Zpráva předsedy MSKAS Ostrava 22.3.2017 více

Archív

Zpráva předsedy MSKAS

Vážení přítomní.

V úvodu mého vystoupení Vás také srdečně pozdravuji a vítám na dnešní valné hromadě našeho atletického svazu, která letos bude volební. Koná se tak každé čtyři roky a to vždy rok po konání olympijských her. Kromě voleb do nového výboru KAS, pak budeme volit i 10 delegátů na valnou hromadu ČAS, která se uskuteční 22. dubna v Nymburku. Další čtyři delegáti jsou voleni přímo v klubech či oddílech a to v Atletika Poruba, Sokol Opava, SSK Vítkovice a TJ TŽ Třinec. Takže nás bude zastupovat na VH ČASu celkem 14 delegátů s hlasem rozhodujícím. Po zvážení pak výbor našeho KAS navrhuje k volbě do výboru ČASu Oldřicha Zvolánka na funkci místopředsedy ČASu a Miroslava Mařádka na funkci předsedy komise mládeže. Oba jmenovaní s tímto návrhem souhlasí. V následujících řádcích Vás chci stručně informovat o atletickém dění v našem kraji od minulé VH.

Výbor KAS se pravidelně scházel 1x měsíčně s výjimkou dvou letních, prázdninových, měsíců. Řídil se plánem práce, který byl zaměřen na aktuální atletickou problematiku v daném období. Tradičně příprava halové sezóny, letní sezóny, soutěže mimo dráhu, mistrovské i nemistrovské soutěže, školení a doškolování rozhodčích a v neposlední řadě průběžné sledování hospodaření našeho svazu. Kromě toho se výbor zabýval činností obou center talentované mládeže pod vedením Emilky Szmekové a Michala Buzka, sportovních středisek, činností sportovního gymnázia, ale i CISO. Každoročně vše vrcholí jejich podzimní- mi oponenturami na půdě našeho svazu. Od 1. ledna 2017 vešla v platnost aktualizovaná směrnice ČASu o článcích péče o talentovanou mládež a její prováděcí předpis pro léta 2017 – 2020, s tím, že veškeré jejich řízení, včetně SCM, přechází na ČAS.

Péče o talentovanou mládež patří mezi priority ČASu. Systém se opírá o tři základní pilíře, které tvoří, jak jsem se už zmínil, podle věku a zaměření SpS, SCM a SG. Jako nádstavba pak je to VSCM. Nejmladším dětem je určen projekt Atletika pro děti a od roku 2016 nový projekt Atletika pro radost zaměřený zejména na děti ve věku 6 – 11 let. K rozvoji žákovské a mládežnické atletiky přispívá celá řada soutěží. Mezi nejvýznamnější na celorepublikové úrovni patří Pohár rozhlasu, Atletický čtyřboj, Corny středoškolský pohár a nově i Štafetový pohár. Na úrovni našeho kraje jsou to známé motivační soutěže, jako je dlouhodobě známa Čokoládová tretra, dnes rozšířená po celé Moravě a částečně zasahující i do Čech. Dále zde patří Ostravský běžecký pohár, či pro ty nejmenší, 8-mi kolový Beskydský pohár družstev. Tyto soutěže určitě přispívají k popularizaci atletiky, když z těchto soutěží vyrostli někteří naši špičkoví atleti. Nyní něco málo z výsledků  těchto soutěží roku 2016 : Finále 48. Ročníku Poháru rozhlasu se konalo 7.6. ve středočeském Kolíně. Na startu se sešla nejlepší dívčí a chlapecká školní družstva z celé ČR. Jako vždy náš kraj, ale hlavně svou školu reprezentovala ZŠ Englišova z Opavy. Ve starších a mladších žácích škola zvítězila a děvčata v těchto kategoriích obsadila druhá místa. Republikové finále CORNY středoškolského poháru se uskutečnilo ve dnech 10. – 11.10. v Břeclavi. Zde zvítězili hoši z gymnázia Třinec s bodovým ziskem 9364 bodů. U děvčat pak vítěz krajského kola gymnázium F – M skončil na 15. místě s bodovým ziskem 6226 bodů. Děvčata nezopakovala bodový zisk s KK, kde získala 7590 bodů. Zřejmě družstvo z nějakého důvodu nebylo kompletní.

Poslední takovou mládežnickou soutěží na celostátní úrovni byl Štafetový pohár, který se koncem května uskutečnil v Čáslavi. Titul mezi 16-ti nejlepšími školami ČR získali již podruhé a navíc v rekordním čase, žákyně a žáci ZŠ Porubská 832 z Ostravy – Poruby. Všem těmto úspěšným školám blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy a celého našeho kraje.

Tak jako každý rok i v loňském roce patřili atleti našeho kraje mezi špičku české atletiky a to jak v soutěžích družstev, tak i v soutěžích jednotlivců. V mistrovských soutěžích jsme  měli zapojeno opět více jak 55 družstev ve všech věkových kategoriích. Tady jsou výsledky :  M ČR – muži AK SSK Vítkovice 7. místo, TJ Sokol Opava 9. místo, M ČR- ženy AK SSK Vítkovice 4. místo, TJ Sokol Opava 10. místo, Extraliga – muži AK SSK Vítkovice 7. místo, Extraliga – ženy AK SSK Vítkovice 3. místo, I. liga C – muži TJ Sokol Opava  1.místo, AO Slávie Havířov 3. místo, TJ TŽ Třinec 4. místo, I. liga C – ženy TJ Sokol Opava 1. místo, TJ TŽ Třinec   4. místo, TJ Slezan F – M 5. místo, II. liga E – muži TJ Jakl Karviná 3. místo, Atletika Poruba 6. místo, TJ Slezan F – M 7. místo, AK Bohumín 8. místo, II. liga E – ženy Atletika Poruba 4. místo, AK Bohumín 5. místo,

Soutěže mládeže :

M ČR – st. žáci TJ Sokol Opava 1. místo, AK SSK Vítkovice 2. místo, M ČR – st. žákyně TJ Sokol Opava 1. místo, TJ Slezan F – M 6. místo, AK SSK Vítkovice 10. místo, MMaS – ml. žáci TJ Sokol Opava 4. místo, Atletika Poruba 6. místo, MMaS – ml. žákyně AK SSK Vítkovice 3.místo, Atletika Poruba 4. místo, M ČR – dorostenci AK SSK Vítkovice 1. místo, TJ Sokol Opava 6. místo, M ČR – dorostenky AK SSK Vítkovice 2. místo, M ČR – junioři TJ Sokol Opava 4. místo, M ČR – juniorky TJ Sokol Opava 5. místo, TJ Slezan F – M 8. místo. Tolik k soutěžím družstev. Sami můžete posoudit jejich úspěšnost v rámci celé ČR. Můj názor je, že jsme obstáli velmi dobře, a že jsme svou vysokou úroveň zachovali i v porovnání s léty předešlými. Umístění jednotlivců nebudu zmiňovat, protože to bychom tady byli opět hodně dlouho.

V loňském roce bylo v našem kraji pořádáno mnoho atletických soutěží družstev i jednotlivců. Vypíchnu jen některé. Tretra se konala 20.5. Koncem června Třinec pořádal        M ČR dorosteneckých a juniorských kategorií, Koncem září v Ostravě proběhlo M ČR družstev dorost. Letos v hale proběhla celá řada soutěží. I. Czech indoor Gala s velmi dobrou mezinárodním účasti, M ČR dorosteneckých a juniorských kategorií a další a další soutěže. Všem organizátorům patří upřímný dík, protože za tím stojí hodně dobrovolné, obětavé práce. Patří do toho i práce našich rozhodčích. Nominace na všechny závody prováděla dvojice Hanka Valčuhová a Vašek Kubenka. Obsazení jednotlivých závodů vždy odpovídalo jejich rozsahu a potřebám. Myslím si, že náš kraj má dostatečně početný tým rozhodčích a jez čeho nominovat na všechny typy závodů. Statisticky máme 17 ÚR, 72 RO I. třídy, 138 RO 1 třídy a 309 RO III. třídy. Tedy celkem 536, dá se říct, aktivních rozhodčích. Mimo tyto počty máme v kraji vedeno 6 čestných rozhodčích. Jmenovitě se jedná o Josefa Cempírka, Milana Palysu, ing. Čestmíra Dudu, Jaroslava Chlopčíka, Oldřicha Juráka a JUDr. Vladimíra Zítka. V minulém roce jsme pak v Ostravě uspořádali školení RO III. třídy, které úspěšně absolvovalo 17 frekventantů a co je potěšitelné, že řada z nich se aktivně zapojila do rozhodování v letošní halové sezóně. Tak doufám, že budou pokračovat i v hlavní letní sezóně. Školení zabezpečili lektoři ing. František Fiala a Mgr. Oldřich Klepek. Školení RO I. třídy taky úspěšně absolvovali 2 rozhodčí z Třince.

