v 16,30 – Restaurace Stadion, Ostrava

Termín příštího jednání – pondělí 20.2.2017
16,00 hodin – zasedací místnost SSKV

Zapsal: O.Zvolánek

více

Athletics Indoor Ostrava II

více

Athletics Indoor Ostrava I

více

Pozvánka na jednání předsedů, hospodářů, STK a řídících pracovníků

Pozvánka na jednání předsedů, hospodářů, STK a řídících pracovníků, které se uskuteční ve středu 11. ledna 2017 od 17,00 hod. v klubovně AK Olomouc

Program:

 1. Vyhodnocení sezóny 2016 Šoba, Černý
 2. Organizace soutěží 2017 /losování družstev, jednotlivci/ Šoba, Černý               
 3. MMS – hala + dráha /financování, medaile, diplomy…/ Zvolánek
 4. Ročenka 2016 Vrána
 5. Soutěžní brožura, zpracování Zvolánek, Černý,Šoba
 6. Diskuse, různé – VH krajů, ČAS, volby apod.

Těšíme se na shledání v Olomouci ,

 

Oldřich Zvolánek v.r.                                                            Miroslav Hrabal v.r.

více

Zápis č.9 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni

Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Buzek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka

Omluveni

Duda, Černý, Valčuhová

Kontrola zápisu

 • Soutěže družstev ml,žactva pro rok 2017 ponechat tak, jako v roce 2016, bude akceptován návrh St.Šušky, do soutěží přidat vytrvaleckou trať 1500m ml.žákyně,
 • Hoferek informoval že na jednání výboru ČAS neprošel návrh moravských krajů, přidat na organizaci soutěží družstev 10.000,-Kč, takže celková suma by byla pro pořadatele 40.000,-Kč, ač byl materiál rozeslán na kraje včas, nikdo z předsedů krajů tento návrh nepodpořil, kromě předsedy PAS Vladimíra Tikala, je s podivem, že předsedové vše akceptují a na výboru ČAS nemají zájem řešit jakékoli záležitosti i když to je v jejich pravomoci,
 • F-M odstoupil ze zařazení do struktury SpS z důvodu nevyhovujících podmínek pro oddíl ze strany ČAS, výbor oddílu F-M neakceptuje tyto podmínky zejména trvalý pracovní poměr vedoucího trenéra, předseda p.Nejzchleba napsal v tomto smyslu dopis předsedovi ČAS p.Varhaníkovi,

 

Podle plánu práce

 • Halová sezóna se rozeběhla, první závod mezikrajové utkání žactva proběhlo na výborné úrovni, dále nás čekají dva závody Vánoční haly žactva, naplno se rozjede sezóna 2017 7. a 8. ledna krajskými přebory, v plném proudu je příprava MČR gigant 18. a 19.února a zároveň se připravuje mezinárodní atletický mítink 14.února, další závody jsou ve schválené termínovce,
 • Zvolánek předložil plán práce na první pololetí 2017, po krátké diskuzi byl schválen a bude přílohou tohoto zápisu, dne 11.1. se v Olomouci koná setkání klubů a oddílů – příprava letní sezóny, rozlosování soutěží, pozvánky budou zaslány,
 • Kubenka informoval o nominaci rozhodčích na závody v hale, další nominace proběhne 5.1.2017 na semináři rozhodčích v restauraci stadion v Ostravě,
 • Hoferek zhodnotil atletickou sezóny roku 2016, výbor se scházel pravidelně, hodnotil soutěže a další akce, které se v MS kraji konaly, nebyly žádné velké problémy, takže se dá říci, že sezóna proběhla na výbornou, na závěr poděkoval všem za práci v uplynulé sezóně,

 