Halové závody máme za sebou a čeká nás jarní sezóna mimo dráhu a hlavní sezóna na dráze. Letošní tretra je tentokrát posunuta z května na středu 28.června. Příští rok pak Kontinentální pohár a nyní nejblíže dnešní volby a v dubnu volby do ČAS. Já jsem se rozhodl, že už kandidovat nebudu, protože 35 let předsedování je hodně dlouhá doba a myslím si, že bych se už nikam dál neposunul a je rozumné odejít v pravou chvíli. Nevím zda to nemělo být již dříve. Chtěl bych poděkovat úplně všem, se kterými jsem od roku 1982 spolupracoval a mohl se podílet na utváření tváře nejen krajské, ale i celé české atletiky. Děkuji letem světem Bohoušovi Veleckému, Otovi Hradilovi, Václavu Měchovi, Jiřímu Lesákovi st., Pavlu Mokešovi, Josefu Cempírkovi, Vlastíku Vaculovi, Rosťovi Pelánovi, Věře Novotné, Jirkovi Rannému, Oldovi Zvolánkovi, Bobině Zvolánkové, Láďovi Černému, Vaškovi Kubenkovi, Josefu Nejezchlebovi. Emilce Szmekové, Michalu Buzkovi, Ivu Poláškovi, Oldovi Klepkovi, Zdenkovi Dudovi a dalším nejmenovaným. Děkuji odstupujícímu výboru za vykonanou práci v minulém volebním období a přeji nově zvolenému předsedovi a výboru KAS ať se jim daří plnit úkoly, které má krajský atletický svaz ve své náplni.

Nyní už mi nic jiného nezbývá než vám všem poděkovat za vaši práci ve prospěch nejen moravské, ale i české atletiky a popřát vám pevné zdraví, hodně spokojenosti a pohody v pracovním i osobním životě.                                                              

 

více

Zpráva volební komise VH MSKAS

Zpráva volební komise valné hromady Moravskoslezského atletického svazu konané dne 22. března 2017

Volební komise, zvolená valnou hromadou MSKAS  podle článku 3 jednacího řádu valné hromady ve složení:

Duda Zdeněk, předseda

Heczková Iva, tajemník

Dudová Soňa, člen

 

předkládá valné hromadě tuto zprávu:

Volební komise navrhuje, aby volba byla provedena aklamací:

a) samostatně pro funkci předsedy výkonného výboru MSKAS

b) společná pro všechny ostatní funkce ve výkonném výboru MSKAS

c) samostatně pro revizora MSKAS

výsledek hlasování: návrhy byly schváleny všemi 24 hlasy.

 

předkládá návrh na funkci předsedy výkonného výboru MSKAS:

jediným kandidátem je Josef Nejezchleba

výsledek volby: byl zvolen většinou 23 hlasů, jeden se zdržel.

 

předkládá návrh na členy výboru MSKAS:

Buzek Michal

Černý Vladimír

Klepek Oldřich

Korbel Jaromír

Kubenka Václav

Polášek Ivo

Szmeková Emílie

Šuška Stanislav

Zvolánek Oldřich

Zvolánková Bohuslava

výsledek volby: byli zvoleni všemi 24 hlasy

 

předkládá návrh na volbu revizora MSKAS:

kandidátem je Hana Valčuhová

výsledek volby: byla zvolena všemi 24 hlasy

 

Volební komise blahopřeje všem zvoleným členům výboru MSKAS a přeje jim do jejich práce úspěchů.

 

Volební komise navrhuje volbu delegátů na Valnou hromadu ČAS, konanou dne 22.4.2017, jednou společnou volbou:

výsledek hlasování: návrh byl schválen všemi 24 hlasy.

 

Předkládá návrh delegátů MSKAS na VH ČAS:

Duda Zdeněk

Hoferej Vlastimil

Klepek Oldřich

Kubenka Václav

Mařádek Miroslav

Nejezchleba Josef

Seitl Otto

Šuška Stanislav

Šulc Augustin

Zvolánek Oldřich

výsledek hlasování: návrhy byly schváleny všemi 24 hlasy.

 

předseda volební komise

Zdeněk Duda

 

V Ostravě 22.3.2017

více

Zpráva mandátové komise VH MSKAS

Zpráva mandátové komise valné hromady Moravskoslezského KAS konané dne 22. března 2017

Mandátová komise, zvolená valnou hromadou podle článku 3, odstavec (1) Jednacího řádu valných hromad KAS ze dne 13. října 2015 – číslo předpisu 10/2015 s účinností od 1. listopadu 2015) ve složení:

Mgr. Oldřich Klepek

Hana Valčuhová

Mgr. Bohuslava Zvolánková

konstatuje:

1)

a) Podle Stanov Českého atletického svazu s účinností od 26. dubna 2015, článek XVI (Valná hromada KAS), bod (1) se valné hromady májí právo zúčastnit jako delegáti s hlasem rozhodujícím delegáti vyslaní jednotlivými členy KAS. Každý z členů KAS má právo vyslat na valnou hromadu jednoho delegáta na každých 200 registrovaných sportovců podle stavu k 1. lednu roku, v němž se valná hromada KAS koná, přičemž každý z členů KAS může vyslat vždy alespoň jednoho delegáta.

b) V evidenci Českého atletického svazu je podle stavu k 1. lednu 2017 celkem 23 členů (atletických oddílů, ev. atletických klubů) Moravskoslezského KAS, kteří mají právo vyslat na jednání VH MS KAS delegáty. Celkem mohou členové MS KAS vyslat na jednání VH 32 delegátů. Z toho SSK Vítkovice – atletický klub 6 delegátů, TJ Sokol Opava 3 delegáty, TJ TŽ Třinec 2 delegáty a Atletika Poruba z. s. 2 delegáty, ostatní členové MS KAS po jednom delegátu.

c) Podle článku 5 odstavce 3 Jednacího řádu valných hromad KAS, je delegátem vyslaným oddílem/klubem-členem Moravskoslezského KAS, vždy osoba, která je podle právních předpisů oprávněna jednat za člena MS KAS a jako taková je zapsána do veřejného rejstříku. V ostatních případech a v případech, kdy je podle zápisu ve veřejném rejstříku oprávněno za člena MS KAS jednat více osob, než jaký je počet delegátů, který může člen MS KAS podle stanov čas k účasti na jednání VH vyslat, musí člen MS KAS jím vyslané delegáty k účasti na zasedání VH písemně zmocnit. Plná moc musí být předložena nejpozději do zahájení.

2) Valné hromady MS KAS se mají právo, podle ustanovení článku XVI, bod 6 Stanov  

     ČAS, zúčastnit s hlasem poradním, nejsou – li vyslanými delegáty, členové výboru

     KAS a revizor KAS.

3)  Jednání valné hromady se mohou zúčastnit hosté MS KAS.

4) Podle presenční listiny valné hromady je v době zahájení jednání přítomno:

a) 24 delegátů s hlasem rozhodujícím, to je 75 % delegátů s hlasem rozhodujícím. Mandát všech delegátů vyslaných členy MS KAS a přítomných na jednání VH byl shledán plně v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 3 Směrnice ČAS č. 10/2015 – Jednací řád valných hromad KAS.

b) VH se s hlasem poradním účastní 3 členové výboru KAS a revizor KAS.

c) VH se účastní jako hosté MS KAS

 

David Bor – zástupce ČAS

ing. František Fiala

Eva Hejnová

Klára Maštalířová                            

5) Podle článku 5, odstavec 3 Jednacího řádu valných hromad KAS - Směrnice ČAS č. 10/2015 je valná hromada se schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny vyslaných delegátů. S ohledem na to, že v době zahájení jednání valné hromady bylo přítomno 75 % procent vyslaných delegátů, mandátová komise konstatuje, že valná hromada je usnášeníschopná.

 

předseda mandátové komise

Oldřich Klepek v.r.

Ostrava dne 22. března 2017

 

 

více

Zápis VH MSKAS

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJSKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

KONANÉ VE STŘEDU 22.3.2017

V 16.30 HODIN V RESTAURACI STADION

MĚSTSKÝ STADION OSTRAVA - VÍTKOVICE

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Hosté: David Bor – delegát ČAS, František Fiala, Eva Hejnová, Klára Maštalířová,

Omluveni: Buzek Michal, SVČ Fokus Nový Jičín, SK Prestar Opava, TJ Start Havířov

Neomluveni: TJ Sokol Kobeřice, TJ Krnov, SK Ostraváček, ŠSK Příbor, SK X-Air Ostrava,

 

Předseda MSKAS přivítal přítomné a navrhl, aby řídícím VH byl pan Václav Kubenka. Schváleno jednohlasně.

1.Zahájení

            Řídící VH Václav Kubenka přivítal přítomné delegáty a hosty.