Různé

 • Polášek informoval o jednání předsedů svazů MS KO ČUS, která se konala 1.12 2016, byly projednávány dotace MŠMT program VIII. a program IV. S tím, že program VIII. - žádosti byly prodloužen do 15.12., program IV. Údržba se může podávat pouze prostřednictvím okresů nebo svazů, jinak žádosti nebudou akceptovány, byla podána informace o volbách do hejtmanství, náměstkem pro sport se stal pan Folwarczný, MS kraj rozdělí na sport celkem 29 mil.Kč, už je zde podáno na 300 žádostí, tvoří se nový program na podporu vrcholového sportu kde bude rozděleno 27 mil.Kč, doporučujeme sledovat stránky MS kraje, dále proběhla informace o okresních regionálních sdruženích a jejich činnosti, jedním z důležitých bodů byly informace o osmé Olympiádě dětí a mládeže v roce 2017, koná se v Brně, celkem se bude soutěžit ve 23 sportech, výprava MS kraje bude mít na 300 osob, 2.3.2017 bude vyhlášení nej.sportovce kraje v zařízení GONG – Dolní oblast Vítkovice,
 • Krajská volební VH ČUS se bude konat 24.5.2017
 • Szmeková informovala o 30.ročníku Vánoční laťky v Třinci, zejména v soutěži dívek vysoká úroveň,
 • Klepek dotaz na knihu ke 120 letům trvání atletiky v ČR, MSKAS objedná na ČASu 12 knih, zodpovídá p.Zvolánek,
 • Kubenka poděkoval za práci všem školitelům při školení rozhodčích, zejména p.Fialovi a Klepkovi, předseda MSKAS vyslovil dík i p.Kubenkovi za celoroční práci,
 • Nejezchleba informoval o tom, že bude pokračovat soutěž přípravek Beskydský pohár i Atletická liga,
 • Zvolánek informoval, že byly rozeslány přihlášky do soutěží družstev pro moravské kraje s tím, že oddíly byly požádány, aby přihlášku vyplnily i v případě, že se do soutěží družstev nehlásí, koneční termín podání přihlášek je 16.12.2016,
 • Zvolánek informoval, že VH ČAS bude 22.4.2017 následně výbor ČAS 15.4.2017 v Pardubicích, VH MSKAS dle schváleného plánu práce bude 22.3.2017 v 16,30 hodin na Městské stadionu v Ostravě,

 

Výbor MSKAS přeje všem krásné svátky vánoční, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2017.

Termín příštího jednání – pondělí 9.1.2017

16,00 hodin – zasedací místnost SSKV

 

Zapsal: O.Zvolánek

více

Plán práce na I. pololetí 2017

9.1.2017


1. příprava jednání na schůzi krajů dne 11.1.2017 - Olomouc

2. příprava MMaS Ostrava, krajských přeborů

   * finanční zajištění - B.Zvolánková

   * rozhodčí - V.Kubenka

   * záv.kancelář –V.Černý

   * organizační - O.Zvolánek

3. příprava letní sezóny – V.Černý, O.Zvolánek

4. různé20.2.2017

1. hodnocení MMaS v hale, krajských přeborů – V.Černý,O. Zvolánek

2. příprava VH – V.Hoferek, O.Zvolánek, B.Zvolánková

3. zpráva o hospodaření za rok 2016 – B.Zvolánková

4. různé


22.3.2017 (středa)

Valná hromada – 16,30 hodin

Sraz výboru MSKAS v 16,00 hodin (restaurace Stadion)

24.4.2017

1. hodnocení VH ČAS,MSKAS - V.Hoferek, O.Zvolánek

2. příprava soutěží na dráze, krajské přebory, MMaS – V.Černý

3. různé

22.5.2017

1. příprava ZT, průběh Čokoládové tretry a dalších pořádaných akcí

2. různé

19.6.2017

1. celkové hodnocení činnosti MSKAS za I.pololetí – V.Hoferek

2. průběh soutěží na dráze, hodnocení – O.Zvolánek

3. plán práce na II.pololetí – O.Zvolánek

4. různé

Na každém jednání výboru MSKAS je projednávána zpráva o hospodaření.

více

Termínová listina - Halové soutěže 2017

více

Zápis č.8 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Buzek, Klepek, Černý, Vlačuhová, Nejzchleba, Szmeková, Polášek

Omluveni
Duda, Kubenka

Hosté:
Hoferková, Fiala


Kontrola zápisu
- P.Szmeková podala podrobnou informaci o letošním ročníku poháru CORNY, vše proběhlo bez problémů, za finále díky opavským pořadatelům,
- Informace o SpS – z našeho kraje obhájila všechna svoji činnost na další 4 roky, nově zařazen F-M, bohužel nebyl zařazen Bohumín, protože včas nepodal přihlášku do výběrového řízení,

Podle plánu práce
- P.Černý předložil návrh definitní termínové listiny pro halové soutěže, znova diskuze o změně termínu víceboje a krajské přebory, bylo definitivně rozhodnuto, že krajské přebory se budou konat první lednový víkend a v době krajských přeborů proběhne MMaS ve vícebojích a to 14. a 15.1.2017, vzhledem k předpokládanému velkému počtu přihlášených, zejména v kategoriích žákyň, byl zrušen návrh na začátek vícebojů v pátek 13.1. a zahájení bude 14.1. v 10,00 hodin, p.Černý požádá Olomouc o zaslání rozpisu na jejich soutěže tak, aby mohla být co nejdříve zpracována halová brožura,
- Všechny soutěže MMaS družstev, MČR družstev proběhly bez problémů, nikde nebyly větší vady, pouze připomínka k MMaS v přespolním běhu – byl přeložen termín pořádání, nebylo včas oznámeno a určitě to bylo na úkor účasti na tomto mistrovství, je třeba, pokud k takové změně dojde, aby pořadatel včas oznámil změnu termínu,
- P.Nejezchleba podal podrobnou zprávu o Beskydském poháru přípravek, velmi úspěšná akce, každého závodu se zúčastnilo průměrně 130 dětí, zároveň zhodnotil první ročník atletické ligy minipřípravek, rovněž velmi úspěšná soutěž, každého závodu se zúčastnilo průměrně 140 dětí, obě soutěže vyhrála Kopřivnice, výbor MSKAS věří, že úspěšná soutěž bude pokračovat a najde se dost kvalitních pořadatelů,
- P.Zvolánková podala zprávu o čerpání rozpočtu MSKAS, výbor MSKAS bere na vědomí bez připomínek,

Různé
- P.Nejezchleba informoval o Hornické desítce, vynikající závod, téměř 3 tis.účastníků, ke skvělé atmosféře přispělo krásné počasí, výbor MSKAS schvaluje příspěvek na závod ve výši 25 tis.Kč,
- P.Szmeková informovala o vánoční laťce v Třinci, která se bude konat 19.12.
- P.Klepek informoval o školení rozhodčích, které proběhlo 18.-19.11., vyškoleno 17 rozhodčích 3.třídy, výbor MSKAS vyslovuje poděkování organizátorům školení – p.Kubenkovi, Fialovi a Klepkovi, v této souvislosti p.Klepek upozornil, že 5.1.2017  v 16,30 proběhne seminář ostravských rozhodčích na Městském stadionu,
- P.Zvolánek informoval, že letos proběhla i 2 školení trenérů, které vedla p.Vandrolová - 4.třída – trenér žactva – 19 vyškolených, trenér TAP – 5.třída – 28 nových trenérů, p.Vandrolové a všem školitelům patří velký dík,
- P.Černý informoval o návrhu o možnosti uspořádání Moravského běžeckého poháru pro mládež (od žactva po juniory), maximálně 6 stávajících závodů, návrh připravit do 11.1., bude předložen na jednání klubů v Olomouci, připraví p.Černý, Sadil,
- P.Zvolánková informovala o zvýšení plateb rozhodčím pro rok 2017, zejména na mistrovské soutěže se náklady pořádajícím klubů zvýší, výplata se pohybuje ve výši 70,- až 120,-Kč/hodina,
- P.Zvolánek informoval o vzniku nového klubu v MS kraji – Běžecký klub Ludgeřovice, Nad Tratí 1281/6, 747 14 Ludgeřovice, předseda Martin Popek, tel.:605 282 415, mail: martinpopek@seznam.cz, bkludgerovice@seznam.cz, IČ: 05134692, členská základna zatím 20 členů,
- P.Nejezchleba upozornil, že je nutno dokončit téma rozdělení soutěže družstev ml.žactva tak, jak bylo diskutováno na oponenturách MSKAS, návrhy měly kluby zaslat k rukám Stanislava Šušky, je třeba tuto aktivitu oživit, uloženo ověřit p.Zvolánkovi,
- P.Zvolánek informoval, že podá jménem 4 moravských krajů na výboru ČAS 25.11. žádost o zvýšení příspěvku ČAS o 10 tis.Kč pro pořadatele soutěží družstev tak, jak mu bylo uloženo na setkání předsedů krajů na setkání v Olomouci 15.11.,
- Výbor MSKAS děkuje všem trenérům a oddílům, kteří měli své závodníky na MČR v přespolním běhu, kraj získal celkem 10 medailí, 3 – 4 – 3, největší podíl na úspěchy mají kluby SSK Vítkovice, F-M a Třinec,
- Jednání zástupců moravských oddílů se koná v Olomouci ve středu 11.1.2017 v 16,30 hodin na atletickém stadionu, pozvánky budou ještě rozeslány, zodpovídá p.Zvolánek.