 1. delegáti schválili program VH bez připomínek

2.

 1. Volba pracovního předsednictva - pracovní předsednictvo ve složení: Vlastimil Hoferek, Oldřich Zvolánek, Václav Kubenka, David Bor – delegát ČAS, bylo zvoleno jednohlasně.
 2. Mandátová komise: Oldřich Klepek – předseda, členové: Bohuslava Zvolánková, Hana Valčuhová – zvoleni bez připomínek.
 3. Volební komise – Zdeněk Duda – předseda, členové: Iva Heczková, Soňa Dudová – zvoleni bez připomínek.
 4. Návrhová komise: Ivo Polášek – předseda, Jana Kociánová, Jaromír Korbel - zvoleni bez připomínek
 5. Zapisovatelem jmenován Oldřich Zvolánek

 3. Zpráva předsedy o činnosti MSKAS v roce 2016

            Ve své zprávě předseda MSKAS zhodnotil činnost výboru MSKAS, dále se zabýval hodnocením činnosti klubů, rozhodčích, trenérů, činností SCM a SpS. Vyzdvihl přínos nové atletické haly v Ostravě pro rozvoj našeho sportu nejen v kraji, ale i v ČR. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

4. Zpráva o hospodaření MSKAS za rok 2016 a návrh rozpočtového záměru na rok 2017

            Podrobnou zprávu o hospodaření přednesla hospodářka Bohuslava Zvolánková. Ve své zprávě uvedla plnění rozpočtu zejména čerpání financí na pořádání Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců v hale i na dráze. Hospodaření v roce 2016 skončilo ve ztrátě 129.100,25 Kč.

            Seznámila VH s rozpočtovým záměrem na rok 2017 a seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2016.          

5. Zpráva revizní komise

            Zprávu revizní komise zpracovala a přednesla Hana Valčuhová – revizor MSKAS, VH vzala na vědomí.

6. Zpráva mandátové komise

            Pozvaných delegátů  32, přítomných 24, tj.  75%. Mandátová komise konstatuje, že VH usnášeníschopná.

7.Volby

Součástí zápisu je zpráva volební komise o volbě předsedy MSKAS, výboru MSKAS a revizora MSKAS.

8.Volba delegátů MSKAS na VH ČAS

            Viz.zpráva volební komise.

9. Diskuze

 • Černý upozornil na nesrovnalosti v evidenci oddílů a klubů, zmínil brožuru Moravskoslezské atletické soutěže 2017, požádal, aby všichni v přihláškách k soutěžím uváděli správné adresy a telefony.
 • Fiala poděkoval za práci předsedovi MSKAS V.Hoferkovi, D.Bor vyslovil rovněž díky za práci dlouholetému předsedovi V.Hoferkovi, celému výboru a popřál mnoho úspěchu nově zvoleným členům výboru MSKAS. Dále vyslovil díky za organizaci závodů v MS kraji a do budoucna vyslovil přání, aby cíl, kterým je kontinentální finále v září 2018, byl úspěšný.

10. Schválení návrhu na usnesení

Předseda návrhové komise přednesl návrh na usnesení, usnesení bylo schváleno všemi hlasy a je přílohou tohoto zápisu.

11. Závěr VH provedl Václav Kubenka a konstatoval, že všechny body jednání byly vyčerpány a popřál všem mnoho úspěchů v osobním a sportovním životě a VH ukončil.

 

Zapsal: Oldřich Zvolánek, sekretář MSKAS

Ověřovatelé zápisu :   Aleš Miko

                                 Emílie Szmeková

více

Usnesení VH MSKAS

více

Revizni zprava KAS 2016

Revize účetnictví za rok 2016 -  Moravskoslezského krajského atletického svazu.

Revize byla provedena ve dnech 13.3.2017 – 16.3.2017.

Ke kontrole byly předloženy veškeré potřebné doklady. Všechny doklady  jsou průběžně zakládány  do složek dle jednotlivých měsíců v časovém sledu jak byly doručeny a zaúčtovány.

Se zprávou o hospodaření Vás seznámila pí. Zvolánková, ve zprávě jsou uvedeny veškeré pohyby na účtech, celkové příjmy a výdaje.

V roce 2016 byly také přijaté příspěvky na činnost pro SCM Třinec 124 500,-Kč a SCM Ostrava ve výši 372 000,-Kč, doklady zahrnuté do těchto dotací jsou řádně označeny čísly dotace. Příspěvek z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu činnosti byl ve výši 119 858,-Kč, Také tyto doklady jsou označeny.

K vedení účetnictví nejsou připomínky.

 

Hana Valčuhová

za revizní komisi

16.3.2017

více

Moravskoslezské atletické soutěže 2017

více

Pozvánka na valnou hromadu Moravskoslezského krajského atletického svazu

Ve středu 22. března 2017 se začátkem v 16.30 hodin v restauraci STADION, Závodní ulice 2891/86,703 00 Ostrava 3 na Městském stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

PROGRAM:

1.zahájení
  a) schválení programu VH
2.volba komisí    
  a) volba předsedy zasedání VH
  b) volba mandátové komise
  c) volba volební komise
  d) volba návrhové komise
  e) jmenování zapisovatele VH
3.výroční zpráva předsedy MSKAS o činnosti v roce 2016
4.zpráva o hospodaření MSKAS v roce 2016 a návrh rozpočtového záměru na rok 2017, schválení účetní závěrky
5.zpráva revizní komise
6.zpráva mandátové komise
7.volba předsedy, členů výboru a revizora MSKAS
8.Volba delegátů na VH ČAS
9.diskuze, různé
10.schválení návrhu na usnesení
11.závěr VH

 

Podle článku 5 odstavce 3 směrnice ČAS č. 10/2015- Jednací řád valných hromad KAS, je delegátem vyslaným oddílem/klubem-členem Moravskoslezského KAS (dále jen člen MSKAS), NA ZASEDÁNÍ VH VŽDY OSOBA, KTERÁ JE PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OPRÁVNĚNA JEDNAT ZA ČLENA  MSKAS A JAKO TAKOVÁ JE ZAPSÁNA DO VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU. V OSTATNÍCH PŘÍPADECH A V PŘÍPADECH, KDY JE PODLE ZÁPISU VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU OPRÁVNĚNO ZA ČLENA MSKAS JEDNAT VÍCE OSOB, NEŽ JAKÝ JE POČET DELEGÁTŮ, KTERÝ MŮŽE ČLEN MSKAS PODLE STANOV ČAS K ÚČASTI NA JEDNÁNÍ VH VYSLAT, MUSÍ ČLEN MSKAS JÍM VYSLANÉ DELEGÁTY K ÚČASTI NA ZASEDÁNÍ VH PÍSEMNĚ ZMOCNIT. PLNÁ MOC MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENA NEJPOZDĚJI DO ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ VH.

Pozvánka platí pro jednoho delegáta vyjma klubů/oddílů :

Sdružení sportovních klubů Vítkovice-atletický klub 6 delegátů

Sokol Opava 3 delegáti

TJ TŽ Třinec 2 delegáti

Atletika – Poruba 2 delegáti

 

Dále pozvánka platí pro stávající členy výboru MSKAS a pozvané hosty.

více

Zápis č.2 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni

Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka, Buzek, Černý,

 

Omluveni

Valčuhová, Duda

 

Kontrola zápisu 

 • Knihy 120 let atletiky vydány členům MSKAS,
 • Olomouc 11.1. – pracovní schůze, domluvena termínovka, vč.soutěží družstev, kros uspořádá Hodonín, brožura letních soutěží bude dokončena do konce března (Šoba, Černý),
 • Rozhodčí – platná směrnice o rozhodčích je od 1.10.2016, přihláška na rozhodčího 3.třídy se podává přes atletický oddíl, 2.třída ke krajské komisi rozhodčích a 1.třída ke komisi ČAS, směrnici lze nalézt na stránkách atletika.cz,
 • čestný člen – návrhy se předkládají na výbor MSKAS, předkládají členové výboru, na titul může být navržen ten, kdo dosáhl 60-ti let věku a po dobu nejméně tří celých funkčních období, úspěšně pracoval ve výboru MSKAS, nebo ten, kdo úspěšně pracoval dlouhodobě v atletice jako trenér či jinak se zasloužil o rozvoj atletiky, předseda MSKAS po skončení svého funkčního období (3x4roky) může obdržet titul Čestný předseda MSKAS, zatím známí Čestní členové MSKAS – pánové Velecký, Mokeš, Ranný, Cempírek,

 