 

Termín příštího jednání – pondělí 12.12.2016 16,00 hodin – zasedací místnost SSKV

Zapsal: O.Zvolánek

 

více

Zápis ze schůze krajských atletických svazů

Za kraje přítomni:
KAS olomoucký: Hrabal, Klvaňa, Sadil, Dočkal
KAS jihomoravský: Šoba, Ošlejšek
KAS zlínský: Uherka, Tichavský,
KAS moravskoslezský: Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Černý

Uvítání a zahájení jednání provedl Mgr.Hrabal

1)   Vyhodnocení sezóny 2016 (Černý, Šoba)          
- soutěže na Moravě v roce 2016 proběhly bez problémů, nebyly žádné protesty, řídící soutěží pracovali na úrovni, pořadatelé splnili všechny požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Morava byla úspěšná v soutěžích mládeže na MČR. Malá chyba se stala na MMaS ml. žactva – družstva -  ve Znojmě, kde omylem bylo přehozeno 1. a 2. místo. V průběhu měsíce října to bylo napraveno.

2)   MMaS – hala               
- p.Zvolánková informovala o vyúčtování za MMaS v hale v Ostravě v únoru 2016.
- díky dotaci z ČASu ve výši 60.000,- Kč se podařilo pokrýt náklady tak, že vyúčtování skončilo se ztrátou pouze 35.000,- Kč. Pro rok 2017 nebude žádná dotace na MMaS z ČASu, každý kraj obdrží na krajská mistrovství 20.000,- Kč. Proto bylo navrženo, aby na halová mistrovství v Ostravě bylo vybíráno startovné ve výši 150,- Kč/osoba z moravských krajů, ostatní kraje včetně Vysočiny 300,-Kč. Slovenští závodníci 10EUR/osoba, startovné při MMaS – jednodenní víceboj 150,-Kč/osoba, dvoudenní víceboj 300,-Kč/osoba. Dále bylo rozhodnuto, že náklady na uspořádání halových mistrovství se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. všechna mistrovství v hale – 20.000,-Kč.
- hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží dle vystavených faktur.
- výpočet částek na úhradu soutěží v hale se vypočítává takto: daná částka (20.000,-Kč) dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů- výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.

3)   Soutěže na dráze
- zájemci o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2016 na adrese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží (velké ceny, memoriály apod.vč.běhů silničních, přespolních, do vrchu) – prosíme, aby jste opravdu termíny sdělili do výše uvedeného data!!!
- Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 25.000,-Kč, a další všechna mistrovství 30.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun.a dor. – bude příspěvek pořadateli 45.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn.půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
- platba startovního poplatku pro soutěže  družstev 2017 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2017 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848/0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která byla schválena na jednání 5.1.2008, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
- pro rok 2017 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 4.000,-Kč od každého kraje, medaile a diplomy pořadatel obdrží. Účastníci jednání se dohodli, že pokud budou vyrobeny medaile do konce roku 2016, budou v odpovídajících počtech předány na jednání moravských oddílů ve středu 11.1.2017 v Olomouci.

4)   Ročenka 2016
- zástupci krajů rozhodli, že v roce 2016 bude postupováno stejným způsobem jako v loňském roce. Zpracovatelé, pánové Vrána a Ondruška, za zpracování statistiky budou odměněni na smlouvu o provedení práce, hospodář MSKAS rozfakturuje jednotlivým krajům vynaložené náklady. Ročenka bude vyvěšena na stránkách jednotlivých krajů. Žádáme oddíly, které budou pořádat závody v prosinci 2016 v hale, aby výsledky zaslali co nejdříve k rukám p.Vrány. Zástupci krajů žádají, aby ročenka byla dokončena do 11.1.2017.

5)  Soutěžní brožura 2017 – dráha
- soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální, všude musí být uvedeny telefony a e-mail adresy. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedly na správnou míru (adresy, čísla účtů, IČ apod.). Brožuru na internetové vyvěšení připraví p.Černý ve spolupráci s p.Šobou. Za kvalitu a zpracování brožury zodpovídá MS kraj. P.Zvolánek rozešle přihlášky do soutěže družstev do 6.prosince 2016 tak, aby je oddíly vrátily vyplněné na adresu J.Šoby nejpozději do 20.12.2016. Žádáme, aby oddíly které se nepřihlašují do žádných soutěží, přihlášku vyplnili a odeslali na adresu J.Šoby tak, aby se dala do pořádku data pro evidenci klubů a oddílů v jednotlivých krajích. Velmi nutné! Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. P.Šoba po zpracování přihlášek rozešle přihlášená družstva na kraje před jednáním 11.1.2017.

6)   Diskuze a různé
- p.Hrabal navrhl, aby místopředseda ČAS p. Zvolánek zpracoval materiál, který bude předložen na výboru ČAS 25.11.2016 o zvýšení příspěvku na pořádání soutěží družstev řízených ČASem o 10.000,-Kč. V příspěvku pro rok 2017 nejsou zohledněny zvýšené náklady na rozhodčí, nájmy, certifikace časomíry a větroměrů apod. Oddíly si vlastně soutěže platí ze svých prostředků, letos zvýšen poplatek za družstvo na 6.000,-Kč. Procentuální účast příspěvku ČAS je velmi malá. S tímto návrhem souhlasili všichni zúčastnění. P. Zvolánek se zavázal, že materiál zpracuje a na výbor ČAS zašle.
- P.Dočkal blíže vysvětlil (upřesnil) financování soutěží družstev, přesto přítomní trvají na výše uvedeném návrhu
- P. Klvaňa navrhl, aby se iniciovalo z moravských krajů vytvoření České atletické unie s tím, že by vznikl Český atletický svaz pro české kluby a Moravský atletický svaz pro kluby moravské. V diskuzi okolo tohoto problému nebylo vysloveno závěrečné stanovisko a problém zůstal otevřený.
- P.Černý, Klvaňa, Šoba - podle známých statistických údajů ubývá ve všech disciplínách závodníků. V některých případech je to alarmující (víceboje, ale nejen ty). Je třeba najít systém, aby byli atleti udrženi v oddílech a družstvech. Je to zejména trenérská otázka a odměňování trenérů. P.Zvolánek reagoval na tento problém tím, že všechny kluby a oddíly mohou žádat prostřednictvím programu VIII na MŠMT, kde 50% přidělené částky se musí  využít na platy trenérů, ale je možno využít i celou přidělenou částku. Program VIII byl již vyhlášen a je třeba, aby KASy svým oddílům pomohli při žádostech o tuto dotaci. V roce 2016 bylo 1.000,-Kč na hlavu pro mládež od 6 do 18let. Pro rok 2017 je uvažováno částkou 2.000,-Kč, pokud bude žádost na dotaci vyplněna správně a včas, nabízejí se pro oddíly a kluby nemalé prostředky pro jejich činnost.
- P. Klvaňa, Černý, Šoba – diskuze k termínové listině – návrh změnit termín vícebojů z termínu 7.- 8.1. 2017 na termín  13.1.(pátek) - 14.1.(sobota), s tím že by v pátek začaly závody kolem 15:00hod. Krajský přebor dospělých MS kraje bude přesunut na neděli 15.1. 2017 a krajský přebor žactva na 12.2. 2017.
- P.Hrabal požádal, zda by bylo možné, aby při krajských přeborech MSKAS proběhly zároveň krajské přebory olomouckého KAS. Tento požadavek byl schválen.
- P. Zvolánek upozornil na termín valné hromady ČAS 22.4. 2017 – Nymburk. Na jeho příspěvek navázal Miroslav Hrabal s tím, že je třeba připravit se na volby na této VH, vybrat případně kandidáty, kteří by obstáli a zastupovali moravské kraje v předsednictvu ČAS. Zároveň platí příprava na VH pro všechny kraje, na kterých se musí zvolit delegáti na VH ČAS.