Podle plánu práce 

 • hodnocení MMaS – krajských přeborů v hale, velký zájem a účast závodníků, organizačně a technicky probíhaly závody vesměs na vysoké úrovni, členové MSKAS doporučují u žáků provádět přísnější výběr, nepovolit start všem přihlášeným, kritika byla zejména na pořádání vícebojů – nešel rozhlas v tunelu (už opraveno na dalších závodech fungoval), změny v časovém pořadu byly hlášeny pozdě, chyba byla ve zvyšování u skoku do výšky, ve vícebojích má být stále po dvou cm., nebyly dodrženy časové intervaly odpočinku závodníků, půl hodiny mezi disciplínami, pro trenéry nebyly včas poskytovány informace o změnách,
 • MSKAS se dále podílel na pořádání MČR Gigant, vynikající výkony – 6 nových rekordů ČR, v průběhu závodu došlo bohužel k incidentu u vrhu koulí, kdy koule šla mimo ochrannou síť a zasáhla odrazem závodnici při běhu na 400m, která spadla a přes ní spadla ještě jedna závodnice, tuto situaci bude řešit krajská komise rozhodčích ve středu 1.3.2017,
 • Příprava VH – p.Zvolánek předložil materiály na VH MSKAS, po úpravách byla schválena pozvánka, která bude rozeslána nejpozději 22.2.2017, VH se koná podle jednacího řádu, který schválil ČAS dne 13.10.2015 a je platný od 1.11.2015, lze nalézt na stránkách atletika.cz, stejně tak letošní volební VH se bude konat podle volebního řádu ze dne 12.4.2016, který je platný od 1.5.2016, rovněž na stránkách atletiky, tajemníkem volební komise byla jmenována Iva Heczková, ke které musí být zaslány návrhy na kandidáty do výboru MSKAS, nejpozději 10 dní před konáním VH MSKAS, tzn.12.3.2017, adresa: iheckova@seznam.cz, kandidátní lístek musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, souhlas kandidáta a jméno toho, kdo kandidáta navrhuje, VH volí předsedu MSKAS a po té bez funkcí další členy výboru, revizora zvlášť, zvolený výbor poté zvolí ze svých členů pracovníky do těchto funkcí: místopředseda, sekretář, hospodář, předseda sportovní komise, předseda komise rozhodčích, předseda trenérské rady, předseda komise mládeže, předseda archivní komise, členové výboru (komise mládeže), celkem tedy 12 členů, přičemž revizor má hlas poradní, s právem zúčastňovat se schůzí, výbor MSKAS navrhuje dva kandidáty do výboru ČAS, místopředseda ČAS Oldřich Zvolánek, předseda komise mládeže ČAS Miroslav Mařádek, na VH ČAS  budeme volit 10 delegátů, další 4 delegáti jsou přímá volba z klubu/oddílu: Atletika Poruba, Sokol Opava, SSK Vítkovice, TJ TŽ Třinec, celkem tedy 14 delegátů, VH ČAS se koná 22.4.2017 v Nymburce,
 • Zpráva o hospodaření – hospodářka MSKAS informovala o finanční situaci kraje a přípravě na účetní závěrku, která musí být hotova do 30.3., celková zpráva o hospodaření i účetní závěrka bude přednesena na VH MSKAS po kontrole revizorem, výbor MSKAS bere na vědomí,

Různé

 • Výborný 25.ročník Beskydské laťky, laťku sledovalo na 4.000 úžasných diváků,
 • Klepek informoval o brožuře Ostravské kalendárium, je v něm celkem 516 záznamů, z toho 24 o atletice, pro zajímavost - atletický stadion se stal 2x stavbou roku dle různých kritérií,
 • Kubenka informoval o možnosti objednat pro rozhodčí polokošile cca za 200,-Kč/kus, o zakoupení rozhodne nový výbor MSKAS,
 • Zvolánek informoval, že 7.4. - 8.4. proběhne školení trenérů žactva, přihlášky na adresu ssk.vitkovice@volny.cz, dle nových směrnic ČAS, se může na trenéra 3.třídy hlásit pouze nositel titulu trenér žactva s dvouletou praxí.

 

Termín VH MSKAS je 22.3.2017 v 16,30 – Restaurace Stadion, Ostrava

více

Mistroství České Republiky juniorů, juniorek, dorostencu a dorostenek v hale

více

Pořadí klubů podle bodování prvních 10ti v mistrovských disciplínách jednotlivých kategorií

více

Nový web a e-mail TJ Start Havířov

Vážení přátelé a kolegové,

s koncem roku jsme měnili vizuální identitu oddílu a rozhodli se i pro nový web, nově nás tedy hledejte na:

www.atletikahavirov.com

Budeme používat i nový mail:

info@atletikahavirov.com

Mějte se hezky, s pozdravem Tomáš Kopecký

--
Tomáš Kopecký
Vedoucí trenér SpS TJ Start Havířov
Místopředseda OA TJ Start Havířov
tel.:721600632
www.atletikahavirov.webnode.cz

více

Rozdělení kol soutěže družstev 2017

více

Zápis ze schůze sportovně technické komise Moravy a Slezska

Přítomni:
dle prezenční listiny

Jednání se zúčastnilo celkem 40 osob

Úvodem přivítal M.Hrabal všechny zúčastněné, seznámil přítomné s programem jednání.


1. Zhodnocení sezóny 2016
Soutěže družstev a jednotlivců na Moravě 2016 proběhly bez problémů, nebyly žádné protesty, řídící soutěží pracovali na úrovni, pořadatelé splnili všechny požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Žádost na řídící pracovníky – zasílejte včas závěrečné tabulky soutěží družstev na adresy J.Šoby a V.Černého.

2. Mistrovství MMaS v hale 2017
Koná se 4.2. v Ostravě pro všechny pro kategorie M, Ž, J, D, pro tyto kategorie je startovné 150,-Kč/osoba, pro ostatní kraje vč.Vysočiny startovné 300,-Kč /osoba, slovenští závodníci 10EUR/osoba. Dne 3.2. MMaS st. a ml.žactva, startovné viz.výše (jako M, Ž.), MMaS víceboje 14.-15.1. (startovné 150,-Kč za jednodenní víceboj a 300,-Kč za dvoudenní).

3. MMaS na dráze 2017
Viz.příloha

4. Ekonomika
Náklady na uspořádání halových mistrovství, mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn.víceboje 25.000,-Kč – hala, léto všechna mistrovství 25.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun.a dor. – příspěvek pořadateli  40.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn.půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
Platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2017 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2017 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848 / 0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která byla schválena na jednání 5.1.2008, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
Pro rok 2017 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 4.000,-Kč od každého kraje, celková částka je 16.000,-Kč.

5. Ročenka 2016
Ročenka 2016 je dokončena a bude umístěna na stránky ČAS. B.Vrána zaslal ročenku na kraje a do 20.1.2017 očekává opravy a připomínky k ročence, zpracuje je, pak bude ročenka umístěna na stránky ČAS a oficiálně rozeslána. Hospodář MSKAS zaplatí odměnu zpracovatelům ročenky na smlouvu o provedení práce, následně budou náklady rozfakturovány jednotlivým krajům.

6. Soutěžní brožura 2017
Bude zpracována do konce února 2017 dvojicí pánů Černý, Šoba a rozeslána mailem k připomínkám, opět je v pravomoci krajů, zda si ji pro své potřeby vytisknou a nebo, zda bude jen v el.podobě. Žádáme všechny kluby a oddíly, aby co nejdříve nahlásili p.Černému závody, které pořádají v průběhu roku 2017, pokud tak dosud neučinili.

7. Diskuze
•    P.Černý – otevřena otázka přihlášek ml.žactva jednotlivců na MMaS v hale 3.2.2017 – u st.žactva bude proveden výběr, u ml.žactva byl návrh, aby z každého klubu na všechny disciplíny bylo přihlášeno 5 chlapců a 5 dívek, varianta s přeložením MMaS na březen nebyla schválena, p.Zvolánek byl pověřen, aby vydal úřední zprávu o omezení startů ml.žactva a rozeslal na všechny moravské kluby, termín 12.1.2017
•    Pro soutěž družstev ml.žactva bylo navrženo a schváleno, aby z každého kraje do finále postoupila 3 družstva, takže finále bude 12-ti utkání,
•    Dále byl schválen převod družstev Přerova B a Prostějova do skupiny druhé ligy E ze skupiny F
•    Žádáme kraje, kluby, aby navrhly ze svých řad řídící pracovníky soutěží pro II.ligu mužů skupina F, dále pro juniorky a dorostenky – na adresu p.Šoby,
•    P.Černý navrhl vznik Moravskoslezského běžeckého poháru s tím, že by každý kraj navrhl jeden běžecký závod, který již pořádá, celkem by se jednalo o 4-6 závodů, které by na konci roku byly vyhodnoceny, zpracováním návrhu pověřen p.Černý a Sadil, soutěž připravit pro rok 2018,
•    Vyzýváme všechny kluby, aby nahlásily do konce ledna p.Černému akce, které budou pořádat v letní sezóně 2017, aby mohly být zařazeny do soutěžní brožury, dále žádáme všechny kluby, zejména ty, co neposlaly přihlášky k činnosti, aby veškeré změny v adresách, číslech účtů apod.nahlásily do konce ledna na adresu p.Šoby, který změny zpracuje,
•    P.Zvolánek upozornil na nutnost správného konání volebních valných hromad v roce 2017 ve všech krajích, VH se musí uskutečnit dle stanov ČAS podle čl.16, kde je vypsáno základních 10 bodů k průběhu VH, dále je nutno dodržet jednací řád VH ze dne 13.10.2015 s účinností od listopadu 2015, dále je nutno dodržet volební řád VH ze dne 12.4.2016 s účinností od 1.5.2016, je opravdu nezbytné postupovat dle těchto předpisů tak, aby VH byly platné, zmíněné dokumenty jsou k nahlédnutí na webu ČAS – p.Topinka podrobně rozebral legislativní náležitosti VH, upozornil na to, že kdo z oddílů a klubů ještě nezměnil stanovy, tak je nutno to udělat v co nejkratší době, platí i pro výbory KAS, upozornil, že VH by se jako delegáti měli zúčastnit pouze lidé, kteří jsou uvedeni v rejstříku u Krajského soudu, jako osoby, které jsou oprávněny jednat za oddíl či klub, pokud se VH zúčastňují osoby, které nejsou uvedeny v rejstříku, musí mít plnou moc,
•    P.Zvolánek oznámil termín VH ČAS – 22.4.2017 a jmenoval prozatím známé kandidáty do předsednictva ĆAS – Jiří Topinka na předsedu ekonomické komise ČAS, Oldřich Zvolánek na místopředsedu ČAS a Miroslav Mařádek na předsedu komise mládeže ČAS, uvažovaný kandidát na předsedu komise rozhodčích Aleš Novotný oznámil, že z pracovních důvodů nebude kandidovat,
•    P.Topinka vyzval k podpoře těchto kandidátů a žádal, aby se moravské kraje sjednotily na kandidátech a nedávaly na jednu funkci dva kandidáty proti sobě, tím je dán předpoklad úspěšné volby do předsednictva ČAS,
•    P.Hrabal řekl, že pokud se objeví ještě jiní kandidáti, je nutno se domluvit a jít do voleb s jednotnou kandidátkou.

Jednání ukončil M.Hrabal, poděkoval všem za pracovní přístup k projednávaným bodům, všichni účastníci vyjádřili spokojenost s vytvořenými podmínkami k jednání.

více

Propozice pretekov Olympijských nádejí krajín vyšehradskej skupiny v atletike

více

Zápis č.1 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka, Valčuhová, Duda

Omluveni
Buzek, Černý,

Kontrola zápisu
-    P.Šoba poslal seznam oddílů, které nepodaly přihlášku do soutěže družstev, i když jsme je vyzývali k zaslání přihlášky i v případě, že jejich družstva nebudou soutěžit, jmenované oddíly byly oloveny p.Zvolánkem, aby do 11.1. svou přihlášku zaslaly k rukám p.Šoby,
-    Knihy 120 let atletiky jsou v Praze na ČASu připraveny k vyzvednutí

Podle plánu práce
-    Na jednání do Olomouce ve středu 11.1. se za KAS zúčastní p.Hoferek, Szmeková, Nejezchleba, Černý, Zvolánek, Zvolánková, odjezd od stadionu v 16,00 hodin,
-    V hale proběhly krajské přebory, velká účast závodníků, skvělá příprava na MMaS, do budoucna hned v rozpise rozdělit výšky a dálku na mladší a starší žactvo, startovné ponechat ve výši 100,-Kč za osobu,
-    P.Zvolánková informovala o finančním výsledku krajských přeborů, je předpoklad, že závody nebudou prodělečné, rovněž je připravena na zajištění MMaS,
-    5.1. byli nominováni rozhodčí na všechny závody v hale, informaci podal p.Kubenka,
-    Závodní kancelář bude pracovat pod vedením p.Černého ve spolupráci s firmou ON_LINE, po organizační stránce všechny závody zajišťuje p.Zvolánek,
-    P.Černý připraví ve spolupráci s p.Zvolánkem termínovku, která bude schválena na jednání v Olomouci,  

Různé
-    Na MMaS ve vícebojích startovné na vložené disciplíny 100,-Kč, na chůzi 100,-Kč - kategorie od st.žactva výše,
-    P.Klepek  - podrobný rozbor přípravy VH (počty delegátů, volební komise, pozvánka atd.), do příští schůze MSKAS technicky vše připravit podle jednacího řádu, zodpovídá p.Zvolánek,
-    P.Klepek zpracoval seznam jubilantů pro rok 2017, jednotlivým oslavencům budou zasílány gratulace,
-    P.Zvolánek zajistí výklad k rozhodčím – jestli musí být členem klubu, co vlastně nový adept na rozhodčího musí splňovat, rovněž je nutno obnovit zásady pro udělování titulu čestný člen MSKAS, úkol pro p.Zvolánka,
-    P.Duda oznámil, že nebude kandidovat do příštího volebního období výboru MSKAS, navrhuje nového kandidáta – Stanislav Šuška z AK Poruba,
-    P.Szmeková pozvala všechny na 11.2. do Třince, kde se koná Beskydská laťka,
-    P.Klepek upozornil na článek MF Dnes z 30.12.2016, kde je obsáhlý rozhovor s předsedou ČAS,
-    Žádáme kluby, aby zvážily své kandidáty do výboru MSKAS na nové čtyřleté období – duben 2017 – duben 2020, případné návrhy zaslaly k rukám p.Zvolánka, sekretáře MSKAS,
-    Na komisi mládeže do výboru ČAS doporučuje výbor MSKAS pana Miroslava Mařádka z TJ Slezanu Opava

Termín VH MSKAS je 22.3.2017 v 16,30 – Restaurace Stadion, Ostrava

Termín příštího jednání – pondělí 20.2.2017
16,00 hodin – zasedací místnost SSKV

Zapsal: O.Zvolánek

více

Athletics Indoor Ostrava II

více

Athletics Indoor Ostrava I

více

Pozvánka na jednání předsedů, hospodářů, STK a řídících pracovníků

Pozvánka na jednání předsedů, hospodářů, STK a řídících pracovníků, které se uskuteční ve středu 11. ledna 2017 od 17,00 hod. v klubovně AK Olomouc

Program:

 1. Vyhodnocení sezóny 2016 Šoba, Černý
 2. Organizace soutěží 2017 /losování družstev, jednotlivci/ Šoba, Černý               
 3. MMS – hala + dráha /financování, medaile, diplomy…/ Zvolánek
 4. Ročenka 2016 Vrána
 5. Soutěžní brožura, zpracování Zvolánek, Černý,Šoba
 6. Diskuse, různé – VH krajů, ČAS, volby apod.

Těšíme se na shledání v Olomouci ,

 

Oldřich Zvolánek v.r.                                                            Miroslav Hrabal v.r.

více

Zápis č.9 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni

Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Buzek, Klepek, Nejzchleba, Szmeková, Polášek, Kubenka

Omluveni

Duda, Černý, Valčuhová

Kontrola zápisu

 • Soutěže družstev ml,žactva pro rok 2017 ponechat tak, jako v roce 2016, bude akceptován návrh St.Šušky, do soutěží přidat vytrvaleckou trať 1500m ml.žákyně,
 • Hoferek informoval že na jednání výboru ČAS neprošel návrh moravských krajů, přidat na organizaci soutěží družstev 10.000,-Kč, takže celková suma by byla pro pořadatele 40.000,-Kč, ač byl materiál rozeslán na kraje včas, nikdo z předsedů krajů tento návrh nepodpořil, kromě předsedy PAS Vladimíra Tikala, je s podivem, že předsedové vše akceptují a na výboru ČAS nemají zájem řešit jakékoli záležitosti i když to je v jejich pravomoci,
 • F-M odstoupil ze zařazení do struktury SpS z důvodu nevyhovujících podmínek pro oddíl ze strany ČAS, výbor oddílu F-M neakceptuje tyto podmínky zejména trvalý pracovní poměr vedoucího trenéra, předseda p.Nejzchleba napsal v tomto smyslu dopis předsedovi ČAS p.Varhaníkovi,

 