Termín jednání zástupců oddílů, klubů k letní sezóně proběhne ve středu 11.1.2017 od 16,30 hodin v zasedací místnosti AK Olomouc na stadionu, pozvánky na oddíly zašlou jednotlivé výbory KAS, ekonomické záležitosti řeší kraje jednotlivě.

Jednání uzavřel Mgr.Hrabal, poděkoval všem za konstruktivní přístup k projednávané problematice. Předsedové krajů poděkovali za skvělé podmínky vytvořené pro jednání.

Zapsal: Zvolánek

více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV DOROSTENCŮ A DOROSTENEK

více

Beskydský pohář přípravek

více

Dvakrát stříbro na mezikrajovém utkání žactva

Celkem 422 závodníků ze 136 oddílů celé České republiky bojovalo v neděli 5. června v Praze na mezikrajovém utkání staršího žactva. Skvělým způsobem zvládli souboj se svými vrstevníky reprezentanti Moravskoslezského kraje, kteří obsadili druhé místo v kategorii žáků i žákyň.Vynikající výsledek je dílem celého kolektivu, přesto je potřeba vyzdvihnout především ty, kteří přispěli do celkového hodnocení největším počtem bodů. V kategorii žáků vyhrál Tadeáš Formánek ze Sokola Opava běh na 60 m (časem 7,21), nja druhém místě skončili Martin Vaněk z SSK Vítkovice v tyči (370), Tomáš Grulich ze Sokola Opava v disku (42,06) a štafeta na 4x60 m ve složení Martynek, Vaněk, Holusha, Formánek. Pomyslné bronzové medaile vybojovali Adam Groda ze Sokola Opava v běhu na 100 m přek. (13,68), ostravský vícebojař Martin Vaněk, tentokrát však v dálce (596), a také smíšená štafeta na 4x300 m ve složení Holusha, Zahaluková, Moravec, Malíková. Pozadu s pódiovými úspěchy nezůstaly ani dívky. Barbora Malíková ze Sokola Opava vyhrála běh na 300 m časem 38,63, Bára Sajdoková z TŽ Třinec výšku (168) a Tereza Janíková ze Sokola Opava tyč (342). Třinecká Karolina Sasynová byla druhá v běhu na 600 m (1:36,16), Sára Škrobánková ze Sokola Opava v tyči (310) a druhé místo vybojovala také Eliška Kotkolíková z Atletiky Poruba v oštěpu (38,75). Výčet nejúspěšnějších reprezentantů uzavírá Zuzana Zdražilová ze Sokola Opava, která byla v hodu diskem třetí výkonem 34,19. Všem účastníkům mezikrajového utkání v Praze děkujeme za vzornou reprezentaci kraje a gratulujeme k stříbrným medailím.
Celkové pořadí na prvních třech místech, žáci: 1. Praha 174,5 bodů, 2. Moravskoslezský kraj 151,5, 3. Středočeský kraj 143. Žákyně: 1. Středočeský kraj 183, 2. Moravskoslezský kraj 168, 3. Praha 139.

více

Atletická hala Vítkovice byla dokončena

Stavba Atletické haly Vítkovice poblíž Ostrava Arény byla ke dni 30. 11. 2015 dokončena. Sportoviště s běžeckým oválem s šesti drahami v délce 200 metrů, osmi přímými drahami pro sprinty v délce 60 metrů, sektory pro skok do výšky, do dálky, o tyči a vrh koulí splňuje parametry Mezinárodní atletické federace IAAF. Součástí objektu je s halou propojený rekonstruovaný atletický tunel s rovinkou dlouhou 100 metrů. Atletické závody a další akce může sledovat 1012 sedících diváků, osm míst je vyhrazených pro hendikepované. Pro diváky bude k dispozici bufet u vstupu.