Podle plánu práce

 • Halová sezóna se rozeběhla, první závod mezikrajové utkání žactva proběhlo na výborné úrovni, dále nás čekají dva závody Vánoční haly žactva, naplno se rozjede sezóna 2017 7. a 8. ledna krajskými přebory, v plném proudu je příprava MČR gigant 18. a 19.února a zároveň se připravuje mezinárodní atletický mítink 14.února, další závody jsou ve schválené termínovce,
 • Zvolánek předložil plán práce na první pololetí 2017, po krátké diskuzi byl schválen a bude přílohou tohoto zápisu, dne 11.1. se v Olomouci koná setkání klubů a oddílů – příprava letní sezóny, rozlosování soutěží, pozvánky budou zaslány,
 • Kubenka informoval o nominaci rozhodčích na závody v hale, další nominace proběhne 5.1.2017 na semináři rozhodčích v restauraci stadion v Ostravě,
 • Hoferek zhodnotil atletickou sezóny roku 2016, výbor se scházel pravidelně, hodnotil soutěže a další akce, které se v MS kraji konaly, nebyly žádné velké problémy, takže se dá říci, že sezóna proběhla na výbornou, na závěr poděkoval všem za práci v uplynulé sezóně,

 

Různé

 • Polášek informoval o jednání předsedů svazů MS KO ČUS, která se konala 1.12 2016, byly projednávány dotace MŠMT program VIII. a program IV. S tím, že program VIII. - žádosti byly prodloužen do 15.12., program IV. Údržba se může podávat pouze prostřednictvím okresů nebo svazů, jinak žádosti nebudou akceptovány, byla podána informace o volbách do hejtmanství, náměstkem pro sport se stal pan Folwarczný, MS kraj rozdělí na sport celkem 29 mil.Kč, už je zde podáno na 300 žádostí, tvoří se nový program na podporu vrcholového sportu kde bude rozděleno 27 mil.Kč, doporučujeme sledovat stránky MS kraje, dále proběhla informace o okresních regionálních sdruženích a jejich činnosti, jedním z důležitých bodů byly informace o osmé Olympiádě dětí a mládeže v roce 2017, koná se v Brně, celkem se bude soutěžit ve 23 sportech, výprava MS kraje bude mít na 300 osob, 2.3.2017 bude vyhlášení nej.sportovce kraje v zařízení GONG – Dolní oblast Vítkovice,
 • Krajská volební VH ČUS se bude konat 24.5.2017
 • Szmeková informovala o 30.ročníku Vánoční laťky v Třinci, zejména v soutěži dívek vysoká úroveň,
 • Klepek dotaz na knihu ke 120 letům trvání atletiky v ČR, MSKAS objedná na ČASu 12 knih, zodpovídá p.Zvolánek,
 • Kubenka poděkoval za práci všem školitelům při školení rozhodčích, zejména p.Fialovi a Klepkovi, předseda MSKAS vyslovil dík i p.Kubenkovi za celoroční práci,
 • Nejezchleba informoval o tom, že bude pokračovat soutěž přípravek Beskydský pohár i Atletická liga,
 • Zvolánek informoval, že byly rozeslány přihlášky do soutěží družstev pro moravské kraje s tím, že oddíly byly požádány, aby přihlášku vyplnily i v případě, že se do soutěží družstev nehlásí, koneční termín podání přihlášek je 16.12.2016,
 • Zvolánek informoval, že VH ČAS bude 22.4.2017 následně výbor ČAS 15.4.2017 v Pardubicích, VH MSKAS dle schváleného plánu práce bude 22.3.2017 v 16,30 hodin na Městské stadionu v Ostravě,

 

Výbor MSKAS přeje všem krásné svátky vánoční, mnoho zdraví a úspěchů v roce 2017.

Termín příštího jednání – pondělí 9.1.2017

16,00 hodin – zasedací místnost SSKV

 

Zapsal: O.Zvolánek

více

Plán práce na I. pololetí 2017

9.1.2017


1. příprava jednání na schůzi krajů dne 11.1.2017 - Olomouc

2. příprava MMaS Ostrava, krajských přeborů

   * finanční zajištění - B.Zvolánková

   * rozhodčí - V.Kubenka

   * záv.kancelář –V.Černý

   * organizační - O.Zvolánek

3. příprava letní sezóny – V.Černý, O.Zvolánek

4. různé20.2.2017

1. hodnocení MMaS v hale, krajských přeborů – V.Černý,O. Zvolánek

2. příprava VH – V.Hoferek, O.Zvolánek, B.Zvolánková

3. zpráva o hospodaření za rok 2016 – B.Zvolánková

4. různé


22.3.2017 (středa)

Valná hromada – 16,30 hodin

Sraz výboru MSKAS v 16,00 hodin (restaurace Stadion)

24.4.2017

1. hodnocení VH ČAS,MSKAS - V.Hoferek, O.Zvolánek

2. příprava soutěží na dráze, krajské přebory, MMaS – V.Černý

3. různé

22.5.2017

1. příprava ZT, průběh Čokoládové tretry a dalších pořádaných akcí

2. různé

19.6.2017

1. celkové hodnocení činnosti MSKAS za I.pololetí – V.Hoferek

2. průběh soutěží na dráze, hodnocení – O.Zvolánek

3. plán práce na II.pololetí – O.Zvolánek

4. různé

Na každém jednání výboru MSKAS je projednávána zpráva o hospodaření.

více

Termínová listina - Halové soutěže 2017

více

Zápis č.8 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni
Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Buzek, Klepek, Černý, Vlačuhová, Nejzchleba, Szmeková, Polášek

Omluveni
Duda, Kubenka

Hosté:
Hoferková, Fiala


Kontrola zápisu
- P.Szmeková podala podrobnou informaci o letošním ročníku poháru CORNY, vše proběhlo bez problémů, za finále díky opavským pořadatelům,
- Informace o SpS – z našeho kraje obhájila všechna svoji činnost na další 4 roky, nově zařazen F-M, bohužel nebyl zařazen Bohumín, protože včas nepodal přihlášku do výběrového řízení,

Podle plánu práce
- P.Černý předložil návrh definitní termínové listiny pro halové soutěže, znova diskuze o změně termínu víceboje a krajské přebory, bylo definitivně rozhodnuto, že krajské přebory se budou konat první lednový víkend a v době krajských přeborů proběhne MMaS ve vícebojích a to 14. a 15.1.2017, vzhledem k předpokládanému velkému počtu přihlášených, zejména v kategoriích žákyň, byl zrušen návrh na začátek vícebojů v pátek 13.1. a zahájení bude 14.1. v 10,00 hodin, p.Černý požádá Olomouc o zaslání rozpisu na jejich soutěže tak, aby mohla být co nejdříve zpracována halová brožura,
- Všechny soutěže MMaS družstev, MČR družstev proběhly bez problémů, nikde nebyly větší vady, pouze připomínka k MMaS v přespolním běhu – byl přeložen termín pořádání, nebylo včas oznámeno a určitě to bylo na úkor účasti na tomto mistrovství, je třeba, pokud k takové změně dojde, aby pořadatel včas oznámil změnu termínu,
- P.Nejezchleba podal podrobnou zprávu o Beskydském poháru přípravek, velmi úspěšná akce, každého závodu se zúčastnilo průměrně 130 dětí, zároveň zhodnotil první ročník atletické ligy minipřípravek, rovněž velmi úspěšná soutěž, každého závodu se zúčastnilo průměrně 140 dětí, obě soutěže vyhrála Kopřivnice, výbor MSKAS věří, že úspěšná soutěž bude pokračovat a najde se dost kvalitních pořadatelů,
- P.Zvolánková podala zprávu o čerpání rozpočtu MSKAS, výbor MSKAS bere na vědomí bez připomínek,

Různé
- P.Nejezchleba informoval o Hornické desítce, vynikající závod, téměř 3 tis.účastníků, ke skvělé atmosféře přispělo krásné počasí, výbor MSKAS schvaluje příspěvek na závod ve výši 25 tis.Kč,
- P.Szmeková informovala o vánoční laťce v Třinci, která se bude konat 19.12.
- P.Klepek informoval o školení rozhodčích, které proběhlo 18.-19.11., vyškoleno 17 rozhodčích 3.třídy, výbor MSKAS vyslovuje poděkování organizátorům školení – p.Kubenkovi, Fialovi a Klepkovi, v této souvislosti p.Klepek upozornil, že 5.1.2017  v 16,30 proběhne seminář ostravských rozhodčích na Městském stadionu,
- P.Zvolánek informoval, že letos proběhla i 2 školení trenérů, které vedla p.Vandrolová - 4.třída – trenér žactva – 19 vyškolených, trenér TAP – 5.třída – 28 nových trenérů, p.Vandrolové a všem školitelům patří velký dík,
- P.Černý informoval o návrhu o možnosti uspořádání Moravského běžeckého poháru pro mládež (od žactva po juniory), maximálně 6 stávajících závodů, návrh připravit do 11.1., bude předložen na jednání klubů v Olomouci, připraví p.Černý, Sadil,
- P.Zvolánková informovala o zvýšení plateb rozhodčím pro rok 2017, zejména na mistrovské soutěže se náklady pořádajícím klubů zvýší, výplata se pohybuje ve výši 70,- až 120,-Kč/hodina,
- P.Zvolánek informoval o vzniku nového klubu v MS kraji – Běžecký klub Ludgeřovice, Nad Tratí 1281/6, 747 14 Ludgeřovice, předseda Martin Popek, tel.:605 282 415, mail: martinpopek@seznam.cz, bkludgerovice@seznam.cz, IČ: 05134692, členská základna zatím 20 členů,
- P.Nejezchleba upozornil, že je nutno dokončit téma rozdělení soutěže družstev ml.žactva tak, jak bylo diskutováno na oponenturách MSKAS, návrhy měly kluby zaslat k rukám Stanislava Šušky, je třeba tuto aktivitu oživit, uloženo ověřit p.Zvolánkovi,
- P.Zvolánek informoval, že podá jménem 4 moravských krajů na výboru ČAS 25.11. žádost o zvýšení příspěvku ČAS o 10 tis.Kč pro pořadatele soutěží družstev tak, jak mu bylo uloženo na setkání předsedů krajů na setkání v Olomouci 15.11.,
- Výbor MSKAS děkuje všem trenérům a oddílům, kteří měli své závodníky na MČR v přespolním běhu, kraj získal celkem 10 medailí, 3 – 4 – 3, největší podíl na úspěchy mají kluby SSK Vítkovice, F-M a Třinec,
- Jednání zástupců moravských oddílů se koná v Olomouci ve středu 11.1.2017 v 16,30 hodin na atletickém stadionu, pozvánky budou ještě rozeslány, zodpovídá p.Zvolánek.