„Nová atletická hala spolu s rekonstruovaným městským stadionem posunula Ostravu zase o něco výše na žebříčku vyspělých evropských sportovních měst,“ konstatoval primátor Tomáš Macura. „Haly s kapacitou hlediště přes tisíc diváků mají ve střední Evropě pouze v Rakousku ve Vídni a v polském městě Spala. Nejen SSK Vítkovice, ale vlastně celá česká atletika má nyní k dispozici špičkově vybavené sportoviště umožňující celoroční přípravu včetně pořádání závodů v zimní halové sezóně. Věřím, že se ve spolupráci s Českým atletickým svazem podaří v Ostravě realizovat rozpracovaný projekt národního tréninkového atletického centra.“   

Kromě královny sportu budou halu využívat také hokejisté, fotbalisté a další sportovci v rámci své zimní přípravy, policisté, hasiči, studenti, školní mládež aj. S využitím haly k tréninkům mohou atleti počítat od ledna 2016, první závody mladých hasičů v atletickém tunelu se uskuteční ještě v prosinci, v lednu 2016 obstarají první zatěžkávací zkoušku haly celostátní atletické závody středoškoláků.

Celý sportovní komplex v Ostravě-Vítkovicích (městský stadion, atletická hala) byl vybrán do projektu Národních olympijských center (sedm míst v ČR) pro atletiku a fotbal.

Stavební práce na atletické hale začaly v září 2014, skončily 30. 11. 2015. V průběhu prosince 2015 budou dokončeny vnitřní interiéry a dojde k předání díla. Hlavním dodavatelem je společnost EKKL, a. s.
Provozovatelem atletické haly je společnost Vítkovice Aréna, a. s.

Financování projektu atletické haly:
Vysoutěžená cena: 337 mil. Kč bez DPH, 80 % uznatelných nákladů do maximální výše 279 213 899 Kč je hrazeno z ROP, zbytek financuje statutární město Ostrava.

více

Beskydský pohár finále 2015

Skončil 3. ročník Beskydského poháru přípravek

Třetí ročník seriálu závodů Beskydský pohár přípravek družstev uzavřel 1. října osmý finálový závod, který se uskutečnil na stadionu ve Frýdku-Místku. Zvítězil v něm smíšený tým Kopřivnice, před Třincem a družstvem Slezanu Frýdek-Místek A. Družstvo SSK Vítkovice obsadilo pátou příčku. Rekordní účast týmů i počtu závodníků svědčí o zájmu této věkové skupiny o tuto formu soutěžení. Seriál odstartoval v březnu Slezanským krosem ve Frýdku-Místku, pokračoval závody v Třinci, opět ve Frýdku-Místku, ve Valašském Meziříčí, ve Štramberku, v Ostravě-Porubě, v Kopřivnici a finálovým kláním ve Frýdku-Místku. Pohár byl vypsán pro chlapce a dívky ročníků narození 2004-2006, a přestože šlo především o klubové měření sil, má pochopitelně své vítěze v jednotlivých kategoriích mezi jednotlivci.
Konečné pořadí Beskydského poháru přípravek v soutěži družstev: 1. TŽ Třinec A 84 bodů, 2. AK EZ Kopřivnice A 81, 3. Slezan Frýdek-Místek A 74, 4. Atletika Poruba 62, 5. SSK Vítkovice 58, 6. TŽ Třinec B 42, 7. Slávia Havířov 28, 8. TJ Valašské Meziříčí 27, 9. Slezan FM B 24, 10. AK EZ Kopřivnice B 24, 11. Jäkl Karviná 13. Nejlepší výsledky v jednotlivých kategoriích, dívky, ročník 2004: 1. Zina Pindorová (TŽ Třinec), 2. Anna Cagašová (Slezan Frýdek-Místek), 3. Eva Kovaříková (TŽ Třinec), ročník 2005: 1. Markéra Sikorová (TŽ Třinec), 2. Ema Feilhauerová, 3. Adéla Tkačová (obě EZ Kopřivnice A), ročník 2006: 1. Patricie Pešlová, 2. Amálie Hanzelková (obě EZ Kopřivnice A), 3. Julie Hrčková (TŽ Třinec). Chlapci, ročník 2004: 1. Marek Sikora (TŽ Třinec), 2. Ondřej Pavelek, Vojtěch Pavelek (oba Slezan Frýdek-Místek), ročník 2005: 1. Vojtěch Frýdl (EZ Kopřivnice A), 2. Vojtěch Szcerba (TŽ Třinec B), 3. Ondřej Samiec (TŽ Třinec), ročník 2006: 1. Daniel Hanzelka (EZ Kopřivnice A), 2. Jan Klimas (Slezan Frýdek-Místek), 3. Vojtěch Raška (EZ Kopřivnice A).

více