 

Termín příštího jednání – pondělí 12.12.2016 16,00 hodin – zasedací místnost SSKV

Zapsal: O.Zvolánek

 

více

Zápis ze schůze krajských atletických svazů

Za kraje přítomni:
KAS olomoucký: Hrabal, Klvaňa, Sadil, Dočkal
KAS jihomoravský: Šoba, Ošlejšek
KAS zlínský: Uherka, Tichavský,
KAS moravskoslezský: Zvolánek, Zvolánková, Hoferek, Černý

Uvítání a zahájení jednání provedl Mgr.Hrabal

1)   Vyhodnocení sezóny 2016 (Černý, Šoba)          
- soutěže na Moravě v roce 2016 proběhly bez problémů, nebyly žádné protesty, řídící soutěží pracovali na úrovni, pořadatelé splnili všechny požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Morava byla úspěšná v soutěžích mládeže na MČR. Malá chyba se stala na MMaS ml. žactva – družstva -  ve Znojmě, kde omylem bylo přehozeno 1. a 2. místo. V průběhu měsíce října to bylo napraveno.

2)   MMaS – hala               
- p.Zvolánková informovala o vyúčtování za MMaS v hale v Ostravě v únoru 2016.
- díky dotaci z ČASu ve výši 60.000,- Kč se podařilo pokrýt náklady tak, že vyúčtování skončilo se ztrátou pouze 35.000,- Kč. Pro rok 2017 nebude žádná dotace na MMaS z ČASu, každý kraj obdrží na krajská mistrovství 20.000,- Kč. Proto bylo navrženo, aby na halová mistrovství v Ostravě bylo vybíráno startovné ve výši 150,- Kč/osoba z moravských krajů, ostatní kraje včetně Vysočiny 300,-Kč. Slovenští závodníci 10EUR/osoba, startovné při MMaS – jednodenní víceboj 150,-Kč/osoba, dvoudenní víceboj 300,-Kč/osoba. Dále bylo rozhodnuto, že náklady na uspořádání halových mistrovství se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. všechna mistrovství v hale – 20.000,-Kč.
- hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží dle vystavených faktur.
- výpočet částek na úhradu soutěží v hale se vypočítává takto: daná částka (20.000,-Kč) dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů- výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.

3)   Soutěže na dráze
- zájemci o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2016 na adrese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží (velké ceny, memoriály apod.vč.běhů silničních, přespolních, do vrchu) – prosíme, aby jste opravdu termíny sdělili do výše uvedeného data!!!
- Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 25.000,-Kč, a další všechna mistrovství 30.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun.a dor. – bude příspěvek pořadateli 45.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn.půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
- platba startovního poplatku pro soutěže  družstev 2017 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2017 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848/0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která byla schválena na jednání 5.1.2008, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
- pro rok 2017 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 4.000,-Kč od každého kraje, medaile a diplomy pořadatel obdrží. Účastníci jednání se dohodli, že pokud budou vyrobeny medaile do konce roku 2016, budou v odpovídajících počtech předány na jednání moravských oddílů ve středu 11.1.2017 v Olomouci.

4)   Ročenka 2016
- zástupci krajů rozhodli, že v roce 2016 bude postupováno stejným způsobem jako v loňském roce. Zpracovatelé, pánové Vrána a Ondruška, za zpracování statistiky budou odměněni na smlouvu o provedení práce, hospodář MSKAS rozfakturuje jednotlivým krajům vynaložené náklady. Ročenka bude vyvěšena na stránkách jednotlivých krajů. Žádáme oddíly, které budou pořádat závody v prosinci 2016 v hale, aby výsledky zaslali co nejdříve k rukám p.Vrány. Zástupci krajů žádají, aby ročenka byla dokončena do 11.1.2017.

5)  Soutěžní brožura 2017 – dráha
- soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální, všude musí být uvedeny telefony a e-mail adresy. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedly na správnou míru (adresy, čísla účtů, IČ apod.). Brožuru na internetové vyvěšení připraví p.Černý ve spolupráci s p.Šobou. Za kvalitu a zpracování brožury zodpovídá MS kraj. P.Zvolánek rozešle přihlášky do soutěže družstev do 6.prosince 2016 tak, aby je oddíly vrátily vyplněné na adresu J.Šoby nejpozději do 20.12.2016. Žádáme, aby oddíly které se nepřihlašují do žádných soutěží, přihlášku vyplnili a odeslali na adresu J.Šoby tak, aby se dala do pořádku data pro evidenci klubů a oddílů v jednotlivých krajích. Velmi nutné! Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. P.Šoba po zpracování přihlášek rozešle přihlášená družstva na kraje před jednáním 11.1.2017.

6)   Diskuze a různé
- p.Hrabal navrhl, aby místopředseda ČAS p. Zvolánek zpracoval materiál, který bude předložen na výboru ČAS 25.11.2016 o zvýšení příspěvku na pořádání soutěží družstev řízených ČASem o 10.000,-Kč. V příspěvku pro rok 2017 nejsou zohledněny zvýšené náklady na rozhodčí, nájmy, certifikace časomíry a větroměrů apod. Oddíly si vlastně soutěže platí ze svých prostředků, letos zvýšen poplatek za družstvo na 6.000,-Kč. Procentuální účast příspěvku ČAS je velmi malá. S tímto návrhem souhlasili všichni zúčastnění. P. Zvolánek se zavázal, že materiál zpracuje a na výbor ČAS zašle.
- P.Dočkal blíže vysvětlil (upřesnil) financování soutěží družstev, přesto přítomní trvají na výše uvedeném návrhu
- P. Klvaňa navrhl, aby se iniciovalo z moravských krajů vytvoření České atletické unie s tím, že by vznikl Český atletický svaz pro české kluby a Moravský atletický svaz pro kluby moravské. V diskuzi okolo tohoto problému nebylo vysloveno závěrečné stanovisko a problém zůstal otevřený.
- P.Černý, Klvaňa, Šoba - podle známých statistických údajů ubývá ve všech disciplínách závodníků. V některých případech je to alarmující (víceboje, ale nejen ty). Je třeba najít systém, aby byli atleti udrženi v oddílech a družstvech. Je to zejména trenérská otázka a odměňování trenérů. P.Zvolánek reagoval na tento problém tím, že všechny kluby a oddíly mohou žádat prostřednictvím programu VIII na MŠMT, kde 50% přidělené částky se musí  využít na platy trenérů, ale je možno využít i celou přidělenou částku. Program VIII byl již vyhlášen a je třeba, aby KASy svým oddílům pomohli při žádostech o tuto dotaci. V roce 2016 bylo 1.000,-Kč na hlavu pro mládež od 6 do 18let. Pro rok 2017 je uvažováno částkou 2.000,-Kč, pokud bude žádost na dotaci vyplněna správně a včas, nabízejí se pro oddíly a kluby nemalé prostředky pro jejich činnost.
- P. Klvaňa, Černý, Šoba – diskuze k termínové listině – návrh změnit termín vícebojů z termínu 7.- 8.1. 2017 na termín  13.1.(pátek) - 14.1.(sobota), s tím že by v pátek začaly závody kolem 15:00hod. Krajský přebor dospělých MS kraje bude přesunut na neděli 15.1. 2017 a krajský přebor žactva na 12.2. 2017.
- P.Hrabal požádal, zda by bylo možné, aby při krajských přeborech MSKAS proběhly zároveň krajské přebory olomouckého KAS. Tento požadavek byl schválen.
- P. Zvolánek upozornil na termín valné hromady ČAS 22.4. 2017 – Nymburk. Na jeho příspěvek navázal Miroslav Hrabal s tím, že je třeba připravit se na volby na této VH, vybrat případně kandidáty, kteří by obstáli a zastupovali moravské kraje v předsednictvu ČAS. Zároveň platí příprava na VH pro všechny kraje, na kterých se musí zvolit delegáti na VH ČAS.

Termín jednání zástupců oddílů, klubů k letní sezóně proběhne ve středu 11.1.2017 od 16,30 hodin v zasedací místnosti AK Olomouc na stadionu, pozvánky na oddíly zašlou jednotlivé výbory KAS, ekonomické záležitosti řeší kraje jednotlivě.

Jednání uzavřel Mgr.Hrabal, poděkoval všem za konstruktivní přístup k projednávané problematice. Předsedové krajů poděkovali za skvělé podmínky vytvořené pro jednání.

Zapsal: Zvolánek

více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY DRUŽSTEV DOROSTENCŮ A DOROSTENEK

více

Beskydský pohář přípravek

více

Dvakrát stříbro na mezikrajovém utkání žactva

Celkem 422 závodníků ze 136 oddílů celé České republiky bojovalo v neděli 5. června v Praze na mezikrajovém utkání staršího žactva. Skvělým způsobem zvládli souboj se svými vrstevníky reprezentanti Moravskoslezského kraje, kteří obsadili druhé místo v kategorii žáků i žákyň.Vynikající výsledek je dílem celého kolektivu, přesto je potřeba vyzdvihnout především ty, kteří přispěli do celkového hodnocení největším počtem bodů. V kategorii žáků vyhrál Tadeáš Formánek ze Sokola Opava běh na 60 m (časem 7,21), nja druhém místě skončili Martin Vaněk z SSK Vítkovice v tyči (370), Tomáš Grulich ze Sokola Opava v disku (42,06) a štafeta na 4x60 m ve složení Martynek, Vaněk, Holusha, Formánek. Pomyslné bronzové medaile vybojovali Adam Groda ze Sokola Opava v běhu na 100 m přek. (13,68), ostravský vícebojař Martin Vaněk, tentokrát však v dálce (596), a také smíšená štafeta na 4x300 m ve složení Holusha, Zahaluková, Moravec, Malíková. Pozadu s pódiovými úspěchy nezůstaly ani dívky. Barbora Malíková ze Sokola Opava vyhrála běh na 300 m časem 38,63, Bára Sajdoková z TŽ Třinec výšku (168) a Tereza Janíková ze Sokola Opava tyč (342). Třinecká Karolina Sasynová byla druhá v běhu na 600 m (1:36,16), Sára Škrobánková ze Sokola Opava v tyči (310) a druhé místo vybojovala také Eliška Kotkolíková z Atletiky Poruba v oštěpu (38,75). Výčet nejúspěšnějších reprezentantů uzavírá Zuzana Zdražilová ze Sokola Opava, která byla v hodu diskem třetí výkonem 34,19. Všem účastníkům mezikrajového utkání v Praze děkujeme za vzornou reprezentaci kraje a gratulujeme k stříbrným medailím.
Celkové pořadí na prvních třech místech, žáci: 1. Praha 174,5 bodů, 2. Moravskoslezský kraj 151,5, 3. Středočeský kraj 143. Žákyně: 1. Středočeský kraj 183, 2. Moravskoslezský kraj 168, 3. Praha 139.

více

Atletická hala Vítkovice byla dokončena

Stavba Atletické haly Vítkovice poblíž Ostrava Arény byla ke dni 30. 11. 2015 dokončena. Sportoviště s běžeckým oválem s šesti drahami v délce 200 metrů, osmi přímými drahami pro sprinty v délce 60 metrů, sektory pro skok do výšky, do dálky, o tyči a vrh koulí splňuje parametry Mezinárodní atletické federace IAAF. Součástí objektu je s halou propojený rekonstruovaný atletický tunel s rovinkou dlouhou 100 metrů. Atletické závody a další akce může sledovat 1012 sedících diváků, osm míst je vyhrazených pro hendikepované. Pro diváky bude k dispozici bufet u vstupu.

„Nová atletická hala spolu s rekonstruovaným městským stadionem posunula Ostravu zase o něco výše na žebříčku vyspělých evropských sportovních měst,“ konstatoval primátor Tomáš Macura. „Haly s kapacitou hlediště přes tisíc diváků mají ve střední Evropě pouze v Rakousku ve Vídni a v polském městě Spala. Nejen SSK Vítkovice, ale vlastně celá česká atletika má nyní k dispozici špičkově vybavené sportoviště umožňující celoroční přípravu včetně pořádání závodů v zimní halové sezóně. Věřím, že se ve spolupráci s Českým atletickým svazem podaří v Ostravě realizovat rozpracovaný projekt národního tréninkového atletického centra.“   

Kromě královny sportu budou halu využívat také hokejisté, fotbalisté a další sportovci v rámci své zimní přípravy, policisté, hasiči, studenti, školní mládež aj. S využitím haly k tréninkům mohou atleti počítat od ledna 2016, první závody mladých hasičů v atletickém tunelu se uskuteční ještě v prosinci, v lednu 2016 obstarají první zatěžkávací zkoušku haly celostátní atletické závody středoškoláků.

Celý sportovní komplex v Ostravě-Vítkovicích (městský stadion, atletická hala) byl vybrán do projektu Národních olympijských center (sedm míst v ČR) pro atletiku a fotbal.

Stavební práce na atletické hale začaly v září 2014, skončily 30. 11. 2015. V průběhu prosince 2015 budou dokončeny vnitřní interiéry a dojde k předání díla. Hlavním dodavatelem je společnost EKKL, a. s.
Provozovatelem atletické haly je společnost Vítkovice Aréna, a. s.

Financování projektu atletické haly:
Vysoutěžená cena: 337 mil. Kč bez DPH, 80 % uznatelných nákladů do maximální výše 279 213 899 Kč je hrazeno z ROP, zbytek financuje statutární město Ostrava.

více

Beskydský pohár finále 2015

Skončil 3. ročník Beskydského poháru přípravek

Třetí ročník seriálu závodů Beskydský pohár přípravek družstev uzavřel 1. října osmý finálový závod, který se uskutečnil na stadionu ve Frýdku-Místku. Zvítězil v něm smíšený tým Kopřivnice, před Třincem a družstvem Slezanu Frýdek-Místek A. Družstvo SSK Vítkovice obsadilo pátou příčku. Rekordní účast týmů i počtu závodníků svědčí o zájmu této věkové skupiny o tuto formu soutěžení. Seriál odstartoval v březnu Slezanským krosem ve Frýdku-Místku, pokračoval závody v Třinci, opět ve Frýdku-Místku, ve Valašském Meziříčí, ve Štramberku, v Ostravě-Porubě, v Kopřivnici a finálovým kláním ve Frýdku-Místku. Pohár byl vypsán pro chlapce a dívky ročníků narození 2004-2006, a přestože šlo především o klubové měření sil, má pochopitelně své vítěze v jednotlivých kategoriích mezi jednotlivci.
Konečné pořadí Beskydského poháru přípravek v soutěži družstev: 1. TŽ Třinec A 84 bodů, 2. AK EZ Kopřivnice A 81, 3. Slezan Frýdek-Místek A 74, 4. Atletika Poruba 62, 5. SSK Vítkovice 58, 6. TŽ Třinec B 42, 7. Slávia Havířov 28, 8. TJ Valašské Meziříčí 27, 9. Slezan FM B 24, 10. AK EZ Kopřivnice B 24, 11. Jäkl Karviná 13. Nejlepší výsledky v jednotlivých kategoriích, dívky, ročník 2004: 1. Zina Pindorová (TŽ Třinec), 2. Anna Cagašová (Slezan Frýdek-Místek), 3. Eva Kovaříková (TŽ Třinec), ročník 2005: 1. Markéra Sikorová (TŽ Třinec), 2. Ema Feilhauerová, 3. Adéla Tkačová (obě EZ Kopřivnice A), ročník 2006: 1. Patricie Pešlová, 2. Amálie Hanzelková (obě EZ Kopřivnice A), 3. Julie Hrčková (TŽ Třinec). Chlapci, ročník 2004: 1. Marek Sikora (TŽ Třinec), 2. Ondřej Pavelek, Vojtěch Pavelek (oba Slezan Frýdek-Místek), ročník 2005: 1. Vojtěch Frýdl (EZ Kopřivnice A), 2. Vojtěch Szcerba (TŽ Třinec B), 3. Ondřej Samiec (TŽ Třinec), ročník 2006: 1. Daniel Hanzelka (EZ Kopřivnice A), 2. Jan Klimas (Slezan Frýdek-Místek), 3. Vojtěch Raška (EZ Kopřivnice A).

